Esri Blog

Esri Blog

  การเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกแม้มีอนาคตสดใส แต่ก็มีความท้าทายรอคอยอยู่ มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 พลังงานหมุนเวียนจะแซงหน้าพลังงานถ่านหิน และกลายเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก...

  ทั่วโลกกำลังพยายามเพิ่มศักยภาพแห่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยการผสานเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์ พร้อมเร่งนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาให้เร็วยิ่งขึ้น ตัวอย่าง...

  เมื่อภัยธรรมชาติถาโถม ทั้งต้นทุนการแทนที่ทรัพย์สินพุ่งสูงขึ้น บริษัทประกันภัยจึงจำเป็นต้องเลือกระหว่างถอนตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงบางแห่ง หรือปรับการมองเห็นความเสี่ยงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมประกันภัยกลายเป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

  รัฐเคนทักกีสหรัฐอเมริกากำลังเปลี่ยนโฉมจากผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ไปสู่แหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียน แม้ครั้งหนึ่งจะเคยเป็นผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ และยังคงเป็นหนึ่งใน 3 รัฐที่ผลิตถ่านหินมากที่สุด...

  Case Study จากบริษัท Gammon รับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรมชั้นนำในฮ่องกง สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในแวดวงวิศวกรรมโยธายุคนี้...

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐฯ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy...

เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ - 3 บทเรียนเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เต็มไปด้วยข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่มากมายทั่วทั้งองค์กร...

  ทราบหรือไม่ว่า Digital twin ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติการนั้นมีความละเอียดมาก และได้กลายเป็นระบบพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับบันทึกข้อมูลทรัพย์สินต่าง...