ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards

สรุปครบจบในหน้าเดียว

ArcGIS Dashboards

ArcGIS Dashboards ทำการรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location-based analytics) แล้วแสดงผลในรูปแบบ Intuitive data และ Interactive data ภายในหน้าเดียว องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ ArcGIS ย่อมได้ประโยชน์จากการใช้ ArcGIS Dashboards ในการตัดสินใจ การมองแนวโน้มในอนาคต การติดตามสถานะแบบ Real-time และการแจ้งข่าวสารภายในกลุ่ม นอกจากนั้น Dashboards ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นพบคำตอบที่ตามหาได้ง่าย ๆ เพียงแค่เลื่อนดูข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น แผนที่ และ แอปพลิเคชันภายใน Dashboards ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อ Geospatial Infrastructure

ทำไมต้องใช้ ArcGIS Dashboards


Easy to understand

แสดงข้อมูลให้เห็นเป็นภาพในรูปแบบที่อ่านง่าย พร้อมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ภายในหน้าเดียวเพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Ready to use

สร้างเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชุดเครื่องมือที่แสดงผลข้อมูลอย่างครบครันและพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย แผนที่ รายการ ตาราง และมาตรวัด

Interactive

ช่วยให้ผู้ใช้ตอบคำถามและแก้ปัญหาผ่านเครื่องมือที่สามารถโต้ตอบได้ การเชื่อมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Dashboards เข้าด้วยกันยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบผลลัพธ์ในหลากหลายมิติ

Flexible

เลือกสร้าง Dashboard ได้ตามใจต้องการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี คุณยังสามารถดึงเนื้อหาจากภายนอกมาประสานเข้ากับ Web apps อื่น ๆ ได้อีกด้วย

Configuration

ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้ กิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ต่างกัน ด้วยโครงสร้างและดีไซน์ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทำให้การกำหนดค่าทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

ArcGIS Dashboards เหมาะสำหรับทุกคน


คุณสามารถสร้าง Dashboards ได้หลากหลายประเภทด้วย ArcGIS Dashboards และไม่ว่าใครก็สามารถสร้างได้ ตั้งแต่บุคลากรในทุกระดับชั้นขององค์กรจนกระทั่งบุคคลทั่วไป โดยแบ่งประเภท ดังนี้

Strategic

ช่วยผู้บริหารติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และทำการตัดสินใจโดยประเมินจากประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าไว้

Tactical

ช่วยนักวิเคราะห์และผู้จัดการสายงานธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต และมองเห็นแนวโน้มในอนาคตเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

Operational

ช่วยพนักงานระดับปฏิบัติการเข้าใจในกิจกรรม แผนงาน หรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ผ่านการติดตามสถานะแบบ Real-time

Informational

ช่วยองค์กรในการแจ้งข่าว และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ใช้งาน

ArcGIS Dashboards ทำการรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location-based analytics) แล้วแสดงผลในรูปแบบ Intuitive data และ Interactive data ภายในหน้าเดียว องค์กรต่าง ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ ArcGIS ย่อมได้ประโยชน์จากการใช้ ArcGIS Dashboards ในการตัดสินใจ การมองแนวโน้มในอนาคต การติดตามสถานะแบบ Real-time และการแจ้งข่าวสารภายในกลุ่ม นอกจากนั้น Dashboards ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้ผู้ใช้งานค้นพบคำตอบที่ตามหาได้ง่าย ๆ เพียงแค่เลื่อนดูข้อมูลเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น แผนที่ และ แอปพลิเคชันภายใน Dashboards ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อ Geospatial Infrastructure

ทำไมต้องใช้ ArcGIS Dashboards


Easy to understand

แสดงข้อมูลให้เห็นเป็นภาพในรูปแบบที่อ่านง่าย พร้อมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ภายในหน้าเดียวเพื่อให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Ready to use

สร้างเองได้ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชุดเครื่องมือที่แสดงผลข้อมูลอย่างครบครันและพร้อมใช้งาน ประกอบด้วย แผนที่ รายการ ตาราง และมาตรวัด

Interactive

ช่วยให้ผู้ใช้ตอบคำถามและแก้ปัญหาผ่านเครื่องมือที่สามารถโต้ตอบได้ การเชื่อมต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของ Dashboards เข้าด้วยกันยังช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบผลลัพธ์ในหลากหลายมิติ

Flexible

เลือกสร้าง Dashboard ได้ตามใจต้องการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี คุณยังสามารถดึงเนื้อหาจากภายนอกมาประสานเข้ากับ Web apps อื่น ๆ ได้อีกด้วย

Configuration

ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ใช้ กิจกรรม หรือสถานการณ์ที่ต่างกัน ด้วยโครงสร้างและดีไซน์ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทำให้การกำหนดค่าทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก

ArcGIS Dashboards เหมาะสำหรับทุกคน


คุณสามารถสร้าง Dashboards ได้หลากหลายประเภทด้วย ArcGIS Dashboards และไม่ว่าใครก็สามารถสร้างได้ ตั้งแต่บุคลากรในทุกระดับชั้นขององค์กรจนกระทั่งบุคคลทั่วไป โดยแบ่งประเภท ดังนี้

Strategic

ช่วยผู้บริหารติดตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) และทำการตัดสินใจโดยประเมินจากประสิทธิภาพตามที่ตั้งเป้าไว้

Tactical

ช่วยนักวิเคราะห์และผู้จัดการสายงานธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต และมองเห็นแนวโน้มในอนาคตเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

Operational

ช่วยพนักงานระดับปฏิบัติการเข้าใจในกิจกรรม แผนงาน หรือสินทรัพย์ที่มีอยู่ผ่านการติดตามสถานะแบบ Real-time

Informational

ช่วยองค์กรในการแจ้งข่าว และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ใช้งาน