ArcGIS Navigator

ArcGIS Navigator

การนำทางและแนะนำเส้นทางระดับสูงสำหรับทีมงานของคุณ

ArcGIS Navigator โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อการนำทางระดับมืออาชีพในการสร้างเส้นทางการเดินทางให้ทีมงานภาคสนามของคุณ มาพร้อมด้วยแผนที่โลกนับร้อยหรือเพิ่มแผนที่ที่คุณสร้างเองได้ กำหนดโหมดเดินทางบนเส้นทางและค้นหาสินทรัพย์ของคุณ ทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์บน Android หรือ iOS และด้วยแอปภาคสนามอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ ArcGIS

เปลี่ยนการเดินทางที่ซับซ้อนให้ง่าย

ประสิทธิภาพ

ขับรถน้อยลง เพื่อคุณสามารถทำงานได้มากขึ้น

บริการลูกค้า

ตรงต่อเวลาและน่าเชื่อถือตามที่คุณสัญญา

ข้อมูลจีไอเอส

ค้นหาสินทรัพย์ของคุณ สร้างเส้นทางบนถนนของคุณ

ความปลอดภัย

ฟังทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว

ทำงานออฟไลน์

นำทางแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เส้นทางที่วางแผนล่วงหน้า

สร้างและเข้าถึงเส้นทางที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย

Navigator for ArcGIS ทำงานอย่างไร

ฟังก์ชันแอปมาตรฐาน – เลือกแผนที่และโหมดเดินทาง ค้นหาและเพิ่มจุดหมาย ใช้เส้นทางที่ดีที่สุดที่เสนอให้ หรือจัดลำดับการหยุดใหม่ตามที่ต้องการ

นำทางด้วยแผนที่ที่กำหนดเอง – รับประสบการณ์เต็มที่ด้วยแผนที่ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลจีไอเอสที่เชื่อถือได้ของคุณ มันเป็นแอปมาตรฐานผสานรวมข้อมูลถนน สินทรัพย์ และแผนที่ฐานของคุณ

ใช้เส้นทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้า – ใช้เส้นทางหรือรายการจุดจอดซึ่งสร้างสำหรับคุณจากในสำนักงาน เส้นทางที่แบ่งปันในโปรแกรม ArcGIS Online สามารถดาวน์โหลดไปยังโปรแกรม Navigator for ArcGIS เพื่อใช้ในภาคสนามได้

การนำทางและแนะนำเส้นทางระดับสูงสำหรับทีมงานของคุณ

ArcGIS Navigator โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อการนำทางระดับมืออาชีพในการสร้างเส้นทางการเดินทางให้ทีมงานภาคสนามของคุณ มาพร้อมด้วยแผนที่โลกนับร้อยหรือเพิ่มแผนที่ที่คุณสร้างเองได้ กำหนดโหมดเดินทางบนเส้นทางและค้นหาสินทรัพย์ของคุณ ทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์บน Android หรือ iOS และด้วยแอปภาคสนามอื่นๆ ของซอฟต์แวร์ ArcGIS

เปลี่ยนการเดินทางที่ซับซ้อนให้ง่าย

ประสิทธิภาพ

ขับรถน้อยลง เพื่อคุณสามารถทำงานได้มากขึ้น

บริการลูกค้า

ตรงต่อเวลาและน่าเชื่อถือตามที่คุณสัญญา

ข้อมูลจีไอเอส

ค้นหาสินทรัพย์ของคุณ สร้างเส้นทางบนถนนของคุณ

ความปลอดภัย

ฟังทิศทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว

ทำงานออฟไลน์

นำทางแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เส้นทางที่วางแผนล่วงหน้า

สร้างและเข้าถึงเส้นทางที่กำหนดได้อย่างง่ายดาย

Navigator for ArcGIS ทำงานอย่างไร

ฟังก์ชันแอปมาตรฐาน – เลือกแผนที่และโหมดเดินทาง ค้นหาและเพิ่มจุดหมาย ใช้เส้นทางที่ดีที่สุดที่เสนอให้ หรือจัดลำดับการหยุดใหม่ตามที่ต้องการ

นำทางด้วยแผนที่ที่กำหนดเอง – รับประสบการณ์เต็มที่ด้วยแผนที่ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลจีไอเอสที่เชื่อถือได้ของคุณ มันเป็นแอปมาตรฐานผสานรวมข้อมูลถนน สินทรัพย์ และแผนที่ฐานของคุณ

ใช้เส้นทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้า – ใช้เส้นทางหรือรายการจุดจอดซึ่งสร้างสำหรับคุณจากในสำนักงาน เส้นทางที่แบ่งปันในโปรแกรม ArcGIS Online สามารถดาวน์โหลดไปยังโปรแกรม Navigator for ArcGIS เพื่อใช้ในภาคสนามได้