ยกระดับการทำงานอุตสาหกรรม AEC ด้วยเทคโนโลยี GIS BIM และภาพถ่ายโดรน

อุตสาหกรรมการก่อสร้างจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของแรงงานในธุรกิจก่อสร้างทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยเพียง 1 % ต่อปีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ตามคาดการณ์ของ McKinsey Global Institute ซึ่งเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 2.8% ในระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปและ 3.6% ในภาคการผลิต

McKinsey กล่าวว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เข้ากับอัตราการผลิตทั่วโลก มูลค่าของภาคธุรกิจสามารถเพิ่มขึ้นถึง 1.6 ล้านล้านเหรียญต่อปี นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมต้องการตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั่วโลกซึ่งอาจมีมูลค่า 57 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

เพื่อให้บรรลุผลกำไร ผู้นำทางธุรกิจจึงหันมาใช้เทคโนโลยี GIS  ร่วมกับการใช้โดรนและการสร้างแบบจำลอง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อเร่งให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Making Buildings Come to Life Digitally

เทคโนโลยีเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรวจสอบการออกแบบและการก่อสร้าง ตลอดจนทุกขั้นตอนของโครงการ โดยแต่ละกลุ่มจะถูกนำไปใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันผู้นำการก่อสร้างได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ผสมผสานเข้าด้วยกัน

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) ช่วยให้สถาปนิก วิศวกร และบริษัทก่อสร้าง (AEC) เห็นภาพการตกแต่งภายในของโครงสร้างในรูปแบบ 3 มิติ นักวางแผนสามารถดูบนหน้าจอว่าโครงสร้างจะเป็นอย่างไรก่อนการก่อสร้างและสามารถอัปเดตแบบจำลองได้เมื่ออาคารมีวิวัฒนาการ จากการศึกษาของ KPMG พบว่า 86 % ของผู้นำด้านนวัตกรรมส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมวิศวกรรมและการก่อสร้างได้นำ BIM มาใช้ในการทำงาน

ในปัจจุบัน GIS และ BIM สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้นักออกแบบและผู้นำทางธุรกิจมองเห็นภาพที่ชัดเจนของอาคารที่กำลังก่อสร้างและเป็นแพลตฟอร์มร่วมสำหรับการทำงานร่วมกัน ด้วยการเพิ่มภาพโดรน ทำให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่างรวดเร็วหรือสังเกตโครงการได้จากทุกมุม

Construction Monitoring in Action

วิดีโอด้านล่างแสดงให้เห็นว่า GIS,  BIM และโดรน ช่วยให้ผู้นำธุรกิจสามารถติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอย่างละเอียดมากขึ้น

แต่ละชั้นของอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสามารถดูภาพย้อนหลังได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างมีลักษณะอย่างไร ตั้งแต่พื้นดิน ไปจนถึงหลังคา เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันของ GIS และ BIM ทำให้การแสดงภาพ 3 มิติมีความชัดเจน

 

 

A Circle of Construction Innovation

การตรวจสอบงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยี เช่น GIS, BIM และภาพถ่ายโดรน จะทำให้การทำงานมีประสิทธิผลสูงสุด ทำให้ผู้บริหารสามารถปรับวิสัยทัศน์ของโครงการตามการพัฒนาล่าสุด

ในสหราชอาณาจักรและเอเชีย บริษัทก่อสร้างเชิงพาณิชย์และงานโยธาได้ผสมผสานขั้นตอนการทำงานประเภทนี้ไว้ตลอด ด้วยการใช้ GIS และ BIM ร่วมกัน การบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการสามารถทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรมได้ผลผลิตที่ดี และสามารถส่งมอบงานที่มีมูลค่าสูง

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม