ArcGIS Urban

ArcGIS_Urban_220

ArcGIS Urban

ArcGIS_Urban_220

ArcGIS Urban

Comprehensive Plans

การจำลองตามสถานการณ์ ด้วย ArcGIS Urban ในการออกแบบและวางผังเมืองรวม ที่ครอบคลุมไปด้วยข้อมูลและปัจจัยที่หลากหลายจากชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในทุกบทบาทและแง่มุม

ความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูล


ก้าวข้ามการใช้ข้อมูลสถิติเดิม ๆ ด้วยการนำ GIS มาใช้ในการจัดการข้อมูลและวางแผนการทำงานภายในองค์กร

จำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินในสถานการณ์ต่าง ๆ


ค้นหาแนวโน้มและประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ช่วยวางผังและจำลองสร้างสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเติบโตและการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัดผลกระทบที่เกิดขึ้น


ทำการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยข้อกำหนดและมาตรวัดต่าง ๆ เช่น ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การเกิดการเดินทาง (Trip Generation) และจำนวนที่จอดรถ

ฟังเสียงตอบรับของชุมชน


เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านรูปแบบสำรวจแบบดิจิทัล ทำให้เกิดการพูดคุยมากขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าทุกความคิดเห็นได้ถูกรับฟัง

Specific Plans

รวมวิสัยทัศน์เข้ากับแผนระยะสั้นในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ผ่าน ArcGIS Urban เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงผังเมือง ด้วยการนำความสามารถในการวิเคราะห์และข้อมูลสถิติตัวอย่างของประชากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์

กำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์แบบดิจิทัล


สร้างแผนที่ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูล GIS เพื่อจำลองและชี้แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการวางผัง ทั้งยังช่วยให้ชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับแก้ไขโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น

จำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้


ดูการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการวางผังผ่านการเปรียบเทียบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต พร้อมทดสอบการจัดสรรรูปแบบอาคารต่าง ๆ ที่สามารถสร้างได้ตามข้อกำหนดที่วางไว้ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

ออกแบบประเภทอาคารที่ต้องการ


สามารถกำหนดรูปแบบอาคารและประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยการใช้พารามิเตอร์ หรือนำข้อกำหนดที่มีอยู่จาก Library ที่ง่ายต่อการใช้งาน และทดสอบความเป็นไปได้โดยใช้ Zoning overlays และความสามารถอื่น ๆ

ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


ทีมวางแผนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของผังที่ออกแบบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแบ่งขอบเขตในแต่ละผัง

Development Review

ArcGIS Urban ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจากหลายปีเป็นหลักเดือน ด้วยการสร้าง Digital Twins ทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน และเห็นมุมมองร่วมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วทั้งเมือง

นำเสนอภาพและติดตามโครงการต่าง ๆ


เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้อยู่อาศัย ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นของโครงการในปัจจุบันและอนาคต

วิเคราะห์ Shadow และ Viewshed


เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่บนเว็บไซต์สามารถช่วยประเมินผลกระทบของโครงการต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในบริบทของโลกจริงได้ง่ายขึ้น

ฟังความคิดเห็นชุมชน


ลดอุปสรรคด้านการสื่อสารด้วยการฟังความคิดเห็นของประชาชนบนเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ

ร่างคอนเซ็ปท์อย่างรวดเร็ว


เริ่มสร้างโครงร่างคอนเซ็ปต์ได้ทุกพื้นที่ของเมืองด้วย Building creation tools และ 3D model library สุดสร้างสรรค์

Urban Design and Visualization

ArcGIS Urban ผสมผสานร่วมกับความสามารถของ ArcGIS CityEngine ซึ่งเป็น Desktop procedural modeling tool โดย ArcGIS CityEngine สามารถสร้างสรรค์โครงการที่มีขนาดใหญ่ระดับเมืองไปสู่การออกแบบบนพื้นที่เฉพาะที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพ และเกิดประสบการณ์แบบ Virtual Reality

การออกแบบที่เหนือชั้นและการนำเสนอภาพ


ArcGIS CityEngine เชื่อมต่อแผนและโปรเจกต์ต่าง ๆ ใน ArcGIS Urban ได้โดยตรงเพื่อการออกแบบที่เหนือชั้น และการสร้างภาพรายละเอียดรูปด้านอาคารต่าง ๆ รวมทั้งองค์ประกอบกายภาพของเมือง

แบ่งปันประสบการณ์ Virtual walking tour


ใช้ Unreal Engine สร้าง VR template ได้ตามใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและมั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยจะสามารถเข้าไปสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้

ทำการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์


ทำการวิเคราะห์ Viewshed และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ของโครงการผ่าน Exploratory analysis tools

สร้างชุดคำสั่งได้เอง


สามารถเขียนและแก้ไขชุดคำสั่ง Computer-Generated Architecture (CGA) ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเฉพาะตัวที่ใช้สำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3D ในโปรแกรม ArcGIS CityEngine

Comprehensive Plans

การจำลองตามสถานการณ์ ด้วย ArcGIS Urban ในการออกแบบและวางผังเมืองรวม ที่ครอบคลุมไปด้วยข้อมูลและปัจจัยที่หลากหลายจากชุมชน สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในทุกบทบาทและแง่มุม

ความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูล


ก้าวข้ามการใช้ข้อมูลสถิติเดิม ๆ ด้วยการนำ GIS มาใช้ในการจัดการข้อมูลและวางแผนการทำงานภายในองค์กร

จำลองการใช้ประโยชน์ที่ดินในสถานการณ์ต่าง ๆ


ค้นหาแนวโน้มและประเด็นปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเครื่องมือที่ช่วยวางผังและจำลองสร้างสถานการณ์ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการเติบโตและการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัดผลกระทบที่เกิดขึ้น


ทำการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยข้อกำหนดและมาตรวัดต่าง ๆ เช่น ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การเกิดการเดินทาง (Trip Generation) และจำนวนที่จอดรถ

ฟังเสียงตอบรับของชุมชน


เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านรูปแบบสำรวจแบบดิจิทัล ทำให้เกิดการพูดคุยมากขึ้น จึงมั่นใจได้ว่าทุกความคิดเห็นได้ถูกรับฟัง

Specific Plans

รวมวิสัยทัศน์เข้ากับแผนระยะสั้นในการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ผ่าน ArcGIS Urban เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงผังเมือง ด้วยการนำความสามารถในการวิเคราะห์และข้อมูลสถิติตัวอย่างของประชากร มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์

กำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์แบบดิจิทัล


สร้างแผนที่ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูล GIS เพื่อจำลองและชี้แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการวางผัง ทั้งยังช่วยให้ชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปรับแก้ไขโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น

จำลองสถานการณ์ที่เป็นไปได้


ดูการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการวางผังผ่านการเปรียบเทียบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันและศักยภาพในการพัฒนาในอนาคต พร้อมทดสอบการจัดสรรรูปแบบอาคารต่าง ๆ ที่สามารถสร้างได้ตามข้อกำหนดที่วางไว้ เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

ออกแบบประเภทอาคารที่ต้องการ


สามารถกำหนดรูปแบบอาคารและประเภทการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยการใช้พารามิเตอร์ หรือนำข้อกำหนดที่มีอยู่จาก Library ที่ง่ายต่อการใช้งาน และทดสอบความเป็นไปได้โดยใช้ Zoning overlays และความสามารถอื่น ๆ

ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


ทีมวางแผนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของผังที่ออกแบบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการใช้ประโยชน์ที่ดินและการแบ่งขอบเขตในแต่ละผัง

Development Review

ArcGIS Urban ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาจากหลายปีเป็นหลักเดือน ด้วยการสร้าง Digital Twins ทำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ได้มาตรฐาน และเห็นมุมมองร่วมของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วทั้งเมือง

นำเสนอภาพและติดตามโครงการต่าง ๆ


เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และผู้อยู่อาศัย ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นของโครงการในปัจจุบันและอนาคต

วิเคราะห์ Shadow และ Viewshed


เครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่บนเว็บไซต์สามารถช่วยประเมินผลกระทบของโครงการต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในบริบทของโลกจริงได้ง่ายขึ้น

ฟังความคิดเห็นชุมชน


ลดอุปสรรคด้านการสื่อสารด้วยการฟังความคิดเห็นของประชาชนบนเว็บไซต์ในช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ

ร่างคอนเซ็ปท์อย่างรวดเร็ว


เริ่มสร้างโครงร่างคอนเซ็ปต์ได้ทุกพื้นที่ของเมืองด้วย Building creation tools และ 3D model library สุดสร้างสรรค์

Urban Design and Visualization

ArcGIS Urban ผสมผสานร่วมกับความสามารถของ ArcGIS CityEngine ซึ่งเป็น Desktop procedural modeling tool โดย ArcGIS CityEngine สามารถสร้างสรรค์โครงการที่มีขนาดใหญ่ระดับเมืองไปสู่การออกแบบบนพื้นที่เฉพาะที่ลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพ และเกิดประสบการณ์แบบ Virtual Reality

การออกแบบที่เหนือชั้นและการนำเสนอภาพ


ArcGIS CityEngine เชื่อมต่อแผนและโปรเจกต์ต่าง ๆ ใน ArcGIS Urban ได้โดยตรงเพื่อการออกแบบที่เหนือชั้น และการสร้างภาพรายละเอียดรูปด้านอาคารต่าง ๆ รวมทั้งองค์ประกอบกายภาพของเมือง

แบ่งปันประสบการณ์ Virtual walking tour


ใช้ Unreal Engine สร้าง VR template ได้ตามใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายและมั่นใจว่าผู้อยู่อาศัยจะสามารถเข้าไปสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้

ทำการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์


ทำการวิเคราะห์ Viewshed และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ของโครงการผ่าน Exploratory analysis tools

สร้างชุดคำสั่งได้เอง


สามารถเขียนและแก้ไขชุดคำสั่ง Computer-Generated Architecture (CGA) ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเฉพาะตัวที่ใช้สำหรับการสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3D ในโปรแกรม ArcGIS CityEngine