Electric

การนำข้อมูลไปแสดงค่าพิกัด หรือตำแหน่งบนแผนที่

ไม่ว่าคุณจะสร้าง ถ่ายทอด แจกจ่าย หรือบริโภคพลังงานไฟฟ้าต่างๆ คุณต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหน กำลังจะแจกจ่ายไปที่ไหน จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการแจกจ่ายนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถจัดการ คาดการณ์ในเรื่องของไฟฟ้าดับ ผลกระทบกับการดำเนินงาน และทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ GIS ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ด้วยการวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงพื้นที่

ความก้าวหน้าของเครือข่าย

สาธารณูปโภคทางด้านการไฟฟ้า ได้ให้ความเชื่อถือในเทคโนโลยีระบบ GIS ในการจัดการทรัพย์สิน และจัดการกระแสไฟฟ้าดับ การบริการลูกค้า และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน ระบบภูมิสารสนเทศแบบคลาวด์ มีความง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนตำแหน่งที่ตั้งและการประสานงานระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ

Benefits

Visualize

ดูข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ สามารถค้นหาแนวโน้ม หรือตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆได้ในทันที(real time)

Advance

การวิเคราะห์สถานที่ เป็นตัวชี้นำหรือกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูล

Analyze

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ช่วยในการตอบคำถามที่ซับซ้อนได้ ทำให้ค้นหาพื้นที่ที่ดีที่สุด มองเห็นมุมมองใหม่ๆ  สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม

Solutions

ArcGIS Platform ผู้ช่วยด้าน facility management

ArcGIS for Electric Utilities

ทำให้เกิดมูลค่าใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถเชื่อมต่อการทำงานบนโมบาย ผ่านทุกอุปกรณ์ สามารถตรวจสอบการปฎิบัติงานได้แบบ real time ซึ่งจะช่วยให้จัดการกับผลที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าดับ ตอบสนองความต้องการกับผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

ส่วนเสริมของ GeoEvent สามารถสร้างแผนที่แบบ real time ด้วยการใส่ข้อมูล ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลจำนวนมาก หรือข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่
ArcGIS online ผู้ช่วยด้าน facility management

ArcGIS Online

สามารถแชร์ข้อมูลให้กับทุกคนในองค์กรได้ ซึ่งมีความเข้าใจได้ง่าย สามารถจัดการทรัพย์สินขององค์กรได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) และแอปพลิเคชันผ่าน ArcGIS Online

จัดการสินทรัพย์ที่สำคัญ

วางแผนเส้นทางอย่างชาญฉลาด และติดตามสถานะการปลูกพืชให้เป็นไปตามกฎระเบียบ สามารถทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เปลี่ยนข้อมูลอันมีค่าที่มีอยู่แล้วให้เป็นข้อมูลบนแผนที่เพื่อการสื่อความหมายที่เข้าใจได้มากขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญให้เป็นเรื่องง่ายดาย

Benefits

Combine

รวบรวมเครือข่ายและข้อมูลการดำเนินงานในที่เดียว แพลตฟอร์มของ ESRI สามารถจัดการข้อมูลสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดาย

Understand

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณผ่านมุมมองของสถานที่ตั้งเพื่อทำความเข้าใจการจัดการทรัพย์สินให้ดีที่สุด

Operate

ดูการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ – ทั้งข้อมูลสภาพอากาศ ตำแหน่งที่ตั้งบุคลากรและสภาพสินทรัพย์

Solutions

ArcGIS Platform ผู้ช่วยด้าน asset management

ArcGIS Pro

การเข้าถึงแผนที่ สำหรับการปรับปรุงการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ กำหนดพื้นที่เขตทางสำหรับถนน ระบุการรุกล้ำ ArcGIS Pro สามารถทำงานร่วมกับข้อมูล Lidar เพื่อให้คุณก็สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

ArcGIS for Image Extension for Server

ช่วยให้สามารถสร้างภาพและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จัดการภาพ ทำความเข้าใจข้อมูล Lidar และประมวลผลสิ่งที่เห็นได้ทันที ขยายภาพของคุณในมุมมองเต็มรูปแบบ

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่
ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

แบ่งปันข้อมูลร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จากฝ่ายวิศวกรรมไปยังฝ่ายปฏิบัติการ ไปยังฝ่ายบริการลูกค้า ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรทำงานร่วมกัน ควบคุมการเข้าถึงได้ทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

เลือกสถานที่ที่ดีที่สุด

เติมพลังการทำงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ESRI สามารถค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ระบุสถานที่ของคุณในปัจจุบัน และจัดการกับปัจจัยแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง เช่น สภาพอากาศและตัวแปรทางเศรษฐกิจ ติดตามการพัฒนาสถานที่ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตในปัจจุบันได้แบบเรียลไทม์ และแบ่งปันข้อมูลกับทีมงานของคุณเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Benefits

Visualize

ทำให้ชุดข้อมูลภายในและภายนอกเป็นชุดเดียวกัน

Analyze

กำหนดสถานที่ที่ดีที่สุดเพื่อตั้งโซล่าฟาร์มแห่งใหม่ ฟาร์มกังหันลมหรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

Collaborate

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน เมื่อมีการวางแผนงานและทำการวิเคราะห์ร่วมกัน

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน spatial analysis

ArcGIS Spatial Analyst

สร้างแผนที่และวิเคราะห์ผลกระทบของดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงมุมหรือการหมุนของดวงอาทิตย์ในแต่ละวันและแต่ละฤดูกาล พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับ การวางแนว (ความลาดชันและมุม) และเงาซึ่งขึ้นอยู่กับคุณลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่าง จะส่งผลกระทบต่อปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่เข้ามายังโลกอย่างไร

ArcGIS for Facilities

จัดการอาคารโรงไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการสินทรัพย์ รวมถึงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำนักงาน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย โดยการจัดสรรทรัพยากรที่ดีและมีระบบ

ArcGIS ผู้ช่วยด้าน facility management
ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อดึงสถานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมจากข้อมูลที่มีอยู่ เก็บข้อมูลตามพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุด แบ่งปันข้อมูลสำคัญที่พบพร้อมรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้คุณทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นจากทุกๆอุปกรณ์

Main

การนำข้อมูลไปแสดงค่าพิกัด หรือตำแหน่งบนแผนที่

ไม่ว่าคุณจะสร้าง ถ่ายทอด แจกจ่าย หรือบริโภคพลังงานไฟฟ้าต่างๆ คุณต้องรู้ว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหน กำลังจะแจกจ่ายไปที่ไหน จะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการแจกจ่ายนั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถจัดการ คาดการณ์ในเรื่องของไฟฟ้าดับ ผลกระทบกับการดำเนินงาน และทรัพย์สินต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ GIS ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย ให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ด้วยการวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงพื้นที่

Distribution

ความก้าวหน้าของเครือข่าย

สาธารณูปโภคทางด้านการไฟฟ้า ได้ให้ความเชื่อถือในเทคโนโลยี GIS ในการจัดการทรัพย์สิน และจัดการกระแสไฟฟ้าดับ บริการลูกค้า และอำนวจความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน ระบบภูมิสารสนเทศแบบคลาวด์ ง่ายต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับการประสานงานระหว่างเครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ

Benefits

Visualize

ดูข้อมูลในรูปแบบเชิงพื้นที่ สามารถค้นหาแนวโน้ม หรือตรวจสอบได้ในทันที(real time) สำหรับเหตุการณ์ต่างๆ

Advance

การวิเคราะห์สถานที่ เป็นตัวชี้นำหรือกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูล

Analyze

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ช่วยในการตอบคำถามที่ซับซ้อนได้ ทำให้ค้นหาพื้นที่ที่ดีที่สุด มองเห็นมุมมองใหม่ จัดการความเสี่ยง และต้นทุนได้อย่างดีเยี่ยม

Solutions

ArcGIS Platform ผู้ช่วยด้าน facility management

ArcGIS for Electric Utilities

ทำให้เกิดมูลค่าใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ โดยสามารถเชื่อมต่อการทำงานบนโมบาย ผ่านทุกอุปกรณ์ ตรวจสอบการปฎิบัติงานได้แบบ real time ซึ่งจะช่วยให้จัดการกับผลที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าดับกับผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่

ArcGIS GeoEvent Extension for Server

ส่วนเสริมของ GeoEvent สามารถสร้างแผนที่แบบ real time ด้วยการใส่ข้อมูล ด้วยข้อมูลจำนวนมาก หรือข้อมูลจากอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ การติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS online ผู้ช่วยด้าน facility management

ArcGIS Online

สามารถแชร์ข้อมูลให้กับทุกคนในองค์กรได้ เข้าใจได้อย่างง่าย สามารถจัดการทรัพย์สินขององค์กรได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยแผนที่แบบโต้ตอบ (interactive map) และแอปพลิเคชันผ่าน ArcGIS Online

Transmission

จัดการสินทรัพย์ที่สำคัญ

วางแผนเส้นทางอย่างชาญฉลาด และติดตามสภาพในการปลูกพืช สามารถทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภคตามที่ควาดหวัง เปลี่ยนข้อมูลอันมีค่าที่มีอยู่แล้วให้เป็นข้อมูลบนแผนที่เพื่อการสื่อความหมายที่เข้าใจได้มากกว่า เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญ

Benefits

Combine

รวบรวมเครือข่ายและข้อมูลการดำเนินงานในที่เดียว แพลตฟอร์มรวมของอีเอสอาร์ไอและจัดการข้อมูลสำคัญของคุณได้อย่างง่ายดาย

Understand

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณผ่านมุมมองสถานที่ตั้งเพื่อทำความเข้าใจการจัดการทรัพย์สินให้ดีที่สุด

Operate

ดูการดำเนินงานแบบเรียลไทม์ – ทั้งข้อมูลสภาพอากาศ ตำแหน่งที่ตั้งบุคลากรและสภาพสินทรัพย์

Solutions

ArcGIS Platform ผู้ช่วยด้าน asset management

ArcGIS Pro

การเข้าถึงแผนที่ สำหรับการปรับปรุงการจัดการทรัพย์สินต่าง ๆ กำหนดพื้นที่เขตทางสำหรับถนน ระบุการรุกล้ำ ArcGIS Pro ทำงานร่วมกับข้อมูล Lidar เพื่อให้คุณก็สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

ESRI ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่

ArcGIS for Image Extension for Server

ช่วยให้สามารถสร้างภาพและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว จัดการภาพ ทำความเข้าใจข้อมูล Lidar และประมวลผลสิ่งที่เห็นได้ทันที ขยายภาพของคุณในมุมมองเต็มรูปแบบ

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

แบ่งปันข้อมูลร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จากวิศวกรรมไปยังฝ่ายปฏิบัติงานไปยังฝ่ายบริการลูกค้า ArcGIS เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรทำงานร่วมกัน ควบคุมการเข้าถึงโดยบุคคลหรือกลุ่ม

Generation

เลือกสถานที่ที่ดีที่สุด

เติมพลังการทำงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ สามารถค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ระบุสถานที่ของคุณในปัจจุบัน และจัดการกับปัจจัยแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง เช่น สภาพอากาศและตัวแปรทางเศรษฐกิจ ติดตามการพัฒนาปัจจุบันและสถานที่ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตแบบเรียลไทม์ และแบ่งปันกับทีมงานของคุณเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Benefits

Visualize

ทำให้ชุดข้อมูลภายในและภายนอกเป็นชุดเดียวกัน

Analyze

กำหนดสถานที่ต่อไปที่ดีที่สุดเพื่อตั้งโซล่าฟาร์มแห่งใหม่ ฟาร์มกังหันลมหรือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า

Collaborate

ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน เมื่อมีการวางแผนงานและทำการวิเคราะห์ร่วมกัน

Solutions

ArcGIS ผู้เชี่ยวชาญด้าน spatial analysis

ArcGIS Spatial Analyst

ระบุและวิเคราะห์ผลกระทบของดวงอาทิตย์ ซึ่งการหมุนของดวงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันและตามฤดูกาล พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับ การวางแนว (ความลาดชันและมุม) และเงาอันเกิดจากคุณลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่าง จะส่งผลกระทบต่อปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่เข้ามายังโลกอย่างไร

ArcGIS ผู้ช่วยด้าน facility management

ArcGIS for Facilities

จัดการอาคารโรงไฟฟ้าและสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการสินทรัพย์รวมทั้งที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำนักงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย ผ่านการจัดสรรทรัพยากรและความสอดคล้องที่ดีขึ้น

ArcGIS online ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ

ArcGIS Online

ทำงานร่วมกับทีมงานเพื่อดึงสถานที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมจากข้อมูลที่มีอยู่ เก็บข้อมูลตามพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุด แบ่งปันข้อมูลสำคัญที่พบพร้อมรับข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้น