ธุรกิจค้าปลีกนำ CRM และ เทคโนโลยี GIS หาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อการได้เปรียบในการแข่งขัน

ธุรกิจค้าปลีกได้นำ  CRM และ เทคโนโลยี GIS หาข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อการได้เปรียบในการแข่งขัน

ในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน สิ่งที่จะทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดนั้น เราจะต้องทราบข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคโดยการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคเข้ามาประยุกต์

Omni channel

ในโลกที่การแข่งขันสูงขึ้นในทุกๆวัน สังเกตุได้ว่าธุรกิจต่างก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาโซลูชันที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นและเหนือความคาดหมาย ผู้ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้าได้ย่อมได้เปรียบในการสร้างฐานลูกค้าที่มีความภักดีสูง และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของตนเอง

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีทั้งสองที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีก นั้นก็คือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

McKinsey และศักยภาพการเติบโตของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ McKinsey มองว่าการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้ร้านค้าสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผน และแก้ไขปัญหาของธุรกิจได้ และสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าในธุรกิจค้าปลีก ในปัจจุบัน Omni channel (ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่) ซึ่งกำลังถูกใช้เป็นกลยุทธ์การให้บริการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค สถานการณ์เช่นนี้สร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกช่องทางเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการเป็นหนึ่งเดียวโดยการเชื่อมต่อด้วยโลกแห่งดิจิทัล

การเชื่อมต่อข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง

สำหรับธุรกิจค้าปลีก Omni channel เริ่มจากระบบ CRM โดยการเก็บข้อมุลพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการ  มาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ทำให้ร้านค้า สามารถวิเคราะห์วางแผนและบริหารงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ CRM และ GIS จึงเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก