Esri ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำในด้าน Location Intelligence Platform โดยบริษัทวิจัยชั้นนำ Forresterบริษัทวิจัย Forrester ประกาศให้ Esri เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกในระยะยาว จากรายงาน The Forrester New Wave™: Climate Risk Analytics, Q3 2020 Evaluation รายงานของ Forrester ยังกล่าวว่า จุดแข็งที่สำคัญของแพลตฟอร์ม Esri คือความสามารถด้านการวิเคราะห์ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญในยุค Digital Transformation

ธุรกิจต่างๆ ใช้ Location Intelligence เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และด้วยความสามารถของแพลตฟอร์ม GIS ที่ทันสมัย ช่วยสนับสนุนทุกธุรกิจในการประยุกต์ใช้ GIS ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Esri ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้าน Visualization นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนสูงสุดในด้าน Current Offering

ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Location Intelligence อันดับหนึ่ง Esri มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา Esri ได้นำ Location Intelligence ประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม รองรับลูกค้าด้วยความต้องการที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า และการวิเคราะห์ทำเลศักยภาพ (Site Selection) การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง และเมื่อเร็วๆ นี้ยังช่วยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง COVID-19


ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม