ArcGIS Instant Apps

ArcGIS Instant Apps

มีแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าสิ่งนั้นได้!

สร้างและเผยแพร่เว็บแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว (ไม่ต้องเขียนโปรแกรม)

คุณต้องการวิธีง่ายๆ เพื่อสื่อสารกับผู้ชมของคุณและแบ่งปันเรื่องราวของคุณใช่หรือไม่ ArcGIS Instant Apps เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด เพื่อเปลี่ยนแผนที่ไปเป็นแอปที่แชร์ได้

 

เลือกจากชุดของแอปที่หลากหลาย

มี Configurable apps จำนวนมากที่เลือกได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ชมของคุณ สิ่งที่คุณต้องการให้แอปทำได้ และคุณต้องการให้มันเป็น เริ่มต้นด้วยสองคำถามนี้ ใครที่จะเป็นผู้ใช้แอปของฉัน อะไรคือสิ่งสำคัญที่ฉันต้องการเพื่อจะพาออกไปจากประสบการณ์

 

Configurable Apps แต่ละตัวให้สิ่งที่ต่างกัน ได้แก่

  • โครงร่างและการจัดโครงสีที่ไม่เหมือนใคร
  • ตัวเลือกการแก้ไขและตัวเลือกเครื่องมือที่หลากหลาย
  • ตัวเลือกสำหรับการส่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย
  • การดูแผนที่แบบ side-by-side map
  • ความสามารถในการเล่าเรื่องราว

งานของคุณสำเร็จใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ

1.สร้างแผนที่ ฉาก หรือ กลุ่ม

2.รวมรวมคอนเทนต์

3.เลือก configurable app หรือ builder

4.เลือกประเภทแอป

5.ปรับแต่ง

6.เผยแพร่

มีแอปพลิเคชันที่กำหนดค่าสิ่งนั้นได้!

สร้างและเผยแพร่เว็บแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว (ไม่ต้องเขียนโปรแกรม)

คุณต้องการวิธีง่ายๆ เพื่อสื่อสารกับผู้ชมของคุณและแบ่งปันเรื่องราวของคุณใช่หรือไม่ ArcGIS Instant Apps เป็นวิธีที่เร็วและง่ายที่สุด เพื่อเปลี่ยนแผนที่ไปเป็นแอปที่แชร์ได้

 

เลือกจากชุดของแอปที่หลากหลาย

มี Configurable apps จำนวนมากที่เลือกได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ชมของคุณ สิ่งที่คุณต้องการให้แอปทำได้ และคุณต้องการให้มันเป็น เริ่มต้นด้วยสองคำถามนี้ ใครที่จะเป็นผู้ใช้แอปของฉัน อะไรคือสิ่งสำคัญที่ฉันต้องการเพื่อจะพาออกไปจากประสบการณ์

 

Configurable app แต่ละตัวให้สิ่งที่ต่างกัน ได้แก่

  • โครงร่างและการจัดโครงสีที่ไม่เหมือนใคร
  • ตัวเลือกการแก้ไขและตัวเลือกเครื่องมือที่หลากหลาย
  • ตัวเลือกสำหรับการส่งข้อมูลโซเชียลมีเดีย
  • การดูแผนที่แบบ side-by-side map
  • ความสามารถในการเล่าเรื่องราว

งานของคุณสำเร็จใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ

1.สร้างแผนที่ ฉาก หรือ กลุ่ม

2.รวมรวมคอนเทนต์

3.เลือก configurable app หรือ builder

4.เลือกประเภทแอป

5.ปรับแต่ง

6.เผยแพร่