ระบบ GIS ช่วยให้บริษัทประกันภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

ภาพถ่ายทางอากาศช่วยให้บริษัทประกันภัยมองเห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหลังเกิดภัยพิบัติ

เมื่อเกิดภัยบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพายุหรือไฟป่า ปัญหาของเจ้าหน้าที่ในบางครั้งคือไม่สามารเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ เมื่อมีสิ่งกีดขวางหรือสภาพที่เป็นอันตราย จุดบอดดังกล่าวนี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน  เพื่อเอาชนะข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้บริษัทประกันภัยได้ก่อตั้งศูนย์ข่าวกรองด้านภูมิสารสนเทศ (GIC) ของสำนักประกันภัยอาชญากรรมแห่งชาติและได้ข้อสรุปว่าภาพถ่ายทางอากาศและการวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS ทำให้มองเห็นตำแหน่งที่ชัดเจนของบริเวณที่เกิดภัยพิบัติและสามารถประเมินความเสียหายของทรัพย์สินทั่วพื้นที่ ทำให้สามารถระบุบ้านที่ถูกทำลายทั้งหลังหรือเสียหายแค่เพียงบางส่วน เพื่อที่สามารถช่วยเหลือประชาชนในการอพยพได้เร็วขึ้น อีกทั้งบริษัทประกันภัยยังได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ลดระยะเวลาของขั้นตอนการจ่ายเงินเคลมประกัน ช่วยให้บริษัทประกันภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันภัย

สามารถมองทัศนวิสัยจากท้องฟ้า

การใช้เครื่องบินขนาดเล็กที่มีกล้องความละเอียดสูงประกอบกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ช่วยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของจุดเกิดภัยพิบัติ มองเห็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และมองเห็นสิ่งที่คนอยู่ตามภาคพื้นดินมองไม่เห็น รวมถึงบริบทต่างๆ ที่นำไปสู่ขั้นตอนการเคลมประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น  Don Florek รองประธานฝ่ายการจัดการภัยพิบัติของ Travelers บริษัทประกันภัยที่ใหญ่เป็นอันดับหกในสหรัฐอเมริกา อธิบายว่าความอัจฉริยะของแผนที่นั้นคือการรวบรุมจุดนับล้านเพื่อสร้างการซ้อนทับเหตุการณ์ทำให้สามารถเห็นภาพข้อมูล การใช้ความรู้ความเข้าใจความซับซ้อนของพื้นที่แบบเชิงลึกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

เข้าถึงสถานการณ์อย่างทันท่วงที

บริษัทประกันสามารถประเมินความเสียหายได้ภายในไม่กี่วันหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ด้วยระบบ GIS  ประเมินความเสียหายของทรัพย์สินทั่วพื้นที่ ระบุบ้านที่ถูกทำลายทั้งหลังหรือเสียหายแค่เพียงบางส่วน

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ด้วยภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับเทคโนโลยีระบบ GIS และเทคโนโลยี AI ช่วยให้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเข้าใจและรับรู้ถึงสถานการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ทันทีหลังเกิดเหตุ อีกทั้งบริษัทประกันภัยยังได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ลดระยะเวลาของขั้นตอนการจ่ายเงินเคลมประกันทำให้บริษัทประกันภัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ไม่ว่าจะเป็นไฟป่า พายุ หรือภัยพิบัติรุนแรง ภาพถ่ายทางอากาศกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองเหตุการณ์” — Don Florek รองประธานฝ่ายการจัดการภัยพิบัติของ Travelers

Tags: