ทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทรนด์โลกของการทำธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับ “Data” ข้อมูลทุกๆ อย่างล้วนมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ "Location Data " หรือข้อมูลเชิงพื้นที่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลทรงคุณค่าในการนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจหรือแผนการตลาด และสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ซึ่งในส่วนการจะสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่นั้นหลายธุรกิจประสบปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูง ระยะเวลา การตามหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ หรือแม้กระทั่งปัญหาจากการไม่ทราบว่าจะนำข้อมูลที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรได้บ้าง การมีข้อมูลแบบเจาะลึกเพื่อนำมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมธุรกิจก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้ประกอบการต่างเผชิญสารพัดปัญหาธุรกิจ หากมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ insights ก็จะทำให้สามารถดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นยิ่งขึ้นและช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย ArcGIS Business Analyst ตัวช่วยหา Insights เพื่อเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจ จากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการใช้ข้อมูลพื้นที่อย่างซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst ผู้ช่วยสำรวจข้อมูลพื้นที่ ที่เน้นด้านการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจเทคโนโลยี GIS เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จาก ArcGIS จะช่วยเพิ่มมุมมองให้ภาคธุรกิจด้วยการใช้ Location-driven หรือการนำข้อมูลชิงลึกมาวิเคราะห์ร่วมกับทำเลที่ตั้ง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เข้าใจง่าย มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือกระบวนการที่ซ้ำซ้อน ทั้งด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์...