ArcGIS Business Analyst

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ตลาดด้วยข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เห็นประชากรและโอกาสอย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม ArcGIS Business Analyst  แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่  ArcGIS Business Analyst เทคโนโลยีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน เลือกทำเลที่ตั้ง และการแบ่งตลาดหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า  ผสานรวมข้อมูลประชากรศาสตร์ การใช้ชีวิต และการใช้จ่าย เข้ากับการวิเคราะห์บนแผนที่เพื่อรายงานที่แม่นยำและการนำเสนอแบบไดนามิก

ประโยชน์ของ Business Analyst

1.ข้อมูลและรายงาน

ข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจด้านทำเลที่ตั้ง

ใช้วิธีการทางข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง ผนวกข้อมูลทรัพย์สินบนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และต้นทุนทางทรัพย์สินเข้ากับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน หรือ ผู้ป่วย ทำนายอย่างแม่นยำด้วยการใช้ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลประมาณการณ์ในอีก 5 ปี


2.พลังแห่งการวิเคราะห์

เครื่องมือสำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งและวางแผนการตลาด

วิเคราะห์พื้นที่ตลาดเพื่อมองหาพื้นที่ที่จะขยายหรือลดขนาดตลาด เครื่องมือนี้รวมถึงการทำข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้า ศักยภาพของตลาด การพยากรณ์การขาย ระยะเวลาและระยะทางการขับรถเข้าถึง  คุณสามารถวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ เลือกสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างพื้นที่การค้าโดยรอบ และระบุตลาดสำหรับสินค้าและบริการของคุณ


3.อินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม

แสดงการวิเคราะห์ของคุณด้วยวิธีที่น่าสนใจ

สร้างอินโฟกราฟฟิกที่น่าสนใจด้วยข้อมูลของคุณจาก Esri เช่น ประชากรศาสตร์ ข้อมูลตลาด ครัวเรือนและการศึกษา และประชากรกลุ่มเสี่ยง ปรับแต่งอินโฟกราฟฟิกสำหรับการสร้างแบรนด์ของคุณ แบ่งปันอินโฟกราฟฟิกผ่านจอหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF, HTML หรือ ไฟล์ภาพที่เผยแพร่ได้ง่าย


4.การวางแผนพื้นที่

สร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนขอบเขตพื้นที่

สร้างโครงข่ายของคุณอย่างสมดุลเพื่อช่วยผู้จัดการพื้นที่ในแต่ละแห่งให้ประสบความสำเร็จ ใช้ขั้นตอนการทำงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการออกแบบขอบเขต การจัดสรรที่ตั้ง และการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด ค้นหาทำเลที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น พยากรณ์ KPI สำหรับทำเลที่เสนอ บูรณาการข้อมูลหลากหลายชนิดเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง


5.การแบ่งตลาดหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า

กำหนดลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม

ทำความเข้าใจในความชอบและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้คุณรู้จักลูกค้าเป้าหมายและรู้วิธีที่ทำให้พวกเขาสนใจ แบ่งลูกค้าออกตามกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาข้อมูลประชากรศาสตร์รวมถึงอายุ รายได้ เพศ ขนาดครัวเรือน และประวัติด้านสุขภาพ เรียนรู้ข้อมูลการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค


How Business Analyst works

 

ขั้นที่ 1

กำหนดพื้นที่การวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไขสถานการณ์ในอุตสาหกรรมของคุณ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงทำเลที่ตั้งสำหรับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์พื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์ Esri ไปตามข้อมูลของคุณ แปลผลลัพธ์ในสภาพแวดล้อมทางพื้นที่ ทำการวิเคราะห์ตลาด และสร้างแผนที่ที่สวยงาม

 

ขั้นที่ 3

นำเสนอผลลัพธ์ของคุณด้วยรายงาน อินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม และเรื่องราวบนแผนที่เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ของคุณ

Business Analyst ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ใน in ArcGIS

พร้อมใช้งานทุกที่ที่คุณต้องการ บนทุกเครื่องมือ ทุกที่ ทุกเวลา

โปรแกรม Business Analyst สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณ

ด้วยโซลูชัน SaaS ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ArcGIS บนระบบของคุณเอง

เครื่องมือวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ระดับสูงสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

ใช้การวิเคราะห์และแบบจำลองทางพื้นที่ที่ซับซ้อนโดยใช้ ArcGIS Business Analyst Desktop สร้างข้อมูลและรายงานที่กำหนดได้เอง ปรับปรุงการประเมินพื้นที่ขาย การเจาะตลาด และการตัดสินใจเลือกลูกค้าเป้าหมาย

see-what-youve-been-missing

เห็นสิ่งที่คุณกำลังพลาดไป

สร้างแผนที่คุณภาพสูงเกี่ยวกับที่ตั้งของร้านค้า ลูกค้า และขอบเขตพื้นที่การขายของคุณ สำรวจข้อมูลด้วยวิธีใหม่และทำความเข้าใจพื้นที่ที่สามารถขยายหรือลดขนาดตลาดได้

build-market-analysis-models

สร้างแบบจำลองขั้นตอนการวิเคราะห์ตลาด

ทำนายโอกาสการขยายตัวในตลาดที่มีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ วัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การวางแผนการตลาด ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ทางธุรกิจเพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

territory-design-tools

ออกแบบขอบเขต ตลาดเป้าหมาย และอื่นๆ

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือและตัวช่วยตามลำดับขั้นตอนที่จะช่วยคุณออกแบบและจัดการขอบเขตพื้นที่ แบ่งกลุ่มลูกค้า และวิเคราะห์ระยะเวลาเข้าถึงจากการขับรถ

add-use-data-yours

เพิ่มข้อมูลประชากรศาสตร์ในข้อมูลของคุณ

ใช้ข้อมูลทางการตลาดบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต ผนวกรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขายของคุณเพื่อประเมินพื้นที่ขายและจับคู่กับลูกค้าที่เหมาะสม

share-custom-reports-maps

แบ่งปันรายงานที่กำหนดได้และแผนที่ที่สวยงาม

เปิดเผยแนวโน้มและความพึงพอใจของลูกค้าในตลาดท้องถิ่นและตลาดโลกโดยใช้รายงานทางประชากรและการตลาด แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ Business Analyst web และ mobile apps เพื่ออนุญาตการใช้งานข้อมูลทางภูมิศาสตร์นี้ข้ามองค์กรของคุณ

integrate-with-arcgis-pro

ผนวกรวมกับ ArcGIS Pro

ArcGIS Business Analyst extension for ArcGIS Pro มอบสิทธิ์ในการใช้ชุดเครื่องมือที่ใช้งานได้กับเครื่องเดสก์ท็อป 64 บิทของคุณ เข้าถึงความสามารถต่างๆ เช่น Color Coded Layers, Enrich Layers, Customer Derived Areas และอื่นๆ อีกมากมาย

เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดบนคลาวด์

เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงในเวลาไม่กี่นาทีด้วย ArcGIS Business Analyst บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์ของคุณเพื่อระบุพื้นที่การขายที่ทำกำไรได้มากที่สุด สร้างแผนที่ที่สวยงามและรายงานแบบมืออาชีพได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด พร้อมแบ่งปันข้อมูลวิจัยการตลาดของคุณกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้ในทันที

demographic-analysis

วิเคราะห์ข้อมูลประชากรได้เร็วและง่ายขึ้น

ใช้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดพร้อมกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลใดๆ

access-global-data

เข้าถึงและใช้ข้อมูลระดับโลกในเวลารวดเร็ว

หาข้อมูลสนับสนุนความคิดของคุณเกี่ยวกับทำเลที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก คุณสามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลประชากรศาสตร์ การใช้จ่าย ศักยภาพทางการตลาด และข้อมูลอื่นๆ ในระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว

up-to-date-data-reports

ก้าวนำด้วยข้อมูลและรายงานล่าสุด

ใช้ข้อมูลการตลาดเชิงลึกและคาดการณ์ยอดขายอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลประมาณการประชากรสหรัฐอเมริกาที่ทันสมัยปีปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

share-custom-reports-maps

เลือกพื้นที่การขายได้ทุกที่ทุกเวลา

เข้าเยี่ยมพื้นที่ขาย ประชุมกับลูกค้า หรือทำงานจากที่บ้าน ? คุณสามารถใช้ Business Analyst Web App บนแท็บเล็ตหรือโมบายแอปพลเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เมื่อต้องการปิดดีล

present-your-findings

นำเสนอการค้นพบของคุณด้วยเรื่องราวบนแผนที่

ArcGIS Maps for Office and StoryMaps รวมอยู่ในเครื่องมือที่ช่วยคุณนำเสนอแผนที่ รายงาน และ อินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม บริษัท Esri พัฒนาแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเพื่อให้คุณมุ่งมั่นทำงานของคุณได้ดีที่สุด

Overview

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ตลาดด้วยข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

เห็นประชากรและโอกาสอย่างชัดเจนด้วยโปรแกรม ArcGIS Business Analyst  แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่  ArcGIS Business Analyst เทคโนโลยีข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สำหรับการวางแผน เลือกทำเลที่ตั้ง และการแบ่งตลาดหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า  ผสานรวมข้อมูลประชากรศาสตร์ การใช้ชีวิต และการใช้จ่าย เข้ากับการวิเคราะห์บนแผนที่เพื่อรายงานที่แม่นยำและการนำเสนอแบบไดนามิก

ประโยชน์ของ Business Analyst

1.Data and Reports

ข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจด้านทำเลที่ตั้ง

ใช้วิธีการทางข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง ผนวกข้อมูลทรัพย์สินบนตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และต้นทุนทางทรัพย์สินเข้ากับข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน หรือ ผู้ป่วย ทำนายอย่างแม่นยำด้วยการใช้ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลประมาณการณ์ในอีก 5 ปี


2.พลังแห่งการวิเคราะห์

เครื่องมือสำหรับการเลือกทำเลที่ตั้งและวางแผนการตลาด

วิเคราะห์พื้นที่ตลาดเพื่อมองหาพื้นที่ที่จะขยายหรือลดขนาดตลาด เครื่องมือนี้รวมถึงการทำข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้า ศักยภาพของตลาด การพยากรณ์การขาย ระยะเวลาและระยะทางการขับรถเข้าถึง  คุณสามารถวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ เลือกสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างพื้นที่การค้าโดยรอบ และระบุตลาดสำหรับสินค้าและบริการของคุณ


3.อินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม

แสดงการวิเคราะห์ของคุณด้วยวิธีที่น่าสนใจ

สร้างอินโฟกราฟฟิกที่น่าสนใจด้วยข้อมูลของคุณจาก Esri เช่น ประชากรศาสตร์ ข้อมูลตลาด ครัวเรือนและการศึกษา และประชากรกลุ่มเสี่ยง ปรับแต่งอินโฟกราฟฟิกสำหรับการสร้างแบรนด์ของคุณ แบ่งปันอินโฟกราฟฟิกผ่านจอหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF, HTML หรือ ไฟล์ภาพที่เผยแพร่ได้ง่าย


4.การวางแผนพื้นที่

สร้างขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงแผนขอบเขตพื้นที่

สร้างโครงข่ายของคุณอย่างสมดุลเพื่อช่วยผู้จัดการพื้นที่ในแต่ละแห่งให้ประสบความสำเร็จ ใช้ขั้นตอนการทำงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการออกแบบขอบเขต การจัดสรรที่ตั้ง และการวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด ค้นหาทำเลที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็น พยากรณ์ KPI สำหรับทำเลที่เสนอ บูรณาการข้อมูลหลากหลายชนิดเพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของทำเลที่ตั้ง


5.การแบ่งตลาดหรือแบ่งกลุ่มลูกค้า

กำหนดลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม

ทำความเข้าใจในความชอบและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้คุณรู้จักลูกค้าเป้าหมายและรู้วิธีที่ทำให้พวกเขาสนใจ แบ่งลูกค้าออกตามกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาข้อมูลประชากรศาสตร์รวมถึงอายุ รายได้ เพศ ขนาดครัวเรือน และประวัติด้านสุขภาพ เรียนรู้ข้อมูลการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค


How Business Analyst works

ขั้นที่ 1

กำหนดพื้นที่การวิเคราะห์ด้วยเงื่อนไขสถานการณ์ในอุตสาหกรรมของคุณ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับอสังหาริมทรัพย์ ไปจนถึงทำเลที่ตั้งสำหรับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขั้นที่ 2

วิเคราะห์พื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลประชากรศาสตร์ Esri ไปตามข้อมูลของคุณ แปลผลลัพธ์ในสภาพแวดล้อมทางพื้นที่ ทำการวิเคราะห์ตลาด และสร้างแผนที่ที่สวยงาม

ขั้นที่ 3

นำเสนอผลลัพธ์ของคุณด้วยรายงาน อินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม และเรื่องราวบนแผนที่เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ของคุณ

Business Analyst ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ใน in ArcGIS

พร้อมใช้งานทุกที่ที่คุณต้องการ บนทุกเครื่องมือ ทุกที่ ทุกเวลา

โปรแกรม Business Analyst สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณ

ด้วยโซลูชัน SaaS ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือ เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ArcGIS บนระบบของคุณเอง

Desktop

เครื่องมือวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ระดับสูงสำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

ใช้การวิเคราะห์และแบบจำลองทางพื้นที่ที่ซับซ้อนโดยใช้ ArcGIS Business Analyst Desktop สร้างข้อมูลและรายงานที่กำหนดได้เอง ปรับปรุงการประเมินพื้นที่ขาย การเจาะตลาด และการตัดสินใจเลือกลูกค้าเป้าหมาย

เห็นสิ่งที่คุณกำลังพลาดไป

see-what-youve-been-missing

สร้างแผนที่คุณภาพสูงเกี่ยวกับที่ตั้งของร้านค้า ลูกค้า และขอบเขตพื้นที่การขายของคุณ สำรวจข้อมูลด้วยวิธีใหม่และทำความเข้าใจพื้นที่ที่สามารถขยายหรือลดขนาดตลาดได้

สร้างแบบจำลองขั้นตอนการวิเคราะห์ตลาด

build-market-analysis-models

ทำนายโอกาสการขยายตัวในตลาดที่มีแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ วัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อกลยุทธ์การวางแผนการตลาด ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ทางธุรกิจเพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ออกแบบขอบเขต ตลาดเป้าหมาย และอื่นๆ

territory-design-tools

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือและตัวช่วยตามลำดับขั้นตอนที่จะช่วยคุณออกแบบและจัดการขอบเขตพื้นที่ แบ่งกลุ่มลูกค้า และวิเคราะห์ระยะเวลาเข้าถึงจากการขับรถ

เพิ่มข้อมูลประชากรศาสตร์ในข้อมูลของคุณ

add-use-data-yours

ใช้ข้อมูลทางการตลาดบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ต้องต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต ผนวกรวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขายของคุณเพื่อประเมินพื้นที่ขายและจับคู่กับลูกค้าที่เหมาะสม

แบ่งปันรายงานที่กำหนดได้และแผนที่ที่สวยงาม

share-custom-reports-maps

เปิดเผยแนวโน้มและความพึงพอใจของลูกค้าในตลาดท้องถิ่นและตลาดโลกโดยใช้รายงานทางประชากรและการตลาด แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้โดยใช้ Business Analyst web และ mobile apps เพื่ออนุญาตการใช้งานข้อมูลทางภูมิศาสตร์นี้ข้ามองค์กรของคุณ

ผนวกรวมกับ ArcGIS Pro

integrate-with-arcgis-pro

ArcGIS Business Analyst extension for ArcGIS Pro มอบสิทธิ์ในการใช้ชุดเครื่องมือที่ใช้งานได้กับเครื่องเดสก์ท็อป 64 บิทของคุณ เข้าถึงความสามารถต่างๆ เช่น Color Coded Layers, Enrich Layers, Customer Derived Areas และอื่นๆ อีกมากมาย

Web and Mobile Apps

เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดบนคลาวด์

เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงในเวลาไม่กี่นาทีด้วย ArcGIS Business Analyst บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์ของคุณเพื่อระบุพื้นที่การขายที่ทำกำไรได้มากที่สุด สร้างแผนที่ที่สวยงามและรายงานแบบมืออาชีพได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด พร้อมแบ่งปันข้อมูลวิจัยการตลาดของคุณกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้ในทันที

วิเคราะห์ข้อมูลประชากรได้เร็วและง่ายขึ้น

demographic-analysis

ใช้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดพร้อมกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือข้อมูลใดๆ

เข้าถึงและใช้ข้อมูลระดับโลกในเวลารวดเร็ว

access-global-data

หาข้อมูลสนับสนุนความคิดของคุณเกี่ยวกับทำเลที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก คุณสามารถเข้าถึงทั้งข้อมูลประชากรศาสตร์ การใช้จ่าย ศักยภาพทางการตลาด และข้อมูลอื่นๆ ในระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว

ก้าวนำด้วยข้อมูลและรายงานล่าสุด

up-to-date-data-reports

ใช้ข้อมูลการตลาดเชิงลึกและคาดการณ์ยอดขายอย่างชาญฉลาดด้วยข้อมูลประมาณการประชากรสหรัฐอเมริกาที่ทันสมัยปีปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เลือกพื้นที่การขายได้ทุกที่ทุกเวลา

share-custom-reports-maps

เข้าเยี่ยมพื้นที่ขาย ประชุมกับลูกค้า หรือทำงานจากที่บ้าน ? คุณสามารถใช้ Business Analyst Web App บนแท็บเล็ตหรือโมบายแอปพลเคชันบนสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เมื่อต้องการปิดดีล

นำเสนอการค้นพบของคุณด้วยเรื่องราวบนแผนที่

present-your-findings

ArcGIS Maps for Office and StoryMaps รวมอยู่ในเครื่องมือที่ช่วยคุณนำเสนอแผนที่ รายงาน และ อินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม บริษัท Esri พัฒนาแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเพื่อให้คุณมุ่งมั่นทำงานของคุณได้ดีที่สุด