ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

แบบฟอร์มที่เก็บข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด

ArcGIS Survey123 แบบฟอร์มที่สมบูรณ์สำหรับการสร้าง แบ่งปัน และวิเคราะห์การสำรวจ สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดด้วย skip logic กำหนดค่าเริ่มต้น และสนับสนุนหลากหลายภาษา สามารถรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมอัปโหลดข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

ตัดสินใจดีขึ้นจากข้อมูลที่ดีขึ้น

แทนที่การเก็บข้อมูลบนกระดาษด้วยแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดเชื่อถือได้ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกรูปแบบ

เก็บข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

เก็บข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย แอปพลิเคชัน ArcGIS Survey123 ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป หรือ เดสก์ท็อป ในฐานะที่เป็นเนทีฟแอปและทำงานได้ในเบราวเซอร์ คงประสิทธิภาพการทำงานแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เก็บข้อมูลสำรวจได้อย่างแม่นยำ

เก็บและรวบรวมข้อมูลสำรวจได้รวดเร็วด้วยคำถามที่กำหนดค่าไว้ สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบเสียงและภาพ ใช้งานได้หลากหลายภาษา  และรองรับคุณลักษณะเฉพาะของ XLSForm

สร้างบนโปรแกรม ArcGIS

ข้อมูลที่ถูกเก็บใน ArcGIS Survey123 สามารถใช้ได้ทันทีบนแพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนาม เข้าใจข้อมูลและสื่อสารงานของคุณ

ยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย

เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างการสำรวจได้รวดเร็วเพื่อเริ่มเก็บข้อมูล เมื่อจัดการทีมมากมายในพื้นที่ต่างกัน แบบฟอร์มมาตรฐานทำให้ทุกคนทำงานได้พร้อมเพรียงกัน

ทำงานบนเดสก์ท็อป เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่

สร้างการออกแบบที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว – ใช้เว็บแอป หรือ เดสก์ท็อปแอปสำหรับโปรแกรม Survey123 เพื่อสร้างการสำรวจที่มีประสิทธิภาพ แอปทั้งสองเผยแพร่การสำรวจที่ง่ายไปจนถึงที่ซับซ้อนในโปรแกรม ArcGIS

รับคำตอบจากทุกที่ – ในสภาพแวดล้อมต่างๆ และการฝึกอบรมขนาดเล็ก ใช้เว็บแอปและโมบายแอป Survey123 เพื่อบันทึกคำตอบการสำรวจบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อการตัดสินใจ – วิเคราะห์คำตอบในแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ดูการวิเคราะห์สรุปในแอป ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Survey123 ให้ลึกขึ้นได้ในโปรแกรม ArcGIS

แบบฟอร์มที่เก็บข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด

ArcGIS Survey123 แบบฟอร์มที่สมบูรณ์สำหรับการสร้าง แบ่งปัน และวิเคราะห์การสำรวจ สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดด้วย skip logic กำหนดค่าเริ่มต้น และสนับสนุนหลากหลายภาษา สามารถรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมอัปโหลดข้อมูลได้อย่างปลอดภัย

ตัดสินใจดีขึ้นจากข้อมูลที่ดีขึ้น

แทนที่การเก็บข้อมูลบนกระดาษด้วยแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดเชื่อถือได้ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกรูปแบบ

เก็บข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

เก็บข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย แอปพลิเคชัน ArcGIS Survey123 ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป หรือ เดสก์ท็อป ในฐานะที่เป็นเนทีฟแอปและทำงานได้ในเบราวเซอร์ คงประสิทธิภาพการทำงานแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เก็บข้อมูลสำรวจได้อย่างแม่นยำ

เก็บและรวบรวมข้อมูลสำรวจได้รวดเร็วด้วยคำถามที่กำหนดค่าไว้ สามารถใส่ข้อมูลรายละเอียดพร้อมแนบเสียงและภาพ ใช้งานได้หลากหลายภาษา  และรองรับคุณลักษณะเฉพาะของ XLSForm

สร้างบนโปรแกรม ArcGIS

ข้อมูลที่ถูกเก็บใน ArcGIS Survey123 สามารถใช้ได้ทันทีบนแพลตฟอร์มของซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาคสนาม เข้าใจข้อมูลและสื่อสารงานของคุณ

ยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์ที่หลากหลาย

เมื่อโครงการเริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างการสำรวจได้รวดเร็วเพื่อเริ่มเก็บข้อมูล เมื่อจัดการทีมมากมายในพื้นที่ต่างกัน แบบฟอร์มมาตรฐานทำให้ทุกคนทำงานได้พร้อมเพรียงกัน

ทำงานบนเดสก์ท็อป เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่

สร้างการออกแบบที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว – ใช้เว็บแอป หรือ เดสก์ท็อปแอปสำหรับโปรแกรม Survey123 เพื่อสร้างการสำรวจที่มีประสิทธิภาพ แอปทั้งสองเผยแพร่การสำรวจที่ง่ายไปจนถึงที่ซับซ้อนในโปรแกรม ArcGIS

รับคำตอบจากทุกที่ – ในสภาพแวดล้อมต่างๆ และการฝึกอบรมขนาดเล็ก ใช้เว็บแอปและโมบายแอป Survey123 เพื่อบันทึกคำตอบการสำรวจบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อการตัดสินใจ – วิเคราะห์คำตอบในแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ดูการวิเคราะห์สรุปในแอป ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Survey123 ให้ลึกขึ้นได้ในโปรแกรม ArcGIS