ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

ArcGIS Field Maps

แอปเดียวครบจบทุกเรื่องภาคสนาม

ArcGIS Field Maps

แอปเดียวครบจบทุกเรื่องภาคสนาม

ArcGIS Field Maps – แอปพลิเคชันภาคสนามแบบครบวงจรที่ สามารถเก็บบันทึก แก้ไขข้อมูล แสดงผลบนแผนที่ได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และสามารถค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจ รวมทั้งรองรับการติดตามตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติการภาคสนามและผู้ปฏิบัติงานในออฟฟิศเป็นไปอย่างราบรื่น ผ่านการทำงานโดยใช้ชุดข้อมูลที่เหมือนกัน

ArcGIS Field Maps ช่วยให้คุณทำอะไรได้บ้าง

ลดขั้นตอนการทำงานภาคสนาม (Streamline field workflows)

เปลี่ยนการทำงานภาคสนามแบบเดิม ที่ใช้การจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ด้วยการใช้เพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน ที่สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานและรูปแบบการเก็บข้อมูลล่วงหน้าให้กับผู้ปฏิบัติการภาคสนามได้ซึ่ง ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความสามารถให้กับการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Empower your field workforce)

สามารถเก็บข้อมูลด้วย ArcGIS Field Maps บนอุปกรณ์พกพาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนั้นยังสามารถระบุตำแหน่งข้อมูล รวมทั้งสามารถวาดกราฟฟิก (Mark up) และจดบันทึกข้อความต่าง ๆ ส่งต่อให้กับผู้ใช้งานอื่นได้ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

เข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา (Access current data 24/7)

เพิ่มความแม่นในการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เมื่อข้อมูลมีการบันทึกหรือแก้ไข จะสามารถส่งไปที่ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรได้ทันที ลดปัญหาที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างนำส่ง หรือกระบวนการบันทึกด้วยมือหรือกระดาษ

โปร่งใสทุกกิจกรรมภาคสนาม (Transparency in field activities)

ด้วยความสามารถในการติดตามการทำงานภาคสนาม (Location Tracking) สามารถตรวจสอบและยืนยันการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามได้แบบ Real-time ช่วยให้การปรับเปลี่ยนแบบแผนและรูปแบบการทำงานให้ทันกับทุกสถานการณ์ สามารถการวิเคราะห์ตำแหน่งและรูปแบบการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้งานง่ายและรวดเร็ว (Deploy quickly and easily)

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่าน App store พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ได้ทันที เพียงหนุ่งแอปพลิเคชันก็ตอบโจทย์การทำงานภาคสนามในทุกมิติ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย จึงช่วยลดเวลาและขั้นตอนจากการใช้งานหลายแอปพลิเคชัน ให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Field Maps ทำงานอย่างไร

Create

สร้างแผนที่สำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Collect

บันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบของฟอร์มอัจฉริยะ(Smart form) ที่จะมาเติมเต็มให้การปฏิบัติงานภาคสนามมีความสมบูรณ์มากที่สุด

Locate

ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ได้ทันที รวมทั้งสามารถจดบันทึกข้อความ (Note) และวาด (Markup) ลงบนแผนที่ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ใช้งานอื่นได้

Track

ด้วยความสามารถของ Location Tracking ช่วยให้หัวหน้างานรับรู้ทุกสถานการณ์ภาคสนามและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ArcGIS Field Maps รองรับการทำงานร่วมกับ ArcGIS Platform ได้อย่างเต็มรูปแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การทำงานภาคสนามบน ArcGIS ด้วยการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง ArcGIS Apps โดยรองรับการใช้งานได้ทั้งบนโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรในรูปแบบ On-premises หรือ Cloud ในรูปแบบ Software-as-a-Service

ArcGIS Field Maps – แอปพลิเคชันภาคสนามแบบครบวงจรที่ สามารถเก็บบันทึก แก้ไขข้อมูล แสดงผลบนแผนที่ได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และสามารถค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจ รวมทั้งรองรับการติดตามตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการภาคสนาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติการภาคสนามและผู้ปฏิบัติงานในออฟฟิศเป็นไปอย่างราบรื่น ผ่านการทำงานโดยใช้ชุดข้อมูลที่เหมือนกัน

ArcGIS Field Maps ช่วยให้คุณทำอะไรได้บ้าง

ลดขั้นตอนการทำงานภาคสนาม (Streamline field workflows)

เปลี่ยนการทำงานภาคสนามแบบเดิม ที่ใช้การจดบันทึกข้อมูลลงในกระดาษ ด้วยการใช้เพียงหนึ่งแอปพลิเคชัน ที่สามารถออกแบบขั้นตอนการทำงานและรูปแบบการเก็บข้อมูลล่วงหน้าให้กับผู้ปฏิบัติการภาคสนามได้ซึ่ง ช่วยให้การทำงานสำเร็จได้อย่าง รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความสามารถให้กับการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Empower your field workforce)

สามารถเก็บข้อมูลด้วย ArcGIS Field Maps บนอุปกรณ์พกพาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด นอกจากนั้นยังสามารถระบุตำแหน่งข้อมูล รวมทั้งสามารถวาดกราฟฟิก (Mark up) และจดบันทึกข้อความต่าง ๆ ส่งต่อให้กับผู้ใช้งานอื่นได้ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

เข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา (Access current data 24/7)

เพิ่มความแม่นในการเก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เมื่อข้อมูลมีการบันทึกหรือแก้ไข จะสามารถส่งไปที่ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในองค์กรได้ทันที ลดปัญหาที่เกิดจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างนำส่ง หรือกระบวนการบันทึกด้วยมือหรือกระดาษ

โปร่งใสทุกกิจกรรมภาคสนาม (Transparency in field activities)

ด้วยความสามารถในการติดตามการทำงานภาคสนาม (Location Tracking) สามารถตรวจสอบและยืนยันการทำงานของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามได้แบบ Real-time ช่วยให้การปรับเปลี่ยนแบบแผนและรูปแบบการทำงานให้ทันกับทุกสถานการณ์ สามารถการวิเคราะห์ตำแหน่งและรูปแบบการเคลื่อนที่ของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ใช้งานง่ายและรวดเร็ว (Deploy quickly and easily)

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่าน App store พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ได้ทันที เพียงหนุ่งแอปพลิเคชันก็ตอบโจทย์การทำงานภาคสนามในทุกมิติ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย จึงช่วยลดเวลาและขั้นตอนจากการใช้งานหลายแอปพลิเคชัน ให้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Field Maps ทำงานอย่างไร

Create

สร้างแผนที่สำหรับการเก็บข้อมูลภาคสนามให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Collect

บันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาในรูปแบบของฟอร์มอัจฉริยะ(Smart form) ที่จะมาเติมเต็มให้การปฏิบัติงานภาคสนามมีความสมบูรณ์มากที่สุด

Locate

ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ได้ทันที รวมทั้งสามารถจดบันทึกข้อความ (Note) และวาด (Markup) ลงบนแผนที่ เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ใช้งานอื่นได้

Track

ด้วยความสามารถของ Location Tracking ช่วยให้หัวหน้างานรับรู้ทุกสถานการณ์ภาคสนามและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

ArcGIS Field Maps รองรับการทำงานร่วมกับ ArcGIS Platform ได้อย่างเต็มรูปแบบ

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การทำงานภาคสนามบน ArcGIS ด้วยการผสมผสานการทำงานร่วมกันระหว่าง ArcGIS Apps โดยรองรับการใช้งานได้ทั้งบนโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรในรูปแบบ On-premises หรือ Cloud ในรูปแบบ Software-as-a-Service