ArcGIS An Open Platform for Innovation

ArcGIS คือระบบการทำงานด้านข้อมูลเชิง Location ที่ถูกพัฒนาด้วยวิสัยทัศน์แห่งการเป็น Open Geospatial Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิดที่มีความปลอดภัย ผู้ใช้งานสามารถบูรณาการและเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (IT) ที่มีลักษณะเฉพาะตัวต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันง่ายยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่ข้อมูลด้วยข้อมูล Location ไม่ว่าข้อมูลจะมาจากแหล่งใดก็ตาม

การทำงานบน ArcGIS สามารถช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศที่ต้องการบูรณาการระบบ (System Integrator : SI) นักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Developer) หรือผู้ใช้งานที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลและทำงานร่วมกับผู้อื่น

Enterprise Integration

ในกรณีที่ต้องมีการทำงานกับข้อมูลเชิง Location จากระบบ Enterprise System อื่นๆ ArcGIS คือ Enterprise IT System ที่สามารถช่วยในการเพิ่มมิติของ Location ในการบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ระบบผ่านพันธมิตรและ Partner ของ Esri ด้วย Plug-in ที่ใช้งานได้ง่ายๆ และ Integrate กับระบบต่าง ๆ ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

 • Enterprise Database
  • หน่วยงานที่เก็บข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL หรือ SAP HANA สามารถเชื่อมต่อ ArcGIS กับฐานข้อมูลเหล่านี้ได้โดยตรง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือแสดงผลบนแผนที่ และนำไปสร้างแอป สำหรับการติดตาม สรุปผล หรือแก้ไขข้อมูลได้ภายในไม่กี่ขั้นตอน
 • ArcGIS in the Cloud
  • Deploy ระบบ ArcGIS บน Cloud เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นและ Scalable ซึ่งตอบโจทย์การทำงานที่ Dynamic มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นทุนของฮาร์ดแวร์ เหมาะสำหรับระบบที่ประมาณจำนวนผู้ใช้งานได้ยาก หรือไม่สม่ำเสมอ เช่น ระบบแจ้งปัญหาสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป หรือแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (Open Data)
  • โดย ArcGIS รองรับการ Deploy ทั้งในรูปแบบ Public Cloud และ On-premise Cloud เช่น Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud ด้วยเทคโนโลยี Virtualization บน VMWare นอกจากนั้นยังสามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Cloud Native อย่าง Kubernetes บน Red Hat OpenShift อีกด้วย
 • AEC Workflow
  • เชื่อมต่อการทำงานของ BIM และ GIS เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ด้วยการนำโมเดล 3D (Building Information Modeling : BIM) จาก Autodesk มาใช้งานบนแผนที่ ArcGIS ได้โดยตรง โดยไม่ต้องแปลงรูปแบบไฟล์ ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม AEC (Architecture, Engineering, and Construction) เพื่อนำข้อมูลมาสร้างแผนที่ Digital Twins ตั้งแต่ระดับอาคารไปจนถึงระดับเมืองหรือประเทศ
 • Graphic Designer
  • นักออกแบบ หรือสื่อสามารถสร้างแผนที่ที่สวยงามจากฐานข้อมูล ArcGIS บน Adobe Illustrator ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาแปลงข้อมูลหลากหลายรูปแบบ และยังได้ข้อมูลที่ถูกตรวจสอบความถูกต้องโดยทีม GIS หรือผู้จัดทำข้อมูลแล้วด้วย
 • Data Science
  • นักวิทยาการข้อมูล หรือ Data Scientist สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI และ Spatial Data Science ได้
  • โดยสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวิเคราะห์ของ ArcGIS กับ เครื่องมืออื่น ๆ เช่น SAS และ Open Data Science Library ผ่าน Jupyter Notebooks

 

Developer API

นักพัฒนาแอป หรือ Developer ที่ต้องการใช้ Map Service มาสร้างแอปพลิเคชัน ก็สามารถนำ Application Programming Interface (API) และ Software Development Kit (SDK) ด้วยภาษาที่คุ้นเคยมาช่วยลดเวลาในการสร้างแอปพลิเคชันเชิง Location ได้ โดยนอกจาก API และ SDK ของ Esri เช่น ArcGIS REST API และ ArcGIS Maps SDK for JavaScript เหล่านักพัฒนายังสามารถนำ Map Service มาสร้างแอปด้วยภาษาที่ถนัดจาก Open Source Mapping API เช่น Leaflet, OpenLayers และ Mapbox GL JS ได้อีกด้วย

 

Open Data

ArcGIS ถูกออกแบบมาให้เป็น Location Intelligence System ที่รองรับการทำงานแบบครบวงจร ซึ่งนอกจากซอฟต์แวร์ และแอปแล้ว ระบบยังมาพร้อมกับคลังข้อมูล Open Data  พร้อมใช้งานอีกด้วย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางการจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น NOAA, NASA, USGS, ESA เป็นต้น และยังมีข้อมูลจาก Esri Partners อีกด้วย ตัวอย่างเช่น :

 • ข้อมูล Live Feed แผ่นดินไหวจาก United States Geological Survey (USGS)

 

 • ข้อมูล Live Feed ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) จาก OpenAQ

 

 • ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ในรูปแบบ Land Cover และ Multispectral จาก European Space Agency (ESA)

 

นอกจากข้อมูลพร้อมใช้งานแล้ว ArcGIS ยังรองรับการทำงานกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ และเนื่องจากข้อมูลเชิงพื้นที่มักมาในประเภทและรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล Vector (Point, Line, Polygon) หรือข้อมูลภาพ Raster ซึ่ง ArcGIS รองรับการเชื่อมต่อกับข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาแบบครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าไปถึงการส่งออกข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานต่อ   และยังมีเครื่องมือสร้างหน้าเว็บ GIS Open Data Portal  สำหรับการเผยแพร่ข้อมูล Open Data เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ดอีกด้วย

ตัวอย่างของข้อมูลที่รองรับโดย ArcGIS :

ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Vector)

 • Geodatabase (GDB)
 • Spatial Database เช่น PostGIS และ Oracle Spatial
 • Shapefile (SHP)
 • GeoPackage
 • GeoJSON และ JSON
 • KML
 • XML
 • SDTS
 • OGC* WFS, WMTS, WMS, WCS, WPS
 • CAD/Revit

ข้อมูลภาพ (Raster)

 • ภาพถ่ายดาวเทียมเช่น Landsat และ Sentinel
 • ภาพจากการบินถ่าย (Aerial)
 • UAS/UAV
 • Lidar (LAS, LAZ)
 • TIFF และ GeoTIFF
 • GRIB
 • HDF
 • netCDF

ข้อมูลเชิงตาราง

 • Database เช่น PostgreSQL, Oracle และ SQL Server
 • dBase
 • CSV/Text/ASCII
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access และฐานข้อมูลอื่น ๆ ผ่าน OLE DB

 

นอกจากนี้ Esri เป็นหนึ่งในสมาชิกหลัก (Principal Member) ขององค์กรความร่วมมือข้อมูลภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium : OGC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบเปิดในการประมวลผลข้อมูลภูมิศาสตร์  ด้วยการออกแบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลที่สามารถติดต่อร่วมกันทำงานได้ โดยเป็นสมาชิกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนานาประเทศเช่น NASA, NOAA, USGS และ ESA เป็นต้น

ด้วยวิสัยทัศน์ของ Jack Dangermond Founder Esri มีความมุ่งมั่นพัฒนา ArcGIS ให้เป็น Open Geospatial Platform ที่สามารถช่วยให้องค์กรทุกภาคส่วน และทุกขนาด สามารถบูรณการและใช้งานระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการนำองค์ประกอบจากหลายเทคโนโลยีที่มีอยู่มาทำงานร่วมกันได้โดยตรงอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืนยิ่งขึ้น

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม