The Power of Location and the Internet of Things (IoT)

เมื่อก่อนเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาเทคโนโลยีอีกมากมาย แต่ปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เรากำลังอยู่ในจุดสูงสุดของวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี IoT ที่มีบทบาทขับเคลื่อนในเกือบทุกอุตสาหกรรมและในกลยุทธ์ทางธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่วิศวกรออกแบบไปจนกระทั่งผู้บริหารระดับสูง ด้วยเซนเซอร์นับพันล้านจุดที่ออกแบบไว้ภายในผลิตภัณฑ์ทั่วโลกทำให้องค์กรสามารถเก็บรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ชุดข้อมูลอันมีค่ามหาศาลได้ และเมื่อข้อมูลผ่านการสกัดอย่างดีย่อมสร้างผลลัพธ์อันชาญฉลาดให้แก่องค์กรในที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นหลายองค์กรอาจยังมองไม่เห็นหนทางการนำมาใช้ที่ชัดเจนนัก

แม้ว่าเทคโนโลยี IoT จะมีศักยภาพมากเพียงใด แต่การนำไปใช้ในสถานการณ์จริงไม่ใช่เรื่องง่ายและเต็มไปด้วยความท้าทาย แม้กระนั้น แบบสำรวจของบริษัท McKinsey ในปี ค.ศ. 2017 ก็เผยให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงกว่า 92% ต่างเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี IoT จะสร้างผลกระทบในทางที่ดีตลอด 3 ปีข้างหน้า และ 62% กล่าวว่าผลกระทบนั้นจะอยู่ในระดับสูงหรืออาจสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

อย่างไรก็ดี ครึ่งหนึ่งหรือ 54% ของกลุ่มผู้บริหารเดียวกันนี้นำ IoT มาใช้ในองค์กรเพียง 10% หรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ โดยทั้งหมดอ้างถึงรู้โหว่ของความสามารถในการใช้ IoT เช่น การนำโซลูชันที่ได้จาก IoT มาร่วมใช้ในการทำงานแบบเดิม การจัดการข้อมูล การจำแนกกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ การจำลองการวิเคราะห์ และการกำหนดบริบทสำหรับข้อมูลที่เก็บมาแล้ว เป็นต้น

ความก้าวหน้าต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยีเซนเซอร์ การเก็บข้อมูล และเครื่องประมวลผลขนาดกระทัดรัด ได้พาโลกก้าวสู่ขีดสุดของ Technological Transformation ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 คาดว่ามีการติดตั้ง IoT endpoint มากถึงสามหมื่นล้านจุดทั่วโลกเลยทีเดียว

เมื่อการเชื่อมต่อมากขึ้น ศักยภาพย่อมเพิ่มขึ้นด้วย อ้างอิงจากกฎของเมตคาล์ฟ (Metcalfe’s Law) ซึ่งถูกกล่าวถึงครั้งแรกเมื่อเกิดการคิดค้นอีเธอร์เน็ตว่า มูลค่าของเครือข่ายเพิ่มจำนวนทวีคูณตามจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น หากขยายความไปสู่เทคโนโลยี IoT อาจกล่าวได้ว่ายิ่งธุรกิจมีจำนวนผู้ใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่ (ซึ่งทุกโหนดหรือเซนเซอร์ก็คือผู้ใช้งาน) มูลค่าของธุรกิจจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

และเครือข่ายการสร้างคุณค่า (Value-creation network) จะเติบโตมากขึ้นด้วย นอกจากนั้น เราจะเริ่มเห็นโครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เพราะองค์กรสามารถทดลองและค้นพบโอกาสและเทคนิคใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น

เมื่อเทคโนโลยี IoT และการประยุกต์ใช้เสถียรมากขึ้น เราจะได้เห็นอนาคตที่เต็มไปด้วยระบบอัตโนมัติอันชาญฉลาดอย่างแน่นอน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยียุคใหม่ได้เปลี่ยนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปแล้วทั่วโลก เช่น การสื่อสารระหว่าง Machine to machine และ Machine learning และการวิเคราะห์ Predictive analytics (อะไรจะเกิดขึ้น) และ Prescriptive analytics (อะไรที่ควรทำ) ครอบคลุมธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต โครงข่ายสาธารณูปโภค และภาครัฐ เช่น ในซัพพลายเชนมีการใช้ Real-time IoT data ในการจำลองสถานการณ์แบบเจาะลึกเพื่อระบุตำแหน่งที่น่าจะเกิดการ Disruption พร้อมช่วยองค์กรให้เตรียมรับมือล่วงหน้า ส่วนในธุรกิจค้าปลีกมีการนำ Machine learning มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่า IoT data ไม่ได้มีคุณค่าด้วยตัวมันเอง แต่มันจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อธุรกิจนำมันไปใช้

ในส่วนของข้อมูลที่ถูกสร้างโดยเทคโนโลยี IoT นั้นก็มีความท้าทายอยู่มากทั้งในเรื่องจำนวนและในเรื่องความถี่และความหลากหลายของข้อมูล เพราะเซนเซอร์ที่อยู่ทุกหนทุกแห่งทำให้องค์กรได้รับข้อมูลจำนวนมหาศาลในความเร็วสูงมากและมีฟอร์แมตที่หลากหลาย ดังนั้นในการจะนำข้อมูลไปใช้จำเป็นต้องจัดการกับข้อมูลและลักษณะที่หลากหลายของมัน และต้องทำให้ข้อมูลเข้าใจได้เพื่อให้มันไปตามหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ

เมื่อองค์กรรู้ว่าจะสกัดข้อมูลไปสู่ Actional intelligence ได้อย่างไร เราจะได้เห็นประสิทธิภาพและคุณค่าที่แท้จริงของข้อมูล อย่างไรก็ดีความท้าทายก็ยังคงอยู่ นั่นคือ จะทำอย่างไรถึงจะขัดเกลา IoT data ให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าซึ่งเป็นคุณค่าที่วัดผลทางธุรกิจได้

สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของธุรกิจคือความคาดหวังของผู้บริโภค และผู้บริโภคในยุคสมัยนี้มีความต้องการประสบการณ์ที่จำเป็นต้องนำความสามารถด้านการวิเคราะห์ Big data และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์มาใช้ ซึ่งจำเป็นสำหรับ:

  • จับข้อมูล วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลมากถึงหนึ่งล้าน Sensor events ในหนึ่งวินาที
  • สร้างภาพและทำการสังเกตเกี่ยวกับ Sensor events
  • ทำการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วบน Data point มากถึงพันล้านจุด
  • ทำความเข้าใจวัตถุและอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่และคงที่ และมีลักษณะที่เปลี่ยนไป

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม