ข้อมูลที่เชื่อถือได้ช่วยให้ธุรกิจตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น

 

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เพิ่มความวิตกกังวลให้กับผู้ประกอบการจำนวนมาก ซึ่งความกังวลหลักของพวกเขาคือความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทที่มีความคิดก้าวหน้าต่างกำลังมองหาเทคโนโลยีและข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับพนักงานและลูกค้าในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทรนด์ของธุรกิจในระยะยาวที่จะช่วยรับมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองในช่วงการระบาดของ COVID-19 สิ่งแรกคือ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและพนักงาน สามารถตัดสินใจได้ด้วยการมีข้อมูลประกอบที่ชัดเจน แนวโน้มที่สองคือการนำ Location technology เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ผ่านการรายงานและติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลากร ทรัพยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อทำความเข้าใจความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า รวมถึงเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่าง COVID-19 และในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่บริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งอย่างเทคโนโลยี GIS และแอปพลิเคชันในการดำเนินงานธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

ธุรกิจประกันภัย

บริษัทประกันภัยให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือบริการตนเองที่ช่วยให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถแจ้งความเสียหายและระบุตำแหน่งเพื่อการตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ นอกจากนี้เพื่อเป็นการ Social Distance ระหว่างลูกค้าผุ้ถือกรมธรรม์และพนักงาน บริษัทประกันภัยอนุญาตให้ใช้แอปวิดีโอและภาพถ่ายเพื่อประเมินหลักฐานในการเคลมประกัน แม้ว่าบางกรณีอาจะมาสามารถดำเนินการผ่านวิดีโหรือรูปภาพได้ ทางบริษัทประกันก็ได้ใช้เทคโนโลยี GIS  เพื่อดูตำแหน่งของตจุดเกิดเหตุและมอบหมายให้พนักงานเดินทางเข้าไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แนวทางใหม่สำหรับธุรกิจอสังหาฯ Ed Hanley ประธานที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของ Hanley Investment Group ได้มองเห็นจุดยืนของธุรกิจในช่วงวิกฤตนี้ มอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีให้กับลูกค้านายหน้าอสังหาฯ ในบางแห่งก็ใช้การบันทึกวิดีโอในการพาทัวร์บ้าน นำเสนอได้ในรูปแบบ 3D ผ่านเทคโนโลยี GIS เพื่อให้เห็นรายละเอียดหรือมุมมองที่สมจริงของบ้านหรืออาคาร และบริบทโดยรอบอาคาร รวมถึงข้อมูลตำแหน่งพื้นที่โดยรอบ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านสะดวกซื้อต่างๆ เพื่อแจ้งและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า แทนที่จะเชิญลูกค้าเข้ามาดูด้วยตัวเองในช่วงนี้  ซึ่งการส่งมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านนายหน้าไปยังผู้มีส่วนได้เสียช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การบริหารจัดการพนักงานในองค์กร

องค์กรที่มีพนักงานที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ต่างทำงานกันอย่างหนักเพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับคำมั่นสัญญาของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะหมายถึง บริษัท ผู้ฝากเงินในธนาคาร ในการทำเช่นนั้นพวกเขากำลังใช้ข้อมูลที่สามารถบันทึกได้แบบ Real-time และแบ่งปันข้อมูลได้ทั้งองค์กร

โดยพื้นฐานแล้ว บริษัทต่างๆ เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ธนาคาร และบริษัทค้าปลีกกำลังใช้ข้อมูล GIS เพื่อยืนยันความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและความพร้อมของพนักงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีในแคลิฟอร์เนียใช้ GIS เพื่อสร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ โดยให้พนักงานรายงานสถานะและที่ตั้งของพวกเขา ข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเห็นข้อมูลและตำแหน่งของพนักงานได้แบบ Real-time  เพื่อมอบหมายงานไปยังพนักงานอื่นที่ยังว่างและติดตามสถานะของสินค้า

สำหรับธุรกิจธนาคาร กำลังตรวจสอบการใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งเพื่อรักษาสมดุลของความเป็นอยู่ของพนักงานและการให้บริการที่ดีให้กับลูกค้า ผู้จัดการธนาคารจะใช้ GIS เพื่อวิเคราะห์วิธีการมอบหมายพนักงานให้กับสาขาที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อลดการสัมผัสกับไวรัสและลดจำนวนพนักงานที่มีเวลาว่างให้น้อยที่สุด

ในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ด้วยวิกฤต COVID-19 ได้เปลี่ยนร้านอาหารให้กลายเป็นการซื้อกลับบ้าน ทำให้การสั่งซื้ออาหารแบบ Delivery มีจำนวนมากขึ้นสวนทางกับจำนวนพนักงานที่มีอย่างจำกัด ผู้ประกอบการจึงใช้ GIS ระบุตำแหน่งแบบ Real-time เพื่อคาดการณ์ระยะเวลาในการเดินทาง และ Monitor สถานะของการส่งสินค้า รวมถึงระบบการแจ้งเตือนลูกค้าล่วงหน้า

 

ธุรกิจ Supply Chain

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวลงอย่างมาก การรู้สถานะและการรับรู้ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น โรงงานผลิต  วัตถุดิบ  สินค้าคงคลังที่พร้อมใช้งาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าปลีก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารในการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

สำหรับผู้ผลิตนั้น เทคโนโลยี GIS สามารถนำเสนอข้อมูลได้แบบ Real-time ช่วยในการวางแผนเส้นทางในการขนส่ง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสียหายหรือมีผลกระทบจากสภาพอากาศ และยังใช้ GIS ในการประสานงานเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าว

 

การบังคับใช้แผนฉุกเฉิน

เจ้าของโรงแรม บ้านพักผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัย รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ว่างอยู่ อาจจะต้องเผชิญการร้องขอจากภาครัฐ ในการใช้สถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากเกินกว่าศักยภาพของโรงพยาบาลจะรับได้ หลายที่กำลังใช้ digital maps กับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสถานที่เพื่อเตรียมการ การประยุกต์ใช้แบบจำลอง หรือ Digital Twins และเทคโนโลยีต่างๆ กับสถานที่ จะช่วยให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการใช้งาน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น อ่างล้างมือ หรือห้องน้ำ และพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในนิวอิงแลนด์ กำลังวางแผนในการใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเตรียมการสิ่งเหล่านี้ในกรณีที่มีการร้องขอจากภาครัฐซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้วันใดวันหนึ่ง

แม้ว่าตอนนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการถึงการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันในแบบปกติ แต่เวลานั้นจะมาถึง สิ่งที่ง่ายกว่าคือการคิดว่ามาตรการฉุกเฉินในวันนี้จะกลายเป็นขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานในอนาคต ผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าและความต่อเนื่องทางธุรกิจในช่วงวันที่ไม่แน่นอนนี้ ในการทำเช่นนั้นการใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทราบตำแหน่งเพื่อทำความเข้าใจวิธีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบแบบแผน เป็นการลดความเสียหายให้น้อยลง หรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย อีกทั้งจะช่วยให้องค์กรมีรายได้ต่อเนื่องในขณะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น และสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

 

Tags: