Esri Thailand | ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123
ESRI THAILAND ผู้เชี่ยวชาญด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์ ArcGIS แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี GIS รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ ช่วยในการตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับธุรกิจและองค์กรต่างๆทั่วโลก ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนตั้งแต่ ค.ศ. 1969
ESRI, GIS, What is GIS, Location intelligence, วิเคราะห์ข้อมูล, ArcGIS, ระบบภูมิสารสนเทศ, ArcGIS Pro, ระบบ GIS, gis คืออะไร
3749
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3749,page-child,parent-pageid-4693,wp-custom-logo,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

ArcGIS Survey123

ArcGIS Survey123

ແບບຟອມທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຊານສະຫຼາດ

ArcGIS Survey123ແບບຟອມທີ່ສົມບູນສຳລັບການສ້າງ ແບ່ງປັນ ແລະວິເຄາະຫານສຳເລັດ ສາມາດສ້າງແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດດ້ວຍ skip logic ກຳໜົດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແລະສະໜັບສະໜຸນຫຼາກຫຼາຍພາສາ ສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບຫຼືອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ແມ້ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະຍັງວິເຄາະຜົນລັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ພ້ອມອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ຕັດສິນໃຈດີຂື້ນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ດີຂື້ນ

ແທນທີ່ການເກັບຂໍ້ມູນໃນເຈັ້ຍດ້ວຍແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດເຊື່ອຖືໄດ້ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ

[qode_video_box disable_hover=”yes” video_link=”https://youtu.be/a6rfNbj65fI” video_image=”3730″]

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາດ້ວຍ ແອບພິເຄຊັ່ນ ArcGIS Survey123 ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນສະມາດໂຟນ ແລັບທ໊ອບ ຫຼືເດດທ໊ອບ ໃນຖານະທີ່ເປັນເນທີບແອບແລະເຮັດວຽກໄດ້ໃນບາວເຊີ ຄົງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແມ້ບໍ່ມີການເຊື່ີອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ເກັບຂໍ້ມູນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ເກັບແລະລວບລວມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ກຳໜົດຄ່າໄວ້ ສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດພ້ອມແນບສຽງແລະຮູບ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍພາສາ ແລະຮອງຮັບຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງXLSForm

ສ້າງໃນໂປແກມ ArcGIS

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບໃນ ArcGIS Survey123 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີໃນແພດຟອມຂອງຊອຟແວຣ໌ ArcGIS ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນແລະສື່ສານງານຂອງທ່ານ

ຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເມື່ອໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ສ້າງການສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວເພື່ອເລີ່ມເກັບຂໍ້ມູນ ເມື່ອຈັດການທີມຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ ແບບຟອມມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດວຽກໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ

ເຮັດວຽກໃນເດດທ໊ອບ ເວັບ ແລະອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ສ້າງການອອກແບບທີ່ປ່ຽມດ້ວຍປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃຊ້ເວັບແອບ ຫຼື ເດດທ໊ອບແອບສຳລັບໂປແກມ Survey123 ເພື່ອສ້າງການສຳຫຼວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແອບທັງສອງເຜີຍແຜ່ການສຳຫຼວດທີ່ງ່າຍໄປຈົນເຖີງທີ່ຊັບຊ້ອນໃນໂປແກມ ArcGIS

ຮັບຄຳຕອບຈາກທຸກທີ່

ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ແລະການຝືກອົບຮົມຂະໜ!ດນ້ອຍ ໃຊ້ເວັບແອບແລະໂມບາຍແອບ Survey123 ເພື່ອບັນທືກຄຳຕອບການສຳຫຼວດໃນເດດທ໊ອບຫຼື້ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ວິເຄາະຜົນລັບເພື່ອການຕັດສິນໃຈ

ວິເຄາະຄຳຕອບໃນແບບລຽວທາມເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ ເບິ່ງການວິເຄາະສະຫຼຸບໃນແອບເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກ Survey123 ໃຫ້ເລີກຂື້ນໄດ້ໃນໂປແກມ ArcGIS

ແບບຟອມທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງຊານສະຫຼາດ

ArcGIS Survey123ແບບຟອມທີ່ສົມບູນສຳລັບການສ້າງ ແບ່ງປັນ ແລະວິເຄາະຫານສຳເລັດ ສາມາດສ້າງແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດດ້ວຍ skip logic ກຳໜົດຄ່າເລີ່ມຕົ້ນແລະສະໜັບສະໜຸນຫຼາກຫຼາຍພາສາ ສາມາດລວບລວມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບຫຼືອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ແມ້ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ແລະຍັງວິເຄາະຜົນລັບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ພ້ອມອັບໂຫຼດຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ຕັດສິນໃຈດີຂື້ນຈາກຂໍ້ມູນທີ່ດີຂື້ນ

ແທນທີ່ການເກັບຂໍ້ມູນໃນເຈັ້ຍດ້ວຍແບບຟອມທີ່ຊານສະຫຼາດເຊື່ອຖືໄດ້ ຕອບໂຈດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານທຸກຮູບແບບ

[qode_video_box disable_hover=”yes” video_link=”https://youtu.be/a6rfNbj65fI” video_image=”3730″]

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາດ້ວຍ ແອບພິເຄຊັ່ນ ArcGIS Survey123 ທີ່ສາມາດເຮັດວຽກໃນອຸປະກອນສະມາດໂຟນ ແລັບທ໊ອບ ຫຼືເດດທ໊ອບ ໃນຖານະທີ່ເປັນເນທີບແອບແລະເຮັດວຽກໄດ້ໃນບາວເຊີ ຄົງປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກແມ້ບໍ່ມີການເຊື່ີອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ເກັບຂໍ້ມູນສຳເລັດໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ເກັບແລະລວບລວມຂໍ້ມູນສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວດ້ວຍຄຳຖາມທີ່ກຳໜົດຄ່າໄວ້ ສາມາດໃສ່ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດພ້ອມແນບສຽງແລະຮູບ ໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍພາສາ ແລະຮອງຮັບຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງXLSForm

ສ້າງໃນໂປແກມ ArcGIS

ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບໃນ ArcGIS Survey123 ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີໃນແພດຟອມຂອງຊອຟແວຣ໌ ArcGIS ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກພາກສະໜາມ ເຂົ້າໃຈຂໍ້ມູນແລະສື່ສານງານຂອງທ່ານ

ຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບສະຖານະການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ເມື່ອໂຄງການເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ສ້າງການສຳຫຼວດໄດ້ວ່ອງໄວເພື່ອເລີ່ມເກັບຂໍ້ມູນ ເມື່ອຈັດການທີມຫຼາກຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ຕ່າງກັນ ແບບຟອມມາດຕະຖານເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເຮັດວຽກໄດ້ພ້ອມພຽງກັນ

ເຮັດວຽກໃນເດດທ໊ອບ ເວັບ ແລະອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ສ້າງການອອກແບບທີ່ປ່ຽມດ້ວຍປະສິດທິພາບໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ໃຊ້ເວັບແອບ ຫຼື ເດດທ໊ອບແອບສຳລັບໂປແກມ Survey123 ເພື່ອສ້າງການສຳຫຼວດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແອບທັງສອງເຜີຍແຜ່ການສຳຫຼວດທີ່ງ່າຍໄປຈົນເຖີງທີ່ຊັບຊ້ອນໃນໂປແກມ ArcGIS

ຮັບຄຳຕອບຈາກທຸກທີ່

ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆ ແລະການຝືກອົບຮົມຂະໜ!ດນ້ອຍ ໃຊ້ເວັບແອບແລະໂມບາຍແອບ Survey123 ເພື່ອບັນທືກຄຳຕອບການສຳຫຼວດໃນເດດທ໊ອບຫຼື້ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ວິເຄາະຜົນລັບເພື່ອການຕັດສິນໃຈ

ວິເຄາະຄຳຕອບໃນແບບລຽວທາມເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈ ເບິ່ງການວິເຄາະສະຫຼຸບໃນແອບເຮັດການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກ Survey123 ໃຫ້ເລີກຂື້ນໄດ້ໃນໂປແກມ ArcGIS