ArcGIS AppStudio

ArcGIS AppStudio

แอปพลิเคชันบนมือถือ

ArcGIS AppStudio เป็นเครื่องมือที่ล้ำหน้าในการทำแอปพลิเคชันด้าน GIS ช่วยให้คุณแปลงแผนที่ของคุณให้สวยงาม ใช้งานง่าย ใช้งานได้กับ Android iOS Windows Mac OS X และ Linux และสามารถเผยแพร่โดยใช้แบรนด์ของคุณเองในแอพสโตร์  ด้วย ArcGIS AppStudio สำหรับองค์กร ArcGIS platform สามารถสร้างแอปพลิเคชันเดิมข้ามแพลตฟอร์มได้ทันที โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม


สร้างแอพโดยปราศจากการเขียนโปรแกรม

การกำหนดค่าเท็มเพลตที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้ตัวช่วยที่ง่ายต่อการในงานด้วยไม่มีการเข้ารหัส

นึ่งแอพสำหรับทุกอุปกรณ์

สร้างแอพครั้งเดียวและมันเป็นโดยอัตโนมัติพร้อมสำหรับ Android iOS Windows OS X และ Linux

ใช้ประโยชน์จากแผนที่มีอยู่ของคุณ

ใช้ประโยชน์จากการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ของคุณและทำให้มันสวยงาม แอพมือถือที่ใช้งานง่าย

รับสู่แอพสโตร์

รับแอพที่มีแบรนด์ของคุณเองลง Google Play แอปเปิ้ลและแอพไมโครซอฟท์

แบ่งปัน App ของคุณทั่วทั้งองค์กร

ปรับใช้และจัดการแอพของคุณเองภายในองค์กรของคุณ

เก็บเงินในการพัฒนา

ไม่จำเป็นต้องจ้างนักพัฒนาของบุคคลที่สามที่มีราคาแพงเพื่อการสร้างแอพที่ใช้งานงานง่ายต่อผู้ใช้งาน

ทำงานอย่างไร

1.เลือกเท็มเพลต

2.เปลี่ยนการกำหนดค่า

3.ทดสอบบนอุปกรณ์ต่างๆ

4.สร้างไฟล์สำหรับติดตั้ง Files

5.เผยแพร่ไปสู่สโตร์ของคุณ

ต้องการทำได้มากขึ้น

ต้องการทำได้มากขึ้น หรือไม่? ArcGIS AppStudio ระดับ Standard ช่วยให้คุณใช้ความสามารถได้มากขึ้น ในการปรับแต่ง และแบ่งปันแอปพลิเคชันของคุณภายในองค์กร

เบสิก สแตนดาร์ด
สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ด้วยการใช้แม่แบบการกำหนดค่าได้ / /
สร้างแอปที่ทำงานบน Android, iOS, Windows, OS X และ Linux / /
แปลงเว็บแผนที่ ArcGIS ของคุณลงในแอปโทรศัพท์มือถือ / /
สร้างแอปที่คุณสามารถเผยแพร่ไปยังแอปสโตร์ของ Apple และ Google Play / /
ขยายแอปสร้างขึ้นโดยใช้แม่แบบแอปที่กำหนด /
สร้างแอปที่กำหนดเองโดยใช้ทักษะในการพัฒนาของคุณ /
กระจายแอปออกไปสู่องค์กรของคุณ /
WordPress Data Table Plugin

แอปที่กำหนดเองสำหรับองค์กร

1. เขียนแอป

2. การทดสอบบนอุปกรณ์

3. สร้างไฟล์ติดตั้ง

4. จำหน่ายในองค์กรหรือเผยแพร่ไปยังที่ App Store

แอปพลิเคชันบนมือถือ

ArcGIS AppStudio เป็นเครื่องมือที่ล้ำหน้าในการทำแอปพลิเคชันด้าน GIS ช่วยให้คุณแปลงแผนที่ของคุณให้สวยงาม ใช้งานง่าย ใช้งานได้กับ Android iOS Windows Mac OS X และ Linux และสามารถเผยแพร่โดยใช้แบรนด์ของคุณเองในแอพสโตร์  ด้วย ArcGIS AppStudio สำหรับองค์กร ArcGIS platform สามารถสร้างแอปพลิเคชันเดิมข้ามแพลตฟอร์มได้ทันที โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม


สร้างแอพโดยปราศจากการเขียนโปรแกรม

การกำหนดค่าเท็มเพลตที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้ตัวช่วยที่ง่ายต่อการในงานด้วยไม่มีการเข้ารหัส

นึ่งแอพสำหรับทุกอุปกรณ์

สร้างแอพครั้งเดียวและมันเป็นโดยอัตโนมัติพร้อมสำหรับ Android iOS Windows OS X และ Linux

ใช้ประโยชน์จากแผนที่มีอยู่ของคุณ

ใช้ประโยชน์จากการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ของคุณและทำให้มันสวยงาม แอพมือถือที่ใช้งานง่าย

รับสู่แอพสโตร์

รับแอพที่มีแบรนด์ของคุณเองลง Google Play แอปเปิ้ลและแอพไมโครซอฟท์

แบ่งปัน App ของคุณทั่วทั้งองค์กร

ปรับใช้และจัดการแอพของคุณเองภายในองค์กรของคุณ

เก็บเงินในการพัฒนา

ไม่จำเป็นต้องจ้างนักพัฒนาของบุคคลที่สามที่มีราคาแพงเพื่อการสร้างแอพที่ใช้งานงานง่ายต่อผู้ใช้งาน

ทำงานอย่างไร

1.เลือกเท็มเพลต

2.เปลี่ยนการกำหนดค่า

3.ทดสอบบนอุปกรณ์ต่างๆ

4.สร้างไฟล์สำหรับติดตั้ง Files

5.เผยแพร่ไปสู่สโตร์ของคุณ

ต้องการทำได้มากขึ้น

ต้องการทำได้มากขึ้น หรือไม่? ArcGIS AppStudio ระดับ Standard ช่วยให้คุณใช้ความสามารถได้มากขึ้น ในการปรับแต่ง และแบ่งปันแอปพลิเคชันของคุณภายในองค์กร

เบสิก สแตนดาร์ด
สร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ด้วยการใช้แม่แบบการกำหนดค่าได้ / /
สร้างแอปที่ทำงานบน Android, iOS, Windows, OS X และ Linux / /
แปลงเว็บแผนที่ ArcGIS ของคุณลงในแอปโทรศัพท์มือถือ / /
สร้างแอปที่คุณสามารถเผยแพร่ไปยังแอปสโตร์ของ Apple และ Google Play / /
ขยายแอปสร้างขึ้นโดยใช้แม่แบบแอปที่กำหนด /
สร้างแอปที่กำหนดเองโดยใช้ทักษะในการพัฒนาของคุณ /
กระจายแอปออกไปสู่องค์กรของคุณ /
WordPress Data Table Plugin

แอปที่กำหนดเองสำหรับองค์กร

1. เขียนแอป

2. การทดสอบบนอุปกรณ์

3. สร้างไฟล์ติดตั้ง

4. จำหน่ายในองค์กรหรือเผยแพร่ไปยังที่ App Store