ArcGIS Content

ArcGIS Content

ให้งานของคุณมีรากฐานที่มั่นคง

แผนที่และชั้นข้อมูล (layers) ที่พร้อมใช้งานจะให้บริบท (context) และความหมายแก่ข้อมูลของคุณมากขึ้น ข้อมูลใน ArcGIS Content ถูกรวบรวมจากแหล่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ อันได้แก่ ผู้จำหน่ายเชิงพาณิชย์ แหล่งข้อมูลเปิด และองค์กรผู้ใช้ Esri การเข้าถึงข้อมูลใน ArcGIS Content สามารถเข้าได้จากบริการเว็บไซต์ต่างๆ หรือจากระบบภายใน (on-premise)

Solutions

แผนที่ที่สวยงามมาพร้อมกับหัวข้อให้เลือกกว่า 100 หัวข้อ

คุณสามารถเข้าไปดูว่ามีหัวข้ออะไรบ้างอย่างคร่าวๆโดยการค้นจาก แผนที่โลกมีชีวิต (the Living Atlas of the World) แผนที่ดิจิตอลแบบมีปฏิสัมพันธ์นี้ควบคุมโดยพนักงานของ Esri และยังมีชุดแผนที่และชั้นข้อมูลที่ทำโดย Esri และผู้ร่วมมือของเรา และชุมชนผู้ใช้งาน

แผนที่ฐาน(Basemaps)

แผนที่ฐานของโลก (basemap) จะแสดงในรูปแบบแผนที่ (cartographic styles) หลายๆรูปแบบ และได้รับการออกแบบเพื่อเน้นมุมมองต่างๆของโลก แผนที่ฐานของเราที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ World Imagery Streets Topographic Ocean Basemap และ Light Gray Canvas Browse All Basemaps หากคุณต้องการให้มีการทำงานบนระบบภายใน (on-premise) StreetMap Premium for ArcGIS และ Data Appliance for ArcGIS มีแผนที่ฐานของโลก (Global Basemap) ที่มีคุณภาพสูงที่ทำงานกับ ArcGIS Pro และ ArcGIS Enterprise ได้

ภาพแผนที่

รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในฐานดาต้าเบส ข้อมูลตาราง ข้อมูลที่มีการแชร์ทั่วไป หรือที่แชร์ในองค์กร ArcGIS สามารถนำข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อหาความสัมพันธ์ รูปแบบและแนวโน้มได้

ด้านประชากร

คุณสามารถหาข้อมูลด้านประชากรของ Esri ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า 100 ประเทศได้ เรามีทั้งข้อมูลประชากร รายได้ของประชากร การจ้างงาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถหาข้อมูลด้านประชากรของ Esri ในแผนที่เว็บ (web maps)ได้ ทำให้เป็นข้อมูลกราฟฟิก (infographic)เหนือแผนที่ของคุณ เพิ่มข้อมูลให้กับตารางข้อมูล(spreadsheet)ของคุณ หรือทำเป็นรายงานในรูปแบบ PDF ได้

ทำอย่างไรหากต้องการรายงานด้านประชากร(Demographic Reports) ทันที

คุณสามารถซื้อ Esri Report ได้ในสามขั้นตอนง่ายๆ แล้วคุณจะได้รายงานด้านประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว รายงานแต่ละฉบับมีราคาเพียง $50 และไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก

ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ ของโปรแกรม Esri Tapestry Segmentation จะเกี่ยวกับประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ชาวอเมริกันมักซื้ออะไรบ้าง หรือใช้เวลาว่างทำอะไร คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Tapestry ในรูปของแผนที่เว็บ (web maps) ข้อมูลกราฟฟิก (infographic) และรายงาน หรือเพิ่มในตารางข้อมูล (spreadsheet) ของคุณได้

การกำหนดรหัสพิกัดและเส้นทาง

คุณสามารถใช้ World Geocoding ในการหาที่อยู่ สถานที่ที่สำคัญ บริษัทห้างร้าน และสถานที่อื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ กว่า100ประเทศ ด้วย World Route คุณสามารถหาเส้นทางที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด ที่จอดพัก และ factor จากหน้าต่างบอกเวลา (time windows) หากคุณต้องการให้มีการทำงานผ่าน Firewall StreetMap Premium for ArcGIS จะทำงานกับ ArcGIS Pro และ ArcGIS Enterprise และจะให้รหัสพิกัดและเส้นทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับคุณ

การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น

Esri จะดูแลข้อมูล GIS และให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา หากคุณเข้าร่วม Community Maps Program ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ เราจะดูแลและรักษาข้อมูลของคุณ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง และให้คุณเข้าถึงชุดแผนที่ฐาน (basemaps) มากมายที่ถูกต้องแม่นยำและมีรูปแบบที่สวยงาม

ให้งานของคุณมีรากฐานที่มั่นคง

แผนที่และชั้นข้อมูล (layers) ที่พร้อมใช้งานจะให้บริบท (context) และความหมายแก่ข้อมูลของคุณมากขึ้น ข้อมูลใน ArcGIS Content ถูกรวบรวมจากแหล่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ อันได้แก่ ผู้จำหน่ายเชิงพาณิชย์ แหล่งข้อมูลเปิด และองค์กรผู้ใช้ Esri การเข้าถึงข้อมูลใน ArcGIS Content สามารถเข้าได้จากบริการเว็บไซต์ต่างๆ หรือจากระบบภายใน (on-premise)

Solutions

แผนที่ที่สวยงามมาพร้อมกับหัวข้อให้เลือกกว่า 100 หัวข้อ

คุณสามารถเข้าไปดูว่ามีหัวข้ออะไรบ้างอย่างคร่าวๆโดยการค้นจาก แผนที่โลกมีชีวิต (the Living Atlas of the World) แผนที่ดิจิตอลแบบมีปฏิสัมพันธ์นี้ควบคุมโดยพนักงานของ Esri และยังมีชุดแผนที่และชั้นข้อมูลที่ทำโดย Esri และผู้ร่วมมือของเรา และชุมชนผู้ใช้งาน

แผนที่ฐาน(Basemaps)

แผนที่ฐานของโลก (basemap) จะแสดงในรูปแบบแผนที่ (cartographic styles) หลายๆรูปแบบ และได้รับการออกแบบเพื่อเน้นมุมมองต่างๆของโลก แผนที่ฐานของเราที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ World Imagery Streets Topographic Ocean Basemap และ Light Gray Canvas Browse All Basemaps หากคุณต้องการให้มีการทำงานบนระบบภายใน (on-premise) StreetMap Premium for ArcGIS และ Data Appliance for ArcGIS มีแผนที่ฐานของโลก (Global Basemap) ที่มีคุณภาพสูงที่ทำงานกับ ArcGIS Pro และ ArcGIS Enterprise ได้

ภาพแผนที่

รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในฐานดาต้าเบส ข้อมูลตาราง ข้อมูลที่มีการแชร์ทั่วไป หรือที่แชร์ในองค์กร ArcGIS สามารถนำข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อหาความสัมพันธ์ รูปแบบและแนวโน้มได้

ด้านประชากร

คุณสามารถหาข้อมูลด้านประชากรของ Esri ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกกว่า 100 ประเทศได้ เรามีทั้งข้อมูลประชากร รายได้ของประชากร การจ้างงาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถหาข้อมูลด้านประชากรของ Esri ในแผนที่เว็บ (web maps)ได้ ทำให้เป็นข้อมูลกราฟฟิก (infographic)เหนือแผนที่ของคุณ เพิ่มข้อมูลให้กับตารางข้อมูล(spreadsheet)ของคุณ หรือทำเป็นรายงานในรูปแบบ PDF ได้

ทำอย่างไรหากต้องการรายงานด้านประชากร(Demographic Reports) ทันที

คุณสามารถซื้อ Esri Report ได้ในสามขั้นตอนง่ายๆ แล้วคุณจะได้รายงานด้านประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว รายงานแต่ละฉบับมีราคาเพียง $50 และไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิก

ไลฟ์สไตล์

ข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ ของโปรแกรม Esri Tapestry Segmentation จะเกี่ยวกับประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ชาวอเมริกันมักซื้ออะไรบ้าง หรือใช้เวลาว่างทำอะไร คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล Tapestry ในรูปของแผนที่เว็บ (web maps) ข้อมูลกราฟฟิก (infographic) และรายงาน หรือเพิ่มในตารางข้อมูล (spreadsheet) ของคุณได้

การกำหนดรหัสพิกัดและเส้นทาง

คุณสามารถใช้ World Geocoding ในการหาที่อยู่ สถานที่ที่สำคัญ บริษัทห้างร้าน และสถานที่อื่น ๆ ในประเทศต่าง ๆ กว่า100ประเทศ ด้วย World Route คุณสามารถหาเส้นทางที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด ที่จอดพัก และ factor จากหน้าต่างบอกเวลา (time windows) หากคุณต้องการให้มีการทำงานผ่าน Firewall StreetMap Premium for ArcGIS จะทำงานกับ ArcGIS Pro และ ArcGIS Enterprise และจะให้รหัสพิกัดและเส้นทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดกับคุณ

การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้น

Esri จะดูแลข้อมูล GIS และให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา หากคุณเข้าร่วม Community Maps Program ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ เราจะดูแลและรักษาข้อมูลของคุณ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง และให้คุณเข้าถึงชุดแผนที่ฐาน (basemaps) มากมายที่ถูกต้องแม่นยำและมีรูปแบบที่สวยงาม