Location Intelligence ตัวช่วยสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงานให้ครอบคลุมการดำเนินงานมากขี้น

ถึงแม้หลายบริษัทจะได้รับผลกระทบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แต่ในบางบริษัทก็ยังมีการเพิ่มตำแหน่งงานอย่างเงียบ ๆ คำถามสำคัญที่ต้องเผชิญเกี่ยวกับการจ้างงาน คือจะสามารถหาคนหางานได้จากพื้นที่ใดบ้าง เพื่อตอบโจทย์ความยุติธรรมทางสังคมและการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน โดยการใช้ Location Intelligence หาตำแหน่งว่างของบริษัท เพื่อพยุงความต่อเนื่องและสร้างการเติบโตทางธุรกิจ

 

Hiring to Fulfill Digital Sales

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดที่กระตุ้นให้ร้านอาหารต้องปิดตัวลงในหลายพื้นที่ จึงทำให้ยอดขายในรูปแบบออนไลน์พุ่งสูงขึ้น เช่น Chipotle และ Panera Bread  มีการเพิ่มขึ้นของ curbside pickups (การบริการรับสินค้าที่สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตจากพนักงานร้านค้า โดยที่ไม่ต้องลงจากรถที่ลานจอดรถของร้านค้า) เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว Chipotle กำลังวางแผนที่จะจ้างคนงาน 10,000 คน เพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อทางมือถือและ curbside pickups โดยมีห้องครัวแยกเฉพาะเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อออนไลน์

ในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ผู้บริหารจะตัดสินใจว่าจะเพิ่มพนักงานที่ไหนบ้าง เช่น พนักงานบริการ drive-throughs พนักงานบริการออนไลน์ หรือพนักงานหน้าร้าน โดยใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อดูว่ายอดขายและความต้องการเพิ่มขึ้นที่ใด และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่ายอดขายจะพุ่งขึ้นที่พื้นที่ใดต่อไป โดยพิจารณาจากแนวโน้มใกล้ร้านค้าอื่น ๆ ที่ให้บริการตามกลุ่มประชากรที่คล้ายคลึงกัน

 

Equitable Hiring During a Pandemic

ผู้บริหารหลายคนที่ต้องการจ้างงานต่างคำนึงถึงความจำเป็นในการจัดลำดับความสำคัญของความหลากหลายทางสีผิว เพศ และเชื้อชาติ ผู้นำทางธุรกิจยังตระหนักดีว่าการจ้างงานที่เท่าเทียมกันนั้นต้องการความตั้งใจและการเข้าถึงเป้าหมาย พวกเขาสามารถใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อดูแนวโน้มเกี่ยวกับคนงานในสถานที่บางแห่งเพื่อตอบโจทย์ความเท่าเทียมกันมากขึ้น

ตัวอย่าง เช่น Location Intelligence ที่สร้างขึ้นโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถแสดงข้อมูลประชากร ทำให้เห็นบริเวณหรือตำแหน่งที่คนแต่ละเชื้อชาติ สีผิวและเพศ อาศัยอยู่ ซึ่งแผนที่แบบ Interactive นี้จะแสดงข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องใช้ในการสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากร ข้อมูลที่แสดงให้เห็นผู้หางานในพื้นที่ ทำให้เห็นบริเวณหรือตำแหน่งที่คนแต่ละเชื้อชาติ สีผิวและเพศอาศัยอยู่ รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ความชอบของคนงานในกลุ่มต่างๆ และสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในกลยุทธ์การจ้างงานให้ครอบคลุมมากขึ้น

 

The Importance of Digital Transformation

บริษัท Chipotle และ บริษัท Panera เป็นตัวอย่างของร้านค้าแบบดังเดิมที่ปรับรูปแบบให้บริการแบบออนไลน์พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือก่อนสถานการณ์การระบาด COVID-19 การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จมักเป็นรากฐานสำหรับ Location Intelligence ที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจใหม่ ตั้งแต่สิ่งพื้นฐานไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกในสถานการณ์ความไม่แน่นอนของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี และ Interactive Dashboard ช่วยให้ผู้บริหารมีความตระหนักต่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดในแต่ละวัน

ตัวอย่างของ ร้านค้า Bass Pro Shops ใช้ประโยชน์จาก Location Intelligence ตรวจสอบการดำเนินงานและรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจตลอดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ก็กำลังเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานโดยเร็วที่สุด โดยใช้เครื่องมือ Location Intelligence เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจและการแข่งขัน ด้วยจำนวนลูกค้าที่มีอยู่น้อยลงการตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าจะเปิดหรือปิดร้านค้าใดและจะหาลูกค้าได้จากที่ใดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเทคโนโลยี GIS จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับวัตถุประสงค์เหล่านั้นในการสร้างบุคลากรที่ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น

ในช่วงเวลาแห่งความเสี่ยงด้านสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมระดับโลกนี้ ผู้นำทางธุรกิจต่างค้นหาข้อได้เปรียบทุกประการและหลายคนมองว่าการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่าง Location Intelligence เป็นกุญแจสำคัญในการไขความเข้าใจใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจและการจ้างงาน

 

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม