ธุรกิจต่างๆกำลังมองหาความชัดเจนในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเทคโนโลยี GIS จะช่วยให้คำตอบเหล่านั้น

ในช่วงเวลาวิกฤตอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และการสื่อสารกับลูกค้าหรือประชาชนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ควรให้ความสำคัญในการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำธุรกิจต่างกำลังมองหาความชัดเจนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเทคโนโลยี GIS นั้น จะช่วยตอบคำถามเหล่านั้นและให้ภาพที่ชัดเจนเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างกลยุทธ์ในการรับมือ COVID-19 จากทั่วโลก

โรงงานผู้ผลิตสินค้าระดับโลกรายหนึ่ง สร้าง dashboard ที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อตรวจสอบสถานะของโรงงานที่ผลิตสินค้า ดูการกระจายสินค้า และ supply chain ข้อมูลจาก dashboard นี้ ช่วยตัดสินใจในการรับมือกับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักของสายการผลิต และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนา dashboard เพื่อตอบสนอง COVID-19 ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยติดตั้งแผงควบคุมและหน้าจอขนาดใหญ่ที่แสดง smart map ในสำนักงานใหญ่ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูสถานะของพนักงาน รวมถึงสถานะการเปิดปิดของร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหารใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้มา เพื่อวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหาร เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

ธนาคารระดับโลกแห่งหนึ่ง กำลังค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการต่างๆ นักวิเคราะห์ของธนาคาร กำลังใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อประเมินตำแหน่งของลูกค้าและเวลาในการเดินทาง ด้วยข้อมูลเชิงลึก การใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อแนะนำลูกค้าในการใช้บริการในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยมากกว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ บางธนาคารยังใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่ง เพื่อรักษาความสมดุลของการใช้ชีวิตของพนักงานและการให้บริการ ด้วยจำนวนพนักงานที่น้อยลง รวมถึงเวลาเปิดบริการที่น้อยลงเช่นกัน ผู้จัดการธนาคารจะดูตำแหน่งที่อยู่ของพนักงาน และมอบหมายให้ไปทำงานในสาขาที่ใกล้บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสและติดเชื้อ และยังบริหารความสมดุลของการบริการที่สาขาที่มีความพลุกพล่าน และจัดการจำนวนพนักงานเพื่อดูแลลูกค้าได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานการบริการอย่างดีที่สุด

หนึ่งในผู้ค้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังสร้างแอปพลิเคชัน GIS ให้กับลูกค้า ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานสาธารณสุขใช้งานอย่างรวดเร็ว แผนที่อัจฉริยะ ที่ใช้งานง่ายและแสดงภาพที่เข้าใจง่ายเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้งานดูรายละเอียดการเปิด ปิดสาขา สถานะอุปกรณ์และเครื่องมือที่สามารถใช้ยามฉุกเฉิน

บริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดกลาง ที่มีแผนกบริการลูกค้าระดับโลก สร้างแอปพลิเคชันบนมือถือ ที่ช่วยให้ที่ปรึกษาของบริษัทสามารถแบ่งปันที่ตั้ง ตำแหน่งของตนเอง แจ้งสถานะการทำงานของพวกเขา รวมถึงสร้างแผนที่สำหรับผู้บริหาร ในการดูจำนวนและสถานะของพนักงาน และทรัพยากรของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ

ห้าง Walmart สร้าง dashboard ช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาสาขาของร้าน ที่สามารถให้บริการพิเศษในการสั่งสินค้าและสามารถ pick up เองได้ หรือสาขาที่มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน รวมถึงสาขาร้านขายยา และร้านค้าสาขาต่างๆ กำลังจัดทำมาตรการเพื่อปกป้องพนักงานของพวกเขาจาก COVID-19 โดยกระตุ้นให้มีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ และ pick up มากขึ้น รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการสั่งสินค้าทางออนไลน์และส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์

 

นอกจากบริษัทดังกล่าว ยังมีอีกหลายบริษัทที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันในการติดตามสถานะด้านสุขภาพของพนักงาน มีระบบติดตามว่าพนักงานอยู่ในตำแหน่งใดบ้าง เมื่อกรณีที่พนักงานมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ จะสามารถเช็คดูข้อมูลย้อนหลังว่าพนักงานเดินทางไปที่ใด และมีการติดต่อสัมผัสกับพนักงานท่านอื่นๆ ด้วยหรือไม่ รวมถึงเช็คสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมถึงสาขาการให้บริการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกอัปเดตแบบ Real-time เพื่อให้บริษัทสามารถรายงานร่วมกันในองค์กรได้ และสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้อง เข้าใจง่ายแก่ประชาชน

บริษัทและหน่วยงานด้านสุขภาพทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการแพทย์และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่แม่นยำมาก ซึ่งเทคโนโลยี GIS ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ช่วยให้เข้าใจข้อมูลต่างๆ ผ่านแผนที่ ซึ่งตัวอย่างแผนที่ Johns Hopkins ของ COVID-19 นั้นก็สร้างขึ้นจากเทคโนโลยี GIS และมีการนำเสนอข้อมูลผ่าน Interactive Dashboard เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการระบาด COVID-19

เทคโนโลยี GIS ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้แบ่งปันข้อมูล สำหรับการใช้งานทรัพยากรต่างๆ  ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงทรัพยากรและชุดข้อมูลเหล่านั้นได้ ได้แก่

  • สถานที่หรือจุดอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ
  • สถานะของเตียงหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละโรงพยาบาล
  • จำนวนและตำแหน่งปัจจุบันของผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
  • ข้อมูลประชากร
  • กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในแต่ละพื้นที่

 

เราจะเห็นว่าบริษัทหรือหน่วยงานส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี GIS ในการขับเคลื่อนธุรกิจในระหว่างการระบาดของ COVID-19 ด้วยทรัพยากรแผนที่ ชุดข้อมูล และแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน จาก Esri  ทำให้ผู้นำทางธุรกิจมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้

 

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับรองรับสถานการณ์ COVID-19

(Coronavirus Business Continuity Solution)  >> คลิกที่นี่

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

Read more