ArcGIS Insights เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจให้หน่วยงานสาธารณูปโภคในเขต St.John

เขต St.Johns อยู่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือรัฐฟลอริดามีการจัดการระบบน้ำขนาดกลาง  และท่อระบายน้ำที่ให้บริการทั้งหมด 45,000 ราย และมีลูกค้า 110,000 ราย  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสาธารณูปโภคช่วยให้การบริการลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านงบประมาณ และการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่วนงาน GIS ได้ดำเนินงานและการวางแผนงานผ่าน GIS ทางมือถือ ทำให้การจัดการด้านงานสาธารณูปโภค การจัดการระบบน้ำและท่อระบายน้ำ ในเขต St.John เป็นไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตอย่างจำนวนประชากร

หนึ่งในเทคโนโลยีล่าสุด คือ ArcGIS Insights ที่รวมเข้ากับ Cityworks Analytics สิ่งนี้ทำให้งานด้านสาธารณูปโภคในเขต St.John ขยายการใช้ข้อมูลการจัดการสินทรัพย์มาช่วยในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการทางมือถือ นำเสนอแพลตฟอร์ม และการทำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และช่วยในการสำรวจข้อมูล ในเขต St’ John สามารถแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น “การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมจะทำที่โรงบำบัด” และ “วัสดุคลังสินค้าใดบ้างที่ใช้ในการซ่อมแซม” และ ArcGIS Insights ยังถูกใช้เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับการฟื้นฟูท่อระบายน้ำตามการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการบำบัด และความเสี่ยง”ArcGIS Insights ได้รับการพัฒนาเพื่อสำรวจและค้นหาแนวโน้มและรายละเอียดภายในการจัดการสินทรัพย์ และฐานข้อมูล GIS เป็นแม่แบบที่นำมาจากแบบจำลอง Cityworks Analytics ที่สร้างขึ้น ทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพ Gordon Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณูปโภคและปฏิบัติการ ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้  ArcGIS Insights ทำการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วและให้คำตอบแบบ Real-time เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงบำบัด ทำให้ Smith สามารถดูข้อมูลได้หลายวิธีโดยใช้ตัวกรองแผนภูมิ กราฟ และอื่น ๆ และ พบว่าการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์แบบ Real-time ช่วยแก้ไขข้อกังวลและสามารถจัดการโรงบำบัด ซึ่งช่วยเขาสามารถทบทวนการบำรุงรักษาโรงงานบำบัด

การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จนำไปสู่การใช้งาน Insights เพื่อช่วยตรวจสอบท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำหลักและโครงการฟื้นฟูต้นทุน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิศวกรรม และการเงิน เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของโครงการสำหรับการจัดทำงบประมาณตามความต้องการ สามารถแชร์ข้อมูลและแสดงผลแบบ Real-time  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจในโครงการ ความสำเร็จในระยะแรกนี้ได้ทำให้ใช้ ArcGIS Insights เป็นเครื่องมือในการวางแผนที่ประสบความสำเร็จสำหรับฝ่ายธุรการและฝ่ายจัดซื้อของหน่วยงานสาธารณูปโภคในเขต St.Johnการมีส่วนร่วมกับข้อมูลโดยใช้ ArcGIS Insights ทำให้พนักงานมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์และค้นพบเชิงลึก เจ้าหน้าที่เชื่อมต่อกับตัวเลือกใหม่นี้อย่างรวดเร็วและใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยความสำเร็จในเบื้องต้น ทำให้ St’ John มุ่งเน้นไปที่  4 ด้าน หลักคือ

  • การบำรุงรักษาและซ่อมแซมโรงบำบัดเพื่อกำหนดประมาณการต้นทุน ผลผลิต และสินค้าคงคลัง ฝ่ายซ่อมบำรุงจะสามารถติดตามและจัดการปริมาณงานในแต่ละสถานที่ได้ด้วยพนักงานปัจจุบัน
  • โครงการฟื้นฟูสำหรับบ่อพักและท่อน้ำทิ้ง รวมถึงวัสดุ อายุ และวันที่ เพื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าของงาน นอกจากนี้การตรวจสอบบ่อพักที่มีความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ทราบว่าจุดไหนที่มีความต้องการโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติมต่อไปที่ใด้และช่วยในการจัดสรรงบประมาณ
  • ปริมาณวัสสดุ ความถี่ในการใช้งาน ปริมาณการใช้งาน และองค์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนี้ตรวจสอบห้องเก็บของและความถี่ต่าง ๆ ของปัญหา การโอนย้าย และส่งคืนวัสดุ ช่วยให้พนักงานใหม่ที่ดูแลคลังสินค้าเข้าใจระบบงานอย่างรวดเร็วรวมไปถึงงานจัดซื้อ
  • โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบโครงการปัจจุบัน และอนาคต เพื่อสร้างกระบวนการเริ่มต้นและกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญของโครงการและสร้างความตระหนักถึงความคืบหน้าและผลลัพธ์Insights workbooks ให้ข้อมูลที่จำเป็นและช่วยด้านการวิเคราะห์ การสร้างเวิร์กบุคภายใน ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานอย่างมาก และการวิเคราะห์เชิงลึกแก่ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้น ระดับของการวิเคราะห์และการนำทางในเชิงลึกของข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจด้านการจัดการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ดีขึ้น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับพนักงานของ GIS จะทำให้มั่นใจได้ว่าระบบสาธารณูปโภคของเขต St. Johns ใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่คุ้มค่า