ซลูชันการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับรองรับสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะผลกระทบกับธุรกิจ B2C ซึ่งประเภทของธุรกิจที่เห็นผลชัดเจน และเป็นต้นน้ำของการได้รับผลกระทบนอกเหนือจากธุรกิจท่องเที่ยวและการส่งออก คงจะหนีไม่พ้นธุรกิจการค้าและการบริการ เนื่องจากผู้บริโภคลดลง จากการท่องเที่ยวและมาตรการการเว้นระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่นๆ ในสังคม (Social Distancing) ภายในประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

นอกจากนโยบายที่เกิดขึ้นจากภาครัฐที่ออกมาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว องค์กรขนาดใหญ่ต่างก็มีการเตรียมแผนรับมือเพื่อป้องกันและประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นไปได้ โดยใช้หลักการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) สำหรับรองรับเหตุการณ์วิกฤตที่คาดไม่ถึงอย่างสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทำให้องค์กร สามารถรับมือกับเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ได้อย่างมีระบบแบบแผน เป็นการลดความเสียหายให้น้อยลง หรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลย อีกทั้งจะช่วยให้องค์กรมีรายได้ต่อเนื่องในขณะที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีการประยุกต์โดยการนำ Location Intelligence  เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ ผ่านการรายงานและติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านของบุคลากร ทรัพยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  ทำให้องค์กรสามารถเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับรองรับสถานการณ์ COVID-19 (Coronavirus Business Continuity Solution) มาพร้อมแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน ที่จะทำให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว ประกอบไปด้วยการทำงานดังนี้

การรายงานและติดตามสถานการณ์จากผลกระทบด้านบุคลากรในการทำงาน (Workforce Capacity Impacts)

 

เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม และอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากมาตรการของภาครัฐที่ออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมสถานการณ์ และเมื่อเกิดขึ้นองค์กรต้องรู้ว่าใครยังสามารถทำงานได้และพนักงานทำงานอยู่ที่ไหน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์และการตัดสินใจให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการให้พนักงานสามารถเช็คอินด้วยตนเองทุกวัน หรือให้ผู้บังคับบัญชาเช็คอินภายในทีมของตนเอง รวมทั้งการายงานสุขภาพของพนักงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับ Privacy ขององค์กรนั้นๆ ในการดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงาน โดยสามารถปรับแต่งฟอร์มแบบสอบถามเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาดูการรายงานผลได้ผ่านแดชบอร์ดส่วนบุคคล หรือแบบทีมได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

การรายงานและติดตามสถานการณ์จากผลกระทบด้านทรัพยากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายในองค์กร (Facilities Impacts)

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเพื่อควบคุมประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งปิดสถานที่ให้บริการต่างๆ เพื่องดการเดินทาง และมาตรการ Social Distancing ส่งผลกระทบต่อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในองค์กร ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีวิธีการเพื่อทำความเข้าใจสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ และความสามารถเผยแพร่ข้อมูลรับทราบทั้งภายในและภายนอกตามความเหมาะสม ผ่านแอพลิเคชันที่ช่วยรายงานสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกพนักงานที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้แดชบอร์ดในการตรวจสอบสถานะสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ข้อมูลบนแดชบอร์ดสามารถกรองโดยใช้ตัวแปร ได้แก่ สถานที่ วันที่ เพื่อแสดงแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มช่องทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communicate)

มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบสถานะการดำเนินงานปัจจุบันว่ายังดำเนินการอยู่หรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Coronavirus Business Continuity Hub ซึ่งเป็นเว็บไซต์เทมเพลตที่ถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลภายในองค์กร

วิธีที่คุณสามารถปรับใช้โซลูชันนี้ได้อย่างรวดเร็วสำหรับองค์กรของคุณผ่านทางเว็บไซต์ ArcGIS Solution https://solutions.arcgis.com/

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ esrith.contact@cdg.co.th

 

 

 

 

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจสำหรับรองรับสถานการณ์ COVID-19

(Coronavirus Business Continuity Solution)  >> คลิกที่นี่

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

Read more