GISCorps สร้างแผนที่รวบรวมสถานที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั่วสหรัฐอเมริกา

 

กลุ่ม GISCorps องค์กรอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้าน GIS เพื่อช่วยเหลือชุมชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก ได้ดำเนินโครงการการทำแผนที่ระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสในด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ด้วยความรุนแรงของการระบาดของ COVID-19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ต้องการที่จะนำทักษะของพวกเขามาใช้ให้เกิดประโยชน์

สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นศูนย์กลางของการระบาดใหญ่อย่างชัดเจน เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ coronavirus แข็งแกร่งเช่นนี้ คือประเทศยังขาดระบบการทดสอบ และยังมีความสับสนในด้านสถานที่และจำนวนผู้คนที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ซึ่งการตอบสนองของกลุ่มอาสามสมัคร GISCorps ต่อการระบาดใหญ่นี้ พวกเขาจะสร้างแผนที่จุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศ

 

เติมข้อมูลในช่องว่าง

คณะกรรมการของกลุ่มอาสาสมัครมองว่า การรวบรวมข้อมูลต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการทำแผนที่จุดตรวจหาเชื้อ ผู้นำกลุ่มอาสาสมัครจึงได้ส่งจดหมายไปยังสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครนี้ ราว 2,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเติมเต็มข้อมูลที่พวกเขาต้องการ

 

การกำหนดกลยุทธ์

โปรเจคของ GISCorps ไม่ใช่ความพยายามครั้งแรกในการสร้างแผนที่ทั่วประเทศของจุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 ก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์พยายามอย่างมากในการสร้างเว็บไซต์ findcovidtesting.com เพื่อค้นหาจุดตรวจเชื้อ แต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากขาดฐานข้อมูลจากประชาชนจำนวนมาก

ข้อได้เปรียบของกลุ่มอาสาสมัคร GISCorps นั้นคือมีสมาชิกมีเชี่ยวชาญด้าน GIS เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานนี้ เริ่มจากการจัดระบบตอบสนองในการประสานงานและเชื่อมต่อกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลที่สำคัญ เข้าถึงข้อมูลที่อัปเดตร่วมกัน  และได้มีการเปิดให้ตัวแทนอาสาสมัครแต่ละพื้นที่มีการอัปเดตข้อมูลบนแผนที่อีกด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ภายในปลายเดือนเมษายน พวกเขามีแผนที่รวบรวมสถานที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 กว่า 3,400 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา

แต่ด้วยระบบสาธารณสุขของแต่ละรัฐนั้น อาจไม่เสมอภาคกัน บางรัฐอาจจะมีระบบสาธารณสุขที่ดี มีสถานที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 อย่างแพร่หลาย และในบางรัฐอาจจะมีน้อย ซึ่งอย่าลืมว่ารัฐต่างๆ กำลังพัฒนาในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลท้องถิ่น

อาสาสมัครหลายคนอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันเพื่อรับข้อมูลที่ทันสมัย มีสมาชิกจำนวนมากที่ทำงานในหน่วยงานราชการ รวมถึงแผนกสุขภาพในระดับมณฑลหรือระดับรัฐ ทำให้มีการเชื่อมถึงกันภายในองค์กร พวกเขาจึงสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือและทันเหตุการณ์กว่าผู้คนอื่นๆ นอกจากนั้นอาสาสมัครไม่เพียงแต่สามารถอัปเดตข้อมูลต่างๆ ลงในแผนที่สถานที่ตรวจหาเชื้อเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มสถานที่ตรวจหาเชื้อบนแผนที่ และปรับเปลี่ยนข้อมูลในสถานที่ที่มีอยู่แล้วบนแผนที่ได้เองอีกด้วย

ประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมของแผนที่สถานที่ตรวจหาเชื้อนั้นก็คือองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน สามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินความจุ เพื่อวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้อีกด้วย

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

Read more

 

 

 

Tags: