ArcGIS Story Maps

ArcGIS Story Maps

Story Maps – ทุกคนมีเรื่องราวที่จะบอกเล่า

ใช้พลังจากแผนที่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณ

ArcGIS Story Maps ให้คุณผสมผสานแผนที่ที่เชื่อถือได้กับข้อความบรรยาย รูปภาพ และคอนเทนท์มัลติมีเดีย ทำให้ง่ายต่อการใช้พลังจากแผนที่และภูมิศาสตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณ

ไม่ต้องเขียนโปรแกรม . พลังที่น่าเหลือเชื่อ . โอเพนซอร์ส

มาเป็นผู้เขียนแผนที่เล่าเรื่องราว

แบ่งปันสถานที่ที่คุณชอบ สร้างตัวอย่างของคุณ แสดงตัวอย่างแผนงานและโครงการขององค์กรของคุณ ทุกคนมีเรื่องเล่า แล้วเรื่องของคุณคืออะไร

สร้างแผนที่ที่ยิ่งใหญ่

 ArcGIS Story maps ช่วยให้คุณใช้พลังเต็มรูปแบบของแผนที่และแพลตฟอร์ม GIS ชั้นนำของโลก เพื่อสร้างแผนที่ของคุณ

แบ่งปันกับโลก

สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ สื่อสารกับลูกค้า ให้ข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และจุดประกายให้ผู้สนับสนุนของคุณ

Story Maps – ทุกคนมีเรื่องราวที่จะบอกเล่า

ใช้พลังจากแผนที่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณ

ArcGIS Story Maps ให้คุณผสมผสานแผนที่ที่เชื่อถือได้กับข้อความบรรยาย รูปภาพ และคอนเทนท์มัลติมีเดีย ทำให้ง่ายต่อการใช้พลังจากแผนที่และภูมิศาสตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณ

ไม่ต้องเขียนโปรแกรม . พลังที่น่าเหลือเชื่อ . โอเพนซอร์ส

มาเป็นผู้เขียนแผนที่เล่าเรื่องราว

แบ่งปันสถานที่ที่คุณชอบ สร้างตัวอย่างของคุณ แสดงตัวอย่างแผนงานและโครงการขององค์กรของคุณ ทุกคนมีเรื่องเล่า แล้วเรื่องของคุณคืออะไร

สร้างแผนที่ที่ยิ่งใหญ่

 ArcGIS Story maps ช่วยให้คุณใช้พลังเต็มรูปแบบของแผนที่และแพลตฟอร์ม GIS ชั้นนำของโลก เพื่อสร้างแผนที่ของคุณ

แบ่งปันกับโลก

สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนของคุณ สื่อสารกับลูกค้า ให้ข้อมูลแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และจุดประกายให้ผู้สนับสนุนของคุณ