Site Scan for ArcGIS

Site Scan for ArcGIS

site-scan-for-arcgis-220

Site Scan for ArcGIS

ยกระดับภาพถ่ายจาก Drone

Site Scan for ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ Drone Mapping บนระบบคลาวด์ในรูปแบบ end-to-end ที่ออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมกระบวนการเก็บข้อมูลภาพถ่าย ประมวลผล และวิเคราะห์ ช่วยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการ ตั้งแต่การจัดการอุปกรณ์ Drone และติดตามประวัติการบินด้วยระบบบริหารการติดตามการบินแบบอัตโนมัติ ทั้งยังให้ฃเห็นภาพถ่ายล่าสุดที่มีความถูกต้องแม่นยำ ด้วยการวาง และบันทึกแผนการบินที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ภาพที่มีคุณภาพสูงเสมอ รวมทั้งการประมวลผลภาพที่มีความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ยังช่วยในการสร้างข้อมูลภาพถ่าย 2 มิติ และ 3 มิติ คุณภาพสูง ที่สามารถแชร์ต่อภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว บนอุปกรณ์ทุกขนาด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือวัดระยะ และวิเคราะห์พร้อมใช้งาน สำหรับการหาคำตอบจากข้อมูล ทั้งนี้ ยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลจาก Drone ไปยังระบบ ArcGIS ได้โดยตรงเพื่อทำการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Object Detection และแอปพลิเคชัน Artificial Intelligence (AI) ต่อไป

Reality Capture and Site Scan for ArcGIS

ซอฟต์แวร์ Drone Mapping ที่สมบูรณ์แบบบนระบบคลาวด์

วางแผนการบิน Drone อัตโนมัติในมุมมอง 3 มิติ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการวางแผนการบินขั้นสูงแบบ 3D ทั้งยังสามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่ 2 มิติ และ 3 มิติ จากระบบ ArcGIS Online และ ArcGIS Enterprise มาแสดงผลในแผนที่การบินเพิ่มความปลอดภัยในการบิน และทำให้ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถจัดการ และอัปโหลดข้อมูลจากภาคสนามขึ้นไปบนคลาวด์ได้

ประมวลผลและวิเคราะห์บนระบบคลาวด์

ประมวลผลข้อมูลการบินโดรนในรูปแบบ 2D และ 3D ได้แบบไร้ขีดจำกัดบนระบบคลาวด์ที่สามารถเพิ่มขนาดได้อย่างยืดหยุ่น การตรวจสอบจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) แบบอัตโนมัติทำให้มั่นใจว่าได้รับข้อมูลที่มีความแม่นยำเสมอ นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลจาการสำรวจ บนเว็บบราวเซอร์อีกด้วย

วิเคราะห์ข้อมูล Drone

นำข้อมูลจาก Drone มาวิเคราะห์ผ่านการวัดระยะทาง วิเคราะห์พื้นผิว และปริมาตร การวิเคราะห์เชิงเวลา วิเคราะห์การตัดและถมดิน (Cut and Fill) และการวัดความเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้น ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (QC) ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจาก Drone กับ ข้อมูลแบบแปลนการก่อสร้างจากหลายแหล่ง เช่น Autodesk Cloud หรือจะเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก Drone ที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้เช่นกัน

แชร์ข้อมูล Drone ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถแชร์ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 3 มิติ รูปแบบรายงาน หรือรูปแบบแผนที่บนระบบ ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise รวมไปถึงการดูและวิเคราะห์ข้อมูลใน Site Scan Manager for ArcGIS และแชร์ข้อมูล และรายงานไปยัง Autodesk BIM 360 หรือจะ Export ในFile Formats ที่หลากหลายก็ทำได้

บริหารจัดการ Drone ขององค์กร

ระบบติดตาม และจัดการ Drone ที่สามารถเก็บข้อมูลการติดตามการบิน อุปกรณ์ Drone และประวัตินักบินไว้ในที่เดียว ผู้จัดการแผนการบิน Drone ยังสามารถกำหนดนโยบายตรวจสอบความพร้อมก่อนการขึ้นบินบนคลาวด์ สำหรับการเผยแพร่ให้ทีมงานรับรู้ได้

วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใน ArcGIS

สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก Site Scan มาวิเคราะห์ขั้นสูงแบบอัตโนมัติได้กับระบบ ArcGIS ทั้งในแบบ On-premises และระบบคลาวด์ เช่นการค้นหาวัตถุ (Object detection) ผ่าน ArcGIS Image Analyst นอกจากนั้น ยังสามารถผนวกภาพจาก Drone เข้ากับ Building Information Modeling (BIM), ข้อมูล Lidar, ข้อมูล Real-time จาก Internet of Things (IoT) และอื่น ๆ อีกมากมาย

Site Scan for ArcGIS mesh gallery

ชมตัวอย่างผลลัพธ์ของ Site Scan จาก ArcGIS

How it works

วางแผน

วางแผนเส้นทางการบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ 2 มิติ และ 3 มิติจากการบินครั้งก่อน ๆ หรือจาก ArcGIS Online เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนและเพิ่มความปลอดภัย

ทำการบินแบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบความพร้อมก่อนการขึ้นบิน ให้เรียบร้อยแล้วทำการบิน Drone แบบอัตโนมัติ

อัปโหลด และประมวลผลบนระบบคลาวด์

ภายหลังจากการบินเสร็จสิ้น สามารถอัปโหลดข้อมูลเพื่อประมวลผลบนระบบคลาวด์ และทำการระบุจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ได้ทั้งแบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision

แสดงผล วิเคราะห์ และแชร์

ดูผลลัพธ์ในรูปแบบ  2 มิติ และ 3 มิติผ่านเว็บบราวเซอร์ ทั้งยังสามารถวัด ติดตามการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ และสามารถส่งต่อให้ทีมงานเข้าชมข้อมูลและผลลัพธ์ได้อีกด้วย

เผยแพร่ข้อมูล และทำการวิเคราะห์ขั้นสูง

ทำการ Export ในรรูปแบบที่ต้องการ และเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งาน ArcGIS เพื่อทำการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Deep Learning หรือนำไปใช้ร่วมกับ Autodesk BIM 360 ก็ได้

ทำงานร่วมกับ ArcGIS


Site Scan for ArcGIS เป็น Drone Software Solution ที่ครบครันพร้อมให้ใช้งานร่วมกับ ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise

ArcGIS Online

Import ข้อมูล GIS ภายในองค์กร และแชร์ร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อทำการวิเคราะห์และทำงานอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

เพิ่มเติม >

ArcGIS Enterprise

Import ข้อมูล GIS ภายในองค์กร และแชร์ไปยังArcGIS Enterprise portal เพื่อทำการวิเคราะห์และทำงานอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

เพิ่มเติม >

ArcGIS QuickCapture

ใช้ ArcGIS QuickCapture คู่กับ Site Scan for ArcGIS ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งเชิงพื้นที่ ทางไกลโดยใช้ตำแหน่งของโดรน

เพิ่มเติม >

ArcGIS Image Analyst

เพิ่มความเร็วในการทำงานและสั่งการแบบอัตโนมัติผ่านชุดเครื่องมือ Image-based Machine Learning และ Deep Learning รวมทั้งเครื่องมือ Raster functions และ Geoprocessing

เพิ่มเติม >

Site Scan for ArcGIS เป็นซอฟต์แวร์ Drone Mapping บนระบบคลาวด์ในรูปแบบ end-to-end ที่ออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมกระบวนการเก็บข้อมูลภาพถ่าย ประมวลผล และวิเคราะห์ ช่วยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการ ตั้งแต่การจัดการอุปกรณ์ Drone และติดตามประวัติการบินด้วยระบบบริหารการติดตามการบินแบบอัตโนมัติ ทั้งยังให้ฃเห็นภาพถ่ายล่าสุดที่มีความถูกต้องแม่นยำ ด้วยการวาง และบันทึกแผนการบินที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ภาพที่มีคุณภาพสูงเสมอ รวมทั้งการประมวลผลภาพที่มีความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ยังช่วยในการสร้างข้อมูลภาพถ่าย 2 มิติ และ 3 มิติ คุณภาพสูง ที่สามารถแชร์ต่อภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว บนอุปกรณ์ทุกขนาด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือวัดระยะ และวิเคราะห์พร้อมใช้งาน สำหรับการหาคำตอบจากข้อมูล ทั้งนี้ ยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลจาก Drone ไปยังระบบ ArcGIS ได้โดยตรงเพื่อทำการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Object Detection และแอปพลิเคชัน Artificial Intelligence (AI) ต่อไป

Reality Capture and Site Scan for ArcGIS

ซอฟต์แวร์ Drone Mapping ที่สมบูรณ์แบบบนระบบคลาวด์

วางแผนการบิน Drone อัตโนมัติในมุมมอง 3 มิติ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการวางแผนการบินขั้นสูงแบบ 3D ทั้งยังสามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่ 2 มิติ และ 3 มิติ จากระบบ ArcGIS Online และ ArcGIS Enterprise มาแสดงผลในแผนที่การบินเพิ่มความปลอดภัยในการบิน และทำให้ข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังสามารถจัดการ และอัปโหลดข้อมูลจากภาคสนามขึ้นไปบนคลาวด์ได้

ประมวลผลและวิเคราะห์บนระบบคลาวด์

ประมวลผลข้อมูลการบินโดรนในรูปแบบ 2D และ 3D ได้แบบไร้ขีดจำกัดบนระบบคลาวด์ที่สามารถเพิ่มขนาดได้อย่างยืดหยุ่น การตรวจสอบจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) แบบอัตโนมัติทำให้มั่นใจว่าได้รับข้อมูลที่มีความแม่นยำเสมอ นอกจากนั้นยังสามารถแสดงผล และวิเคราะห์ข้อมูลจาการสำรวจ บนเว็บบราวเซอร์อีกด้วย

วิเคราะห์ข้อมูล Drone

นำข้อมูลจาก Drone มาวิเคราะห์ผ่านการวัดระยะทาง วิเคราะห์พื้นผิว และปริมาตร การวิเคราะห์เชิงเวลา วิเคราะห์การตัดและถมดิน (Cut and Fill) และการวัดความเปลี่ยนแปลงในเวลาที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้น ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (QC) ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลจาก Drone กับ ข้อมูลแบบแปลนการก่อสร้างจากหลายแหล่ง เช่น Autodesk Cloud หรือจะเปรียบเทียบกับข้อมูลจาก Drone ที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้เช่นกัน

แชร์ข้อมูล Drone ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถแชร์ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ 3 มิติ รูปแบบรายงาน หรือรูปแบบแผนที่บนระบบ ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise รวมไปถึงการดูและวิเคราะห์ข้อมูลใน Site Scan Manager for ArcGIS และแชร์ข้อมูล และรายงานไปยัง Autodesk BIM 360 หรือจะ Export ในFile Formats ที่หลากหลายก็ทำได้

บริหารจัดการ Drone ขององค์กร

ระบบติดตาม และจัดการ Drone ที่สามารถเก็บข้อมูลการติดตามการบิน อุปกรณ์ Drone และประวัตินักบินไว้ในที่เดียว ผู้จัดการแผนการบิน Drone ยังสามารถกำหนดนโยบายตรวจสอบความพร้อมก่อนการขึ้นบินบนคลาวด์ สำหรับการเผยแพร่ให้ทีมงานรับรู้ได้

วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงใน ArcGIS

สามารถนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจาก Site Scan มาวิเคราะห์ขั้นสูงแบบอัตโนมัติได้กับระบบ ArcGIS ทั้งในแบบ On-premises และระบบคลาวด์ เช่นการค้นหาวัตถุ (Object detection) ผ่าน ArcGIS Image Analyst นอกจากนั้น ยังสามารถผนวกภาพจาก Drone เข้ากับ Building Information Modeling (BIM), ข้อมูล Lidar, ข้อมูล Real-time จาก Internet of Things (IoT) และอื่น ๆ อีกมากมาย

Site Scan for ArcGIS mesh gallery

ชมตัวอย่างผลลัพธ์ของ Site Scan จาก ArcGIS

How it works

วางแผน

วางแผนเส้นทางการบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ 2 มิติ และ 3 มิติจากการบินครั้งก่อน ๆ หรือจาก ArcGIS Online เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนและเพิ่มความปลอดภัย

ทำการบินแบบอัตโนมัติ

ตรวจสอบความพร้อมก่อนการขึ้นบิน ให้เรียบร้อยแล้วทำการบิน Drone แบบอัตโนมัติ

อัปโหลด และประมวลผลบนระบบคลาวด์

ภายหลังจากการบินเสร็จสิ้น สามารถอัปโหลดข้อมูลเพื่อประมวลผลบนระบบคลาวด์ และทำการระบุจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ได้ทั้งแบบ Manual หรือแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision

แสดงผล วิเคราะห์ และแชร์

ดูผลลัพธ์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติผ่านเว็บบราวเซอร์ ทั้งยังสามารถวัด ติดตามการเปลี่ยนแปลง และวิเคราะห์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ และสามารถส่งต่อให้ทีมงานเข้าชมข้อมูลและผลลัพธ์ได้อีกด้วย

เผยแพร่ข้อมูล และทำการวิเคราะห์ขั้นสูง

ทำการ Export ในรรูปแบบที่ต้องการ และเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งาน ArcGIS เพื่อทำการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น Deep Learning หรือนำไปใช้ร่วมกับ Autodesk BIM 360 ก็ได้

ทำงานร่วมกับ ArcGIS


Site Scan for ArcGIS เป็น Drone Software Solution ที่ครบครันพร้อมให้ใช้งานร่วมกับ ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise

ArcGIS Online

Import ข้อมูล GIS ภายในองค์กร และแชร์ร่วมกับผู้ใช้งานเพื่อทำการวิเคราะห์และทำงานอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

เพิ่มเติม >

ArcGIS Enterprise

Import ข้อมูล GIS ภายในองค์กร และแชร์ไปยังArcGIS Enterprise portal เพื่อทำการวิเคราะห์และทำงานอื่น ๆ ร่วมกันต่อไป

เพิ่มเติม >

ArcGIS QuickCapture

ใช้ ArcGIS QuickCapture คู่กับ Site Scan for ArcGIS ในการเก็บข้อมูลตำแหน่งเชิงพื้นที่ ทางไกลโดยใช้ตำแหน่งของโดรน

เพิ่มเติม >

ArcGIS Image Analyst

เพิ่มความเร็วในการทำงานและสั่งการแบบอัตโนมัติผ่านชุดเครื่องมือ Image-based Machine Learning และ Deep Learning รวมทั้งเครื่องมือ Raster functions และ Geoprocessing

เพิ่มเติม >