ArcGIS Collector

ArcGIS Collector

การรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทำได้ง่าย

ArcGIS Collector แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเก็บข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของ Esri Geospatial Cloud ทำให้เก็บข้อมูลได้แม่นยำและส่งข้อมูลไปยังออฟฟิศได้ง่าย เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถใช้แผนที่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเก็บและแก้ไขข้อมูล ArcGIS Collector  ทำงานได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถรวมข้อมูลกับโปรแกรม ArcGIS อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

เก็บและรายงานข้อมูล

ArcGIS Collector นำเสนอรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีแบบฟอร์มแผนที่ที่ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกเสียง และส่งข้อมูลจากภาคสนามต่อให้ส่วนงานออฟฟิศ นอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อมูลเพื่อทำงานต่อกับโปรแกรม ArcGIS อื่นๆ ได้อีกด้วย

ทำงานจากข้อมูลที่ถูกต้องชุดเดียวกัน

ข้อมูลที่ถูกเก็บด้วย Collector ส่งต่อเข้าไปยังโปรแกรม ArcGIS ดังนั้น ทุกคนทั้งในภาคสนามและสำนักงานทำงานจากข้อมูลที่แม่นยำชุดเดียวกัน สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานภายในของคุณทำเอกสารได้อย่างแม่นยำเพื่อสะท้อนความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผนไว้

ไม่มีแบบฟอร์มกระดาษอีกต่อไป

ยกเลิกกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบฟอร์มกระดาษที่ต้องส่งคืนกลับมายังสำนักงานของคุณ แล้วเปลี่ยนข้อมูลเข้าสู่ระบบอื่น โปรแกรม Collector ลดความยุ่งยากของขั้นตอนเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ โดยการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อเก็บข้อมูลในภาคสนามและส่งกลับไปยังสำนักงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถเพิ่มและอัปเดตข้อมูล GIS ที่มีอยู่ในทุกที่ ทุกเวลา สามารถทำงานแบบออฟไลน์ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลจะมีการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนในกรณีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลของคุณจะส่งไปยังโปรแกรม ArcGIS ได้โดยตรง

ปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูล

ArcGIS Collector ใช้บริการข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เพื่อระบุตำแหน่งของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลตำแหน่งที่เก็บจากภาคสนาม มีความถูกต้อง หากต้องการความแม่นยำระดับเซนติเมตรโดยการใช้เครื่องรับ GPS ที่แม่นยำสูง หรือระดับมืออาชีพ โปรแกรม Collector สามารถสนับสนุนทั้งสองตัวเลือกนี้

โปรแกรม Collector ทำงานอย่างไร

สร้าง – ในโปรแกรม ArcGIS สร้างแผนที่สำหรับโครงการเก็บข้อมูลของคุณ ออกแบบแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามของคุณจะใช้งาน

เก็บ – ด้วยอุปกรณ์โมบายของคุณ เก็บสินทรัพย์และการสังเกตการณ์และการตรวจสอบโดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ถูกต้องและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ใช้แผนที่

เพิ่มพลัง – ข้อมูลที่จัดเก็บจากภาคสนามเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงแห่งเดียวที่จะใช้ได้ทั้งองค์กร เปิดให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบโครงการและดำเนินการวิเคราะห์ได้

การรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำทำได้ง่าย

ArcGIS Collector แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับเก็บข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของ Esri Geospatial Cloud ทำให้เก็บข้อมูลได้แม่นยำและส่งข้อมูลไปยังออฟฟิศได้ง่าย เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถใช้แผนที่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเก็บและแก้ไขข้อมูล ArcGIS Collector  ทำงานได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและสามารถรวมข้อมูลกับโปรแกรม ArcGIS อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น

เก็บและรายงานข้อมูล

ArcGIS Collector นำเสนอรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีแบบฟอร์มแผนที่ที่ช่วยเจ้าหน้าที่ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกเสียง และส่งข้อมูลจากภาคสนามต่อให้ส่วนงานออฟฟิศ นอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อมูลเพื่อทำงานต่อกับโปรแกรม ArcGIS อื่นๆ ได้อีกด้วย

ทำงานจากข้อมูลที่ถูกต้องชุดเดียวกัน

ข้อมูลที่ถูกเก็บด้วย Collector ส่งต่อเข้าไปยังโปรแกรม ArcGIS ดังนั้น ทุกคนทั้งในภาคสนามและสำนักงานทำงานจากข้อมูลที่แม่นยำชุดเดียวกัน สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานภายในของคุณทำเอกสารได้อย่างแม่นยำเพื่อสะท้อนความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผนไว้

ไม่มีแบบฟอร์มกระดาษอีกต่อไป

ยกเลิกกระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแบบฟอร์มกระดาษที่ต้องส่งคืนกลับมายังสำนักงานของคุณ แล้วเปลี่ยนข้อมูลเข้าสู่ระบบอื่น โปรแกรม Collector ลดความยุ่งยากของขั้นตอนเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ โดยการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเพื่อเก็บข้อมูลในภาคสนามและส่งกลับไปยังสำนักงานได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถเพิ่มและอัปเดตข้อมูล GIS ที่มีอยู่ในทุกที่ ทุกเวลา สามารถทำงานแบบออฟไลน์ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลจะมีการอัปเดตทันทีเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนในกรณีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อมูลของคุณจะส่งไปยังโปรแกรม ArcGIS ได้โดยตรง

ปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูล

ArcGIS Collector ใช้บริการข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เพื่อระบุตำแหน่งของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลตำแหน่งที่เก็บจากภาคสนาม มีความถูกต้อง หากต้องการความแม่นยำระดับเซนติเมตรโดยการใช้เครื่องรับ GPS ที่แม่นยำสูง หรือระดับมืออาชีพ โปรแกรม Collector สามารถสนับสนุนทั้งสองตัวเลือกนี้

โปรแกรม Collector ทำงานอย่างไร

สร้าง – ในโปรแกรม ArcGIS สร้างแผนที่สำหรับโครงการเก็บข้อมูลของคุณ ออกแบบแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามของคุณจะใช้งาน

เก็บ – ด้วยอุปกรณ์โมบายของคุณ เก็บสินทรัพย์และการสังเกตการณ์และการตรวจสอบโดยละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ถูกต้องและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่ใช้แผนที่

เพิ่มพลัง – ข้อมูลที่จัดเก็บจากภาคสนามเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงแห่งเดียวที่จะใช้ได้ทั้งองค์กร เปิดให้ผู้มีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบโครงการและดำเนินการวิเคราะห์ได้