ปรับรูปแบบการทำงานสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ของ CUSHMAN & WAKEFIELD

บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เปิดเผยข้อมูลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ รายงานดังกล่าวให้ข้อมูลด้านศักยภาพในการฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ในทศวรรษนี้ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างยังคงอยู่ต่อไป ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันจึงต้องคาดการณ์ว่าแนวโน้มการทำงานในปัจจุบันจะเป็นอย่างไร เช่น การปรับรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน (Remote Work)

Location intelligence จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับธุรกิจในการตัดสินใจทั้งในระยะสั้น เช่น วิธีการออกแบบออฟฟิศใหม่เพื่อรองรับพนักงานที่กลับมาทำงาน และในระยะยาว เช่น จำนวนพนักงานที่ควรทำงานจากที่บ้าน (Remote work) การทำความเข้าใจมิติเชิงพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเหล่านี้ จะสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ คว้าโอกาสในตลาด ดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดในยุคหลังโควิด-19 และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของพนักงานได้อีกด้วย

การศึกษาของบริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ แสดงให้เห็นความชัดเจน ในระยะสั้น ในเรื่องของอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ค่าเช่าพื้นที่ลดลง แต่ในระยะยาว การเติบโตของการจ้างงานและการกระจุกตัวของคนงานในสภาพแวดล้อมออฟฟิตจะช่วยให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ภายในห้าปีหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้รายงานยังแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตั้ง และพื้นที่ที่ธุรกิจดำเนินการอยู่จะมีผลอย่างมากต่อสิ่งที่ผู้บริหารควรคาดหวังที่จะได้เห็นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตัวอย่างเช่น จำนวนของคนที่ทำงานจากที่บ้าน (WFH) ในสหรัฐอเมริกา จะเพิ่มขึ้นอย่างถาวร ประมาณ 10–11 % หลังจากการระบาดของไวรัสโคโรนา อย่างไรก็ตาม ในประเทศจีนแนวโน้มการทำงานจากที่บ้าน (WFH) มีความเด่นชัดน้อยกว่าและพบได้น้อยในวัฒนธรรมองค์กร มีพนักงานเพียง 0.6% เท่านั้นที่ทำงานจากที่บ้านในช่วงก่อนการแพร่ระบาด และแม้ว่าจำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายหลังการระบาด

ผู้นำทางธุรกิจจะต้องเตรียมการรับมือและปรับรูปแบบทางธุรกิจโดยใช้ข้อมูลที่ตั้ง จากการศึกษาพบว่าบริษัทที่มีที่ตั้งสำนักงานในประเทศจีน คาดว่าการสร้างออฟฟิตจะเร่งตัวขึ้นจริง ในขณะที่ค่าเช่าลดลงจนถึงปี 2564 ข้อมูลเชิงลึกดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริหารของบริษัทที่กำลังเติบโตดำเนินกลยุทธ์การซื้อกิจการเชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกา บริษัท Google กำลังวางแผนที่จะผสมผสานรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดและการออกแบบพื้นที่ออฟฟิตใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสลับระหว่างการทำงานที่บ้าน (WFH) และการทำงานในออฟฟิต บริษัท อื่น ๆ กำลังทำเช่นเดียวกัน

การนำข้อมูลของบริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ มาแสดงผลลัพธ์ใน GIS Dashboard  ทำให้เห็นข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการเติบโตของประชากรและการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ ข้อมูลเชิงลึกนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายหรือปิดสาขา

การศึกษาของบริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจทางธุรกิจเกือบทุกประเภทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างไร สำหรับผู้บริหารที่เลือกพื้นที่ตั้งออฟฟิตและการออกแบบที่เหมาะสมในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า  Location intelligence จะช่วยนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับทุกสิ่ง ตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการเลือกพื้นที่ศักยภาพของธุรกิจ

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม