สร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

ผู้นำทั่วโลกพยายามที่จะชะลอการแพร่ระบาดของ coronavirus ซึ่งการประเมินผลกระทบทางการเงินในธุรกิจอาจจะลึกลงไปเมื่อบริษัทต่างๆ ต้องดิ้นรนเพื่อผลิตและเคลื่อนย้ายสินค้าและเสริมบริการที่ดีต่อผู้บริโภคใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่าง เช่น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Mercedes-Benz มองว่า ไวรัสไม่เพียงส่งผลกระทบต่อยอดขายเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลร้ายต่อการผลิตตลาด การจัดหาและซัพพลายเชน และในประเทศจีนยังมองว่า ไวรัสอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนถึง 42% ซึ่งจะรู้สึกได้ทั่วโลก เนื่องจากจีนคิดเป็น 16% ของ GDP โลก

ผลกระทบของ COVID-19 และภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ทั่วโลกเช่นนั้นเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าหลายบริษัท มีข้อจำกัดในการมองเห็นความเสี่ยง อย่างในธุรกิจ Supply Chain หากไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ผลิต จัดหาอะไรและจากที่ไหน ไม่มีข้อมูล Real-time ว่าชิ้นส่วนผลิตและสินค้าใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบ สิ่งนี้จะทำให้ผู้บริหารพนักงาน รวมถึงลูกค้ามีความเสี่ยง  และไม่มีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่แท้จริง

ต่อไปนี้เป็นสามขั้นตอนที่ บริษัทสามารถดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตทั่วโลก

เพิ่มการรับรู้ถึงความเสี่ยง

บริษัทที่นำความอัจฉริยะของข้อมูลแผนที่แบบ Real-time มาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือ Location Intelligence จะรู้ว่าการรับรู้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ดี และในขณะที่ธุรกิจสามารถสร้างข้อมูลได้เอง ผ่านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เซ็นเซอร์ตามอุปกรณ์ต่างๆ หรือ GPS Tracking ในรถขนส่งสินค้า และจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย

ตัวอย่างสำหรับธุรกิจที่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงไฟไหม้ เช่น ศูนย์ดับเพลิงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา สามารถใช้ข้อมูลแผนที่แบบ Real-time เพื่อวางข้อมูลความเสี่ยงด้วยตำแหน่งปัจจุบันของพนักงานและโรงงาน แหล่งข้อมูลจะทำให้เห็นมุมมองความเสี่ยง 360 องศา ได้แบบ Real-time ของความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติการ

นอกจากนี้ผู้บริหารที่สามารถเห็นมุมมองของความเสี่ย่ง จะสามารถจัดลำดับความสำคัญในการการปรับพอร์ตสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังขยายตัว GIS สามารถระบุภูมิภาคที่มีไวรัสน้อย ซึ่งพวกเขาอาจสร้างโรงงานหรือรับ Supplier รายใหม่ได้

 วางแผนระบบ Supply chain

การผลิตของบริษัท General Motors ต้องหยุดชะงัก ด้วยปัญหาของแรงงานและการผลิตที่น้อยลงเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งบริษัทมีความสามารถในการตอบสนองและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว สามารถรับข้อมูลและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้เร็วก่อนที่จะส่งผลกระทบไปยังลูกค้าของพวกเขา ในการทำเช่นนั้น บริษัท General Motors อาศัยระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อทำแผนที่การเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตจำนวนมาก ช่วยให้ทีมสามารถติดตามสินค้าตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปยังโรงงานปลายทาง รวมถึงสามารถติดตามระบบขนส่งได้อีกด้วย

ทำความเข้าใจลูกค้า

เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างสถานการณ์ COVID-19 ที่มีต่อบริษัท ผู้บริหารจะต้องเข้าใจลูกค้าก่อน ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ที่ตั้งของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมออนไลน์ / ออฟไลน์ บริษัทจึงจะมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้าในช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งบริษัทที่ใช้ GIS ในการวิเคราะห์ตำแหน่ง จะสามารถเห็นข้อมูลที่สำคัญและเห็นถึงข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า พฤติกรรมการใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนในการทำการตลาดต่อไป ซึ่งการทำความเข้าใจกับฐานลูกค้านั้นจะช่วยให้บริษัทมีความคล่องตัวและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป

ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และเศรษฐกิจโลกจะไม่เกิดขึ้น จนกว่าสถานการณ์  COVID-19 จะคลี่คลายลงได้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากวิกฤตปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้และรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยการวางแผนและทำความเข้าใจความเสี่ยง โดยเฉพาะการนำข้อมูลธุรกิจมาผนวกกับข้อมูลในทางภูมิศาสตร์ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือและประเมินภัยคุกคามที่เชื่อถือได้  นอกจากนี้ยังควรที่จะเพิ่มความตระหนักในการดำเนินงาน ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลในการดำเนินงานได้โดยตรง โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ และดูรายงานผ่าน Dashboard เป็นวิธีหนึ่งที่ธุรกิจสามารถเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตครั้งต่อไปได้ดีขึ้น

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

Read more

 

 

 

Tags: