Location Intelligence จะช่วยธุรกิจให้กลับมาเปิดได้อีกครั้งอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงได้อย่างไร

ผู้บริหารธุรกิจได้กลายเป็นนักวางแผนฉุกเฉินเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าจากเหตุการณ์วิกฤต  COVID-19

หลายธุรกิจต่างๆ กำลังเตรียมตัวกลับมาเดินหน้าธุรกิจกันตามปกติ พวกเขาจึงมีการวางแผนเพื่อตั้งรับกับเหตุการ์นี้ ซึ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ร่วมกับบริบทต่างๆ และการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี GIS จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยวางแผนการเปิดธุรกิจใหม่ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก

สำหรับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศ สถานการณ์ COVID-19 อาจมีลักษณะแตกต่างกันไม่มากนัก  ผู้บริหารจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการกลับมาเปิดสำนักงานหรือสถานที่ต่างๆ อีกครั้ง เช่น วิทยาเขต สำนักงานโรงงานผลิต หรือคลังสินค้า ส่วนหนึ่งจากพิจารณาจากคำสั่งจากภาครัฐบาล และส่วนหนึ่งอาจพิจารณาจากการประเมินสภาพทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อน้อย แต่ละสถานที่อาจพิจารณาการเปิดของพื้นที่ส่วนกลาง เพียง 75% และต้องมีกฏหรือเงื่อนไขในการเข้าใช้งาน สำหรับในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมาก โรงงานหรือสำนักงานต่างๆ อาจพิจารณาให้พนักงานเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเพียง 25% และมีการตรวจสอบเพื่อวัดผลอย่างเข้มงวด

ซึ่งสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสิ่งเหล่านั้นให้ผู้บริหาร คือการวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งร่วมกับข้อมูลของชุมชนรอบ ๆ โรงงานหรือสำนักงาน

สถานการณ์ COVID-19 ในแถบประเทศในเอเชียค่อนข้างคลี่คลายขึ้น เป็นผลจากโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการติดตามผู้ติดเชื้อ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังจะค่อยๆ กลับมาดีขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับความเข้มงวดในมาตรการในการติดตามและระบุได้ว่าใครหรือพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ เพื่อส่งต่อเข้าสู่มาตรการกักตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้อื่น

การติดตามผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การสอบถามหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เบื้องต้น หรือการใช้วิธีที่เข้มงวดขึ้น อย่างเช่น การใช้แอปพลิเคชันทางสมาร์ทโฟนติดตามตำแหน่งหรือสถานที่ ทำให้สามารถตรวจสอบความใกล้ชิดต่อบุคคลอื่นๆ ได้ด้วย  สำหรับผู้บริหารที่กำลังพิจารณาแผนการเปิดโรงงานใหม่นั้น วิธีสถิติสมาร์ทโฟนติดตามตำแหน่งเป็นวิธีที่น่าสนใจ ซึ่งเทคโนโลยี GIS จะช่วยเพิ่มบริบทข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของสภาพท้องถิ่นที่จำเป็นต่อภาพรวมของประเทศ

นอกจากนี้การประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการติดตามและตรวจสอบผู้ติดเชื้อ สามารถทำได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี GIS แผนที่อัจฉริยะจะแสดงตำแหน่งจุดบริการตรวจ COVID-19 เนื่องจากการทดสอบและการติดตามการติดต่อของเชื้อไวรัส เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาว่าชุมชนพร้อมจะเปิดใหม่หรือไม่ และสามารถวางแผนรับมือกับกรณีที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การรับรู้สถานการณ์และข้อมูลที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยี GIS ที่ทันสมัยและนำเสนอข้อมูลได้แบบ Real-Time ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูล และเป็นเครื่องมือค้นหาสำหรับข้อมูลเฉพาะตำแหน่ง

เทคโนโลยีนี้เชื่อมโยงการวิเคราะห์และผู้บริหารเข้ากับแหล่งข้อมูล เช่น

  • การสำรวจความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประชากรสหรัฐ [สำรวจข้อมูล]
  • จุดบริการตรวจ COVI-19 และตรวจสอบทรัพยาการในท้องถิ่น
  • เข้าถึงแผนที่เพื่อดูความเสี่ยงต่างๆ ในแต่ละพื้นที่

 

การวิเคราะห์ชุดข้อมูลเหล่านี้และข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ ช่วยให้ผู้นำธุรกิจมีความเข้าใจที่จำเป็นต่อการเปิดสำนักงานและสถานที่ทำงานในเวลาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัยที่สุด ด้วยศักยภาพของ Location Intelligence จะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในปัจุบันและอนาคตที่มีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ธุรกิจใดที่ปรับตัวได้มากและรวดเร็วเท่าไหร่ก็จะสามารถฟื้นจากวิกฤตได้ง่ายขึ้น

 

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับรองรับสถานการณ์ COVID-19

(Coronavirus Business Continuity Solution)  >> คลิกที่นี่

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม