AI, IoT และ Cloud เทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

จากผลสำรวจของ IBM ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กว่า 3,000 คน ชี้ว่าผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้ต้องการที่จะก้าวข้ามผ่านดิสรัปชั่นในอนาคต เพราะปัจจุบันทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชนิดก้าวกระโดด สิ่งสำคัญจึงต้องปรับตัวให้ทันและพวกเขาคาดหวังว่าสามเทคโนโลยี ได้แก่ AI, IoT และ Cloud จะมีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
บริษัท ต่างๆ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการทำงานของเทคโนโลยีทั้งสามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมกับข้อมูลตำแหน่งจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่ง GIS ที่ทันสมัยทำให้ปัญหาที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน แก้ไขได้ง่ายขึ้นโดยการนำเสนอมุมมองเชิงพื้นที่ ที่ทำให้เข้าใจและมองเห็นภาพได้ชัดเจนในการดำเนินงาน ทำให้ผู้บริหารสามารถสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งการทำความเข้าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จะเป็นปัจจัยสำคัญให้สามารถอยู่รอดและก้าวข้ามผ่านยุค Disruption นี้ไปได้ร้านค้าปลีก Bass Pro Shops ใช้ข้อมูล IoT เพื่อช่วยจัดการเครือข่ายร้านค้าระดับประเทศ โดยใช้แดชบอร์ด GIS ในการนำเสนอข้อมูล ทำให้เห็นมุมมองที่เข้าใจง่าย เป็นแนวทางในการตัดสินใจ รวมทั้งภาครัฐบาลและองค์กรท้องถิ่นได้ใช้แดชบอร์ด อย่าง Johns Hopkins University ในการติดตามการแพร่กระจายของไวรัส โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่อยู่ภายใต้ข้อมูล IoT นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญถูกกระจายอย่างกว้างขวางรวดเร็วและแม่นยำจากแหล่งข้อมูลเดียวความจริงแล้ว AI ที่ป้อนโดยข้อมูลเชิงพื้นที่อย่าง GIS ข้อมูล IoT และการประมวลผลแบบคลาวด์ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมักเรียกว่า GeoAI ช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างแดชบอร์ด GIS ที่แสดงตำแหน่งของพนักงาน เช่นพนักงานจัดส่งจัดส่ง ที่สามารถดูสถานะของคำสั่งซื้อทั่วทั้งเครือข่าย ในขณะที่ลูกค้าจากทั่วเมืองมุ่งหน้าไปยังร้านค้าหรือร้านอาหารเพื่อไปรับที่จุดรับสินค้า ซึ่งเทคโนโลยี AI ที่ฝังอยู่ใน GIS จะแยกแยะว่าใครจะมาถึงเร็ว ตรงเวลา หรือช้า ทำให้พนักงานสามารถปรับคำสั่งซื้อในครัว ร้านค้าหรือคลังสินค้าได้ก่อนที่จะเกิดโรคระบาด ความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งหนึ่งในรายงานของ Capgemini ในปี 2019 กล่าวว่าความเร็วในการจัดส่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับแบรนด์ ขณะนี้จากการสำรวจของ IBM แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารปรับตัวมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการความยืดหยุ่น และพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อให้มีความว่องไวตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค