ดันธุรกิจสู่เป้าหมาย ผ่านการเข้าใจเรื่องพื้นที่ โดย ArcGIS Business Analyst ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่แบบเจาะลึก

 

ArcGIS Business Analyst ตัวช่วยหา Insights เพื่อเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ

จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการใช้ข้อมูลพื้นที่อย่างซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst ผู้ช่วยสำรวจข้อมูลพื้นที่ ที่เน้นด้านการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเทคโนโลยี GIS เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก ArcGIS จะช่วยเพิ่มมุมมองให้ภาคธุรกิจด้วยการใช้ Location-driven หรือการนำข้อมูลชิงลึกมาวิเคราะห์ร่วมกับทำเลที่ตั้ง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เข้าใจง่าย มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ทั้งด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ตอบโจทย์ในเชิง Location ได้แก่ การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจ รวมถึงการปรับรูปแบบการให้บริการตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายในพื้นที่ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง โดยการรวบรวมข้อมูลประชากร (Demographic) และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) ที่เป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่โดยรอบ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมมาไว้บนซอฟต์แวร์แบบพร้อมใช้งาน ผ่านมุมมองการแสดงผลการวิเคราะห์บนแผนที่ในรูปแบบ Interactive ที่สามารถสร้างรายงานนำเสนอแบบไดนามิก ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและช่วยเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ของธุรกิจที่แตกต่างออกไป ทำให้เข้าใจภาพรวมหรือสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

 

แนะ 4 ธุรกิจน่าจับตามอง ที่ไม่ควรพลาดการใช้งานซอร์ฟแวร์ ArcGIS Business Analyst

1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือเรียลเอสเตท (Real Estate)

ขึ้นชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ทำเลที่ตั้งถือเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จในธุรกิจประเภทนี้ ซอร์ฟแวร์ ArcGIS Business Analyst จะเข้ามาทำหน้าที่วิเคราะห์ศักยภาพและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุน เช่น แปลงที่ดิน หรือพื้นที่โดยรอบ เพื่อประเมินศักยภาพการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยสามารถเลือกปัจจัยการวิเคราะห์ เช่น สถานที่สำคัญ (POI) หรือวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น ข้อมูลประชากร หรือพฤติกรรมการใช้จ่าย ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีแนวโน้มสำหรับการขยายตัวของลูกค้า ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรสำหรับธุรกิจได้

2. ธุรกิจค้าปลีก หรือ รีเทล (Retail)

อีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ว่าจะในยุคไหน ก็ต้องมุ่งเน้นที่ทำเลที่ตั้งและจุดยุทธศาสตร์ เพราะลูกค้าล้วนอยากแวะเวียนมาจับจ่ายในร้านค้าที่สะดวกและใกล้บ้าน ซอร์ฟแวร์ ArcGIS Business Analyst สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ นำไปสู่การตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเปิด-ปิด หรือปรับ-รวม-ย้ายสาขา รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น ในบางสาขามีลูกค้าหนาแน่นอาจต้องมีการจัดคิว รวมถึงเลือกจุดส่งสินค้า / เพิ่มบริการ Delivery เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้อีกด้วย

ในกลุ่มธุรกิจนี้ซอร์ฟแวร์ ArcGIS Business Analyst จะเน้นไปที่การวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยจะมีการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ร้านค้าในพื้นที่ และการวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่การขาย (Territory design) การแบ่งพื้นที่การขาย เพื่อความสมดุลของลูกค้า โดยดูจากลูกค้าที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่ ช่วยในการบริหารจัดการการขายได้อย่างชัดเจน เสริมประสิทธิภาพการขาย และลดต้นทุนค่าเดินทาง รวมทั้งช่วยเลือกตำแหน่งจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสม ทำให้ลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าได้เร็ว

4. ธนาคาร หรือ แบงก์กิ้ง (Banking)

สำหรับกลุ่มธนาคาร หรือ แบงก์กิ้ง (Banking) ซอร์ฟแวร์ ArcGIS Business Analyst จะทำการวิเคราะห์เพื่อปรับตำแหน่งสาขา (Relocate) ให้ตรงกับความต้องการการใช้บริการของลูกค้าในพื้นที่ เช่น การใช้งาน Internet Banking ที่เพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้ต้องปรับลดสาขา รวมถึงการวางตำแหน่งตู้ ATM ที่เหมาะสม โดยอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลประชากร ไลฟ์สไตล์ ประกอบกับข้อมูลสถานที่สำคัญ (POI) และปัจจัยอื่น ๆ ที่สนใจ รวมทั้งสามารถนำมาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจจากภาพรวมตลาด เพื่อดูพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ

 

ทำไมต้องใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst แนะนำจุดเด่นและประโยชน์ที่ไม่ควรพลาด

– ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แม้กระทั่งไม่มีความรู้ด้าน GIS ก็สามารถใช้งานได้ผ่าน Web Application และ Mobile Application อีกทั้งมี Data On Cloud สะดวกครบจบในที่เดียว และยังสามารถนำ data ของตัวเองใส่เพิ่มเติมเข้าไปได้

– มีกระบวนการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ทำให้ได้ชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือด้วยชุดข้อมูลประชากร (Demographic) กว่า 130 ประเทศทั่วโลก และมีตัวแปร (Variables) ให้เลือกมากกว่า 15,000 ตัวแปร อาทิ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรแยกตามอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ รายจ่าย อีกทั้งยังมีข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) กว่า 2,000,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ และสามารถลงลึกได้ถึงระดับชื่อแบรนด์

-สามารถนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่และอินโฟกราฟิก (infographic report) ช่วยให้มองเห็นข้อมูลที่ซับซ้อนได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมากขึ้น และสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเอง พร้อมนำไปต่อยอดใช้งานได้ทันที

-เลือกรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ และงบประมาณที่ต้องการ ไม่ว่าจะแบบ Subscription รายปี หรือแบบ Perpetual License

-ช่วยลดเวลาและต้นทุนในการกระบวนการวิเคราะห์ เพราะซอฟต์แวร์มีข้อมูลพร้อมใช้งาน ไม่ต้องเสียเวลาสำรวจเองหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อซื้อข้อมูลในการวิเคราะห์ และด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดที่จะช่วยลดขั้นตอนการวิเคราะห์เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาทำงานให้คุณ

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิกที่นี่!