ข้อมูลแบบ Real-time ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระจายและขนส่งวัคซีน COVID-19

การลดความเสี่ยงแบบเรียลไทม์

สำหรับวัคซีน COVID-19 นั้น เป้าหมายสูงสุดคือการจัดส่งที่เร็วขึ้นและสูญเสียน้อยลง การรับรู้ข้อบกพร่องในระบบห่วงโซ่ความเย็น และการมองเห็นข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ ได้แบบ Real-time จะช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายบรรลุประสิทธิภาพในการขนส่งวัคซีน

การจัดส่งวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของการกระจายวัคซีนที่ประสบความสำเร็จ ไวรัส COVID-19 ไม่สามารถหยุดได้ เว้นแต่จะได้รับวัคซีนในวงกว้าง เนื่องจากวัคซีนทั้งสามชนิดที่ได้รับการอนุมัติในปัจจุบัน มีการจัดเก็บในอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกัน เช่น วัคซีนไฟเซอร์สามารถเก็บรักษาได้ด้วยตู้แช่แข็งพิเศษหรือน้ำแข็งแห้งเท่านั้น วัคซีนของ Moderna ต้องเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง แต่อุณหภูมิในช่องแช่แข็งมาตรฐานเพียงพอ และวัคซีน AstraZeneca’s สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นมาตรฐาน

แต่ในบางพื้นที่ไม่มีตัวเลือกในการจัดเก็บช่องแช่แข็งเลย รวมถึงบางภูมิภาคของแอฟริกาที่ใช้ตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว ผู้นำท้องถิ่นจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุมชนเหล่านี้สามารถเข้าถึงวัคซีนที่ได้รับการรับรอง ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้อย่างปลอดภัยในอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น หรือบางส่วนของสหรัฐอเมริกาได้สั่งซื้อล่วงหน้าจากไฟเซอร์ แต่ไม่มีพื้นที่จัดเก็บแบบพิเศษ หลายคนวางแผนที่จะพึ่งพาน้ำแข็งแห้ง แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากความต้องการสูงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนและส่งผลให้ราคาน้ำแข็งแห้งสูงขึ้น

GIS นำไปสู่การกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม

ซึ่งเทคโนโลยี GIS วางแผนกลยุทธ์การจัดส่งและกระจายวัคซีนได้ สามารถระบุสถานที่และประชากรที่ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก หรือมีข้อกำหนดในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน นำไปสู่การกระจายอย่างเท่าเทียมกันในพื้นที่เหล่านั้น เช่นเดียวกับที่ COVID-19 แพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง วัคซีนจะต้องเป็นไปตามเส้นทางนั้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของโลก อย่างไรก็ตามเส้นทางที่เป็นไปได้ของวัคซีนจะถูกจำกัดโดยสายการบิน ซึ่งข้อมูลตำแหน่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าวัคซีนต้องไปที่ใดและจะไปที่นั่นได้อย่างไร

ในขณะที่องค์กรด้านสาธารณสุขยังคงอนุมัติวัคซีนและกระบวนการจัดจำหน่ายเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจัง เทคโนโลยี GIS นี้จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับซัพพลายเชน


ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม