เชื่อมต่อการทำงานภาคสนามเพื่อรับมือกับพายุเฮอริเคนเออร์มา

พายุเฮอริเคนเออร์มา เป็นพายุเฮอริเคนระดับ 5 ลูกแรกแรกของฤดูพายุเฮอริเคนปี 2017 ซึ่งแผนกการจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งฟลอริดา (FDEM) ก็ได้วางกลยุทธ์ด้านตำแหน่งไว้แล้วล่วงหน้า โดยเมื่อเกิดเหตุพายุเฮอริเคน แผนกก็พร้อมที่จะเปิดการใช้งานของแอปพลิเคชั่นที่สำคัญต่อภารกิจมากกว่า 60 รายการอย่างรวดเร็ว

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานระดับภูมิภาค และเทศมณฑล ได้ให้ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ และช่างเทคนิคของ GIS เข้าช่วยเหลือในการจัดการภัยพิบัติ โดยภายใต้การนำของ FDEM พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการโทรประสานงาน GIS ทุกวัน จัดการข้อกำหนดการสำรวจระยะไกลหลังภัยพิบัติ แชร์ข้อมูลและทรัพยากร และปรับปรุงผลลัพธ์ ทั้งในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ การรับมือ และการกู้คืนความเสียหาย กับพายุเฮอริเคนเออร์มา

พายุเฮอริเคนเออร์มาส่งผลกระทบต่อประชาชนในคีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา โดยไม่มีไฟฟ้า และน้ำประปาใช้ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกตัดขาด ไม่มีน้ำมันเบนซิน หรือบริการโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งทรัพยาการต่างๆ และอาหารการกินก็เกิดการขาดแคลน พวกเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่ง ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของเมือง (EOC) จึงใช้โซลูชันการจัดการเหตุฉุกเฉินของ Esri เพื่อดำเนินการประเมินความเสียหายเบื้องต้นและส่งมอบทรัพยากรที่จำเป็นแก่ประชาชน

EOC ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำแบบสอบถามผ่านแอปพลิเคชันการกำหนดค่าการประเมินความเสียหาย (Damage Assessment configuration application) ของ Esri บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยแอปนี้จะแสดงแผนที่ของพื้นที่ใกล้เคียงและจัดหาเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการเลือกสถานที่ รายละเอียดความเสียหาย และเพิ่มรูปภาพเพื่อเสริมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ และทำการเข้าช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ที่การสื่อสารและไฟฟ้าขัดข้อง แอปรวบรวมข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นโหมดออฟไลน์ แต่ผู้ใช้งานจะยังสามารถดูแผนที่และป้อนข้อมูลการสำรวจได้ ทุกครั้งที่พวกเขาเข้าไปในพื้นที่ที่ให้บริการ อุปกรณ์จะอัปโหลดข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดไปยังศูนย์ EOC โดยอัตโนมัติ หากไม่มีบริการ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกอัปโหลดทันทีที่พวกเขากลับมาที่สำนักงานและซิงค์อุปกรณ์กับแดชบอร์ดการปฏิบัติงานของศูนย์ EOC ในการเพิ่มข้อมูลที่อัพโหลดไปแต่ละครั้ง แดชบอร์ดจะแสดงภาพการปฏิบัติงานทั่วไปที่อัปเดตสำหรับทั้งศูนย์ EOC และอุปกรณ์ทุกเครื่องในภาคสนาม

รายงานความเสียหายของคีย์เวสต์เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลาง (FEMA) และพิสูจน์ว่าการประกาศภัยพิบัติของรัฐบาลกลางได้รับการรับรองกลาง ซึ่งทาง FEMA มีเอกสารรายละเอียดความเสียหายเพียงพอที่จะประกาศภัยพิบัติที่สำคัญสำหรับคีย์เวสต์ และจัดหาเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับชุมชนและพลเมือง เมืองต่างๆก ได้ใช้การประเมินความเสียหายแบบเดียวกันเพื่อจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการกู้คืนให้เสร็จสิ้น

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม