เทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้ การวางแผนเพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน เพื่อให้การทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและสูสีกับคู่แข่งในตลาด เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ด้วยเทคโนโลยี GIS จาก Esri สามารถใช้งานเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ เกษตรกรรมได้ง่าย ๆ ผ่านซอฟต์แวร์ ArcGIS

ซึ่ง ArcGIS นี้จะช่วยในการปรับปรุงการและบริหารจัดการไร่การเกษตรได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การสร้างแผนที่ และดูแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลข้อมูลและมอนิเตอร์ตัวแปรที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ดิน การชลประทาน ผลผลิต ต้นทุนการผลิต กำไร และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มข้อมูลแผนที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลที่มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ไปจนถึงข้อมูล Real-time ที่ได้มาจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ นำมาแสดงผลร่วมกันในแอปพลิเคชันได้ เพื่อให้คุณสามารถทำความเข้าใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถทำความเข้าใจทรัพยากรและเพื่อวางแผนการบริหารจัดการการทำเกษตรกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อีกด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Location Intelligence เพื่อการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สามารถดูได้ที่ https://www.esrith.com/industries/natural-resources-overview/

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม