ArcGIS Experience Builder

ArcGIS Experience Builder

ArcGIS
Experience Builder

ArcGIS Experience Builder

ArcGIS Experience Builder คือเครื่องมือที่สามารถนำข้อมูลมาสร้าง Responsive Web Application 2 มิติ และ 3 มิติที่ทันสมัยโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม โดยสามารถกำหนดหน้าตา Application ได้แบบยืดหยุ่นตามผ่านการลาก-วาง (Drag-and-Drop) ความต้องการ พร้อมกับการเลือก Widgets จำนวนมาก

Web apps reimagined


นำข้อมูลมาสร้าง Application ทันสมัย ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

A Platform for Apps

สร้าง แก้ไข และบริหารจัดการ ในหน้าเว็บหน้าเดียว

Built by You

เลือกประเภท Application ได้ตามความต้องการ

Integrated 2D and 3D

บูรณการข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ ภายใน Application เดียวกัน

Modern Interface

สร้าง Application โดยง่ายผ่านการลาก-วาง

Mobile-first Design

สร้าง Responsive Web Apps สำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ

Configurable

ตั้งค่า Template และ Widgets ได้ตามความต้องการ

How ArcGIS Experience Builder Works?

1

สร้าง Application จาก Templates พร้อมใช้งาน หรือสร้าง Application แบบกำหนดเอง

2

นำเข้าแผนที่และชั้นข้อมูลมาใช้งานในมุมมอง 2 มิติ และ 3 มิติ ได้อบ่างสมบูรณ์แบบ

3

เลือก Widgets ที่ต้องการใช้งาน เช่น แผนที่ ภาพ ข้อความ รายการข้อมูล และสามารถจัดเรียง Widgets สำหรับการใช้งานภายในหน้าเดียว หรือระหว่างหลาย ๆ หน้าได้

4

ปรับแต่งหน้าตาของ Application ด้วย Themes และเลือกสีที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือองค์กร

5

เรียกดูและทดลองใช้งาน Application ด้วยฟังก์ชัน Live View และหากตั้งค่าเสร็จแล้ว สามารถเผยแพร่และแชร์ให้กับผู้ใช้งานได้

Fully Integrated with ArcGIS

เนื่องจาก ArcGIS Experience Builder เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ ArcGIS Online และกำลังจะมาใน ArcGIS Enterprise ในอีกไม่ช้า ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่มี่อยู่ในองค์การมาใช้งานได้ เลือกการใช้งานแบบเช่าใช้บน Software-as-a-Service (SaaS) Cloud หรือติดตั้งในระบบขององค์กร
นอกจากนั้น ArcGIS Experience Builder ได้ถูกพัฒนาจาก Framework ที่สามารถต่อยอดได้ โดยนักพัฒนาสามารถต่อยอดการใช้งานด้วยการพัฒนา Widgets และ Templates เพิ่มเติมได้

ArcGIS Experience Builder คือเครื่องมือที่สามารถนำข้อมูลมาสร้าง Responsive Web Application 2 มิติ และ 3 มิติที่ทันสมัยโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม โดยสามารถกำหนดหน้าตา Application ได้แบบยืดหยุ่นตามผ่านการลาก-วาง (Drag-and-Drop) ความต้องการ พร้อมกับการเลือก Widgets จำนวนมาก

Web apps reimagined


นำข้อมูลมาสร้าง Application ทันสมัย ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

A Platform for Apps

สร้าง แก้ไข และบริหารจัดการ ในหน้าเว็บหน้าเดียว

Built by You

เลือกประเภท Application ได้ตามความต้องการ

Integrated 2D and 3D

บูรณการข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ ภายใน Application เดียวกัน

Modern Interface

สร้าง Application โดยง่ายผ่านการลาก-วาง

Mobile-first Design

สร้าง Responsive Web Apps สำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ

Configurable

ตั้งค่า Template และ Widgets ได้ตามความต้องการ

How ArcGIS Experience Builder Works?

1

สร้าง Application จาก Templates พร้อมใช้งาน หรือสร้าง Application แบบกำหนดเอง

2

นำเข้าแผนที่และชั้นข้อมูลมาใช้งานในมุมมอง 2 มิติ และ 3 มิติ ได้อบ่างสมบูรณ์แบบ

3

เลือก Widgets ที่ต้องการใช้งาน เช่น แผนที่ ภาพ ข้อความ รายการข้อมูล และสามารถจัดเรียง Widgets สำหรับการใช้งานภายในหน้าเดียว หรือระหว่างหลาย ๆ หน้าได้

4

ปรับแต่งหน้าตาของ Application ด้วย Themes และเลือกสีที่เหมาะสมกับข้อมูลหรือองค์กร

5

เรียกดูและทดลองใช้งาน Application ด้วยฟังก์ชัน Live View และหากตั้งค่าเสร็จแล้ว สามารถเผยแพร่และแชร์ให้กับผู้ใช้งานได้

Fully Integrated with ArcGIS

เนื่องจาก ArcGIS Experience Builder เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ ArcGIS Online และกำลังจะมาใน ArcGIS Enterprise ในอีกไม่ช้า ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่มี่อยู่ในองค์การมาใช้งานได้ เลือกการใช้งานแบบเช่าใช้บน Software-as-a-Service (SaaS) Cloud หรือติดตั้งในระบบขององค์กร
นอกจากนั้น ArcGIS Experience Builder ได้ถูกพัฒนาจาก Framework ที่สามารถต่อยอดได้ โดยนักพัฒนาสามารถต่อยอดการใช้งานด้วยการพัฒนา Widgets และ Templates เพิ่มเติมได้