เทคโนโลยี GIS แบบ Real-time ช่วยให้การบริการของภาครัฐบาลดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นหน่วยงานภาครัฐบาลพยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น การลดค่าใช้จ่าย หรือการให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี GIS แบบ Real-time สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญต่างๆ เหล่านี้ได้ ซึ่งเทคโนโลยี GIS จะช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึก เช่น รูปแบบความสัมพันธ์และสถานการณ์ ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้น ทำให้ช่วยประกอบการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

Mann และผู้ร่วมงาน Deilson Da Silva วิศวกรฝ่ายขายของ Esri ให้ตัวอย่าง สาธิตถึงวิธีการที่รัฐบาลท้องถิ่นทั่วประเทศประสบความสำเร็จในการนำ GIS มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น การรายงานอาชญากรรมใน Seattle, การจัดการหิมะใน Washington และ Kentucky รวมถึงการนำ GIS ไปใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษา โดยผู้รายงานสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้าบำรุง พร้อมทั้งสามารถเขียนคำอธิบายและใส่รูปภาพประกอบได้ เจ้าหน้าที่จะได้รับข้อมูลที่แจ้งแบบ Real-time และสามารถเดินทางมายังจุดที่รายงานเพื่อเข้าซ่อมบำรุงรักษาได้ทันที อีกทั้งยังสามารถรายงานสถานะการเข้าซ่อมบำรุงให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบอีกด้วย

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี GIS ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ เห็นข้อมูลเชิงลึก และเห็นข้อมูลได้แบบ Real-time ช่วยให้การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย