การนำ Model มาใช้ในการคาดการณ์สถานการณ์ผู้ป่วย COVID-19

 

ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายโรงพยาบาลขาดแคลนเตียงผู้ป่วย รวมถึงเวชภัณฑ์ และทรัพยากรทางการแพทย์ต่างๆ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ทีม Predictive Healthcare จาก Penn Medicine ได้มีการประยุกต์ใช้ SIR model ซึ่งเป็น Model ที่ใช้ในการคาดการณ์การเกิดโรคระบาด มาทำการสร้างเป็น CHIME model ซึ่งจะเป็นแบบจำลองร่วมกับการวิคราะห์เชิงพื้นที่ ช่วยในการคาดการณ์สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ในช่วงเวลาข้างหน้า ซึ่ง CHIME model นั้น สามารถคำนวณจำนวนผู้ป่วย Covid-19  จำนวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการใช้ห้อง ICU  รวมถึงความต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยสามารถเพิ่มปัจจัยในการคาดการณ์อย่างเช่น จำนวนวันที่ต้องการคาดการณ์ พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อเส้นทางของโรคและนโยบายของรัฐ เช่นการทำ Social Distancingทำให้สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้ห้อง ICU จำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องหายใจ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับทรัพยากรทางการแพทย์ ให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นสามารถประยุกต์ใช้ Tool Location-allocation เพื่อหาจุดตั้ง Facility เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายที่สุด รวมถึงยังมีการประยุกต์ใช้ Operation Dashboard for ArcGIS เพื่อทำการรายงานสถานการณ์ต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

 

ดูวิดีโอนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมการสร้างแบบจำลอง