5 วิธีที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี GIS พลังเพื่อเปลี่ยนโลกธุรกิจ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้รวบรวมความสมบูรณ์ของบริบททางภูมิศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในเมือง และลักษณะภูมิประเทศโดยรอบ ทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยี GIS ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลต่างๆ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกนี้เรียกว่าข้อมูลตำแหน่งอัจฉริยะ และด้วยความก้าวหน้าในคลาวด์คอมพิวติ้ง ปัญญาประดิษฐ์ และภาพถ่ายดาวเทียม จึงทำให้แผนที่ดิจิทัลสามารถทำหน้าที่เป็นสิ่งมีชีวิต มีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มในอดีตและข้อมูลแบบเรียลไทม์ สามารถคาดการณ์อนาคตโดยอิงจากปัจจุบันและอดีตได้

5 วิธีการที่บริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา เช่น FedEx, Carhartt และ Bass Pro Shops ใช้แผนที่อัจฉริยะในปัจจุบัน

• การลงทุนที่ดีขึ้นและการตัดสินใจของผู้บริหาร

เมื่อผู้บริหารต้องเผชิญกับความผันผวนของธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา พวกเขามักจะต้องคาดเดาเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ความสามารถของ GIS ในการให้ความชัดเจนถึงแนวโน้มของข้อมูลในช่วงเวลาและพื้นที่ แผนที่อัจฉริยะแสดงข้อมูลของระบบนิเวศที่ซับซ้อนที่เชื่อมต่อร้านค้า สำนักงาน หรือศูนย์บริการกับชุมชนโดยรอบ โดยให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารถึงวิธีที่ดีที่สุดในการจัดสรรเวลาและเงินทุน นับเป็นการปลดล็อกความได้เปรียบของการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยข้อมูลตำแหน่งทำให้การตัดสินใจเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

• การปรับปรุงความยั่งยืนและความเท่าเทียม

C-suite กำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Google และ Nike ตั้งใจที่จะเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดำเนินงานนั้น GIS จึงกำลังกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับเป้าหมายความยั่งยืนและความเท่าเทียมให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

• เพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นทางธุรกิจ

ที่ SM Energy ทีมงานแห่งนวัตกรรมกำลังใช้แผนที่อัจฉริยะและเทคโนโลยีมือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาคสนาม พวกเขาสร้างแอปที่ใช้ GIS ซึ่งช่วยประหยัดเงินของบริษัทได้ $40,000 ที่ไซต์บ่อน้ำแต่ละแห่ง ท่ามกลางวิกฤต GIS เป็นเครื่องมือแก่ผู้บริการ เพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและรักษาความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน การตอบสนองต่อสิ่งที่ไม่คาดฝันอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นองค์ประกอบหลักของความยืดหยุ่นทางธุรกิจ และในสถานการณ์การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ในปีที่แล้ว ทว่าการตอบสนองอย่างรวดเร็วของ Bass Pro Shops ได้ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ ด้วยแดชบอร์ดที่แสดงสถานะการดำเนินงานของเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศของแบรนด์สินค้ากลางแจ้ง โดยใช้รหัสสีเพื่อแสดงว่าร้านใดปิดอยู่ เปิดอยู่ หรือเปิดบางส่วน สำหรับ FedEX ก็ได้ใช้แผนที่อัจฉริยะเข้ามาใช้บริหารจัดการ Logistics แสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์สำหรับเครื่องบินเจ็ทหลายร้อยลำ และทำให้สามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบินแต่ละลำและสินค้าในเครื่องบินได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

• การตอบสนองของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ไม่เพียงแต่โลกที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนเช่นกัน การปรับเปลี่ยนไปยังแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ หรือช่องทางการช้อปปิ้ง online บริษัทที่ไม่มีความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าของตนได้ดี ก็เสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไป การปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแผนที่อัจฉริยะ การใช้เทคโนโลยี GIS ของบริษัทออกแบบและวิศวกรรมที่ให้คำปรึกษาในการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การทำความเข้าใจว่าผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าอย่างไร ที่ไหน และเพราะเหตุใดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างกลยุทธ์แบบ Omnichannel การทำแผนที่สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันอย่างไร เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเดินเลือกซื้อสินค้าหรือการซื้อสินค้าแบบออนไลน์

• เพิ่มความมีส่วนร่วมและการสื่อสาร

เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา GIS เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม เนื่องจากแผนที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันโดยพื้นฐาน ทำให้เกิดความเข้าใจและการทำงานร่วมกันที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่นเดียวกับโหมดอื่นๆ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระดับองค์กรช่วยให้ BP ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานแบ่งปันข้อมูลข้ามแผนกต่าง ๆ ที่แยกจากกัน ที่นำไปสู่การสร้างนักวิเคราะห์รูปแบบใหม่ ซึ่งเป็น “สองภาษา” ในภาษาธุรกิจของผู้บริหาร และนักวิเคราะห์ GIS ที่ติดตามการพัฒนาล่าสุดในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนที่เป็นหนึ่งในต้นแบบดังกล่าว ดัดแปลงจากรูปแบบกระดาษเป็นขอบเขตดิจิทัล ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าใหม่ในการค้นหารูปแบบและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม