Telecommunications

Telecommunications

Telecommunications

ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກແລະການຕອບສະໜອງ

ໃນຖານະຜູ້ນຳລະດັບໂລກດ້ານເທັກໂນໂລຍີ GIS Esri ນຳສະເໜີແພັດຟອມທີ່ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ກັບການເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະດັບບຸກຄົນຫຼືລະດັບອົງກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ນຳໃນທຸລະກິດ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຊັບພະຍາກອນ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍແລະການດຳເນີນງານ ດ້ວຍການລວມລະບົບ OSS / BSS ເຂົ້າກັບຄວາມສາມາດຂອງການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ພາກສະໜາມເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂື້ນ

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລາຍໄດ້

ຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຸນ (ROI) ແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລາຍໄດ້ທີີ່ສູງຂື້ນ ຄົ້ນຫາໂອກາດໃໝ່ໆແລະເພີ່ມສັກຂະຍະພາບໃຫ້ກັບການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່

ເພີ່ມປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ປັບປຸງປະສົບການແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລູກຄ້າ ດືງດູດລູກຄ້າດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີການເຮັດແຜນທີ່ແລະການນຳສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ

ຮອງຮັບການເປີດຕົວ5G, ໄຟເບີ້ແລະຊອຟແວຣ໌ທີ່ກຳນົດເຄືອຂ່າຍ(SDN) ສະໜັບສະໜຸນວິສະວະກຳໄລຍະໄກດ້ວຍເຄື່ອງມືແລະຂໍ້ມູນທາງພູມມິສາດ ນັບວ່າເປັນລະບົບທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄອບຄຸມການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການຈັດການການວາງແຜນເຄືອຂ່າຍ ການປະຕິບັດການ ແລະການຮັບປະກັນ

ການບໍລິການໃນຮູບແບບດິຈິທັດ

GIS ຖືວ່າເປັນນະວັດຕະກຳຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການ ແຜນທີ່ແລະການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຍີ loT ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜື່ງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

GIS ເຮັດໃຫ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ


Location Intelligence ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນຂອງບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມທຸກປະເພດບໍ່ວ່າຈະເປັນ Cable, Wireless, ແລະ Wireline. ArcGIS ຂອງ Esri ເປັນລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບງານດ້ານສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບອົງກອນດ້ວຍການວາງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ GIS ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງແຜນເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ແລະເຫັນຂໍ້ມູນເຊີງເລິກທີ່ມາຈາກເຄື່ອງມືວິເຄາະທີ່ຊົງພະລັງ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍຍົກລະດັບການປ່ຽນແປງເຄືອຂ່າຍ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼຸດຕົ້ນທຸນ ແລະເພີ່ມປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ

Network ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນສິ່ງທີ່ພະນັກງານພາກສະໜາມຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການສ້າງ ແກ້ໄຂ ແລະກວດສອບ ຄວາມສາມາດຂອງເທັກໂນໂລຍີ GIS ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອັບເດດຂໍ້ມູນແບບ Real-Time ລະຫວ່າງພະນັກງານພາກສະໜາມແລະຫ້ອງການ

ການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສື່ສານລວບລວມຂໍ້ມູນຈຳນວນມະຫາສານ ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Network ຈຸດ Wi-fi ແລະອີກຫຼວງຫຼາຍ ການວິເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບນັ້ນຕ້ອງອາໄສ ArcGIS ໃນການສະແດງຮູບຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂື້ນ ແລະລວມຕົວແປຕ່າງໆເຊັ່ນ ຕຳແໜ່ງ/ເວລາ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຍິ່ງຂື້ນ

ການລວບລວມແລະການຈັດການຂໍ້ມູນ

ດ້ວຍຄວາມອັດສະລິຍະຂອງເທັກໂນໂລຍີ GIS ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ເຂົ້າເຖີງແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພ ອອກແບບແລະຈັດການເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ຊັບຊ້ອນເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງສາຍໄຟເບີ້ ລະບົບ 5G ແລະຊອຟແວຣ໌ກຳນົດເຄືອຂ່າຍ(SDN)

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນອົງກອນໄດ້

GIS ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງພູມມິສາດທີ່ເປີດກວ້າງ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນອົງກອນໄດ້ ອີກທັງຍັງສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນ ດ້ວຍຊຸດ API ແລະ SDK

ເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຮັດວຽກແລະການຕອບສະໜອງ

ໃນຖານະຜູ້ນຳລະດັບໂລກດ້ານເທັກໂນໂລຍີ GIS Esri ນຳສະເໜີແພັດຟອມທີ່ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ກັບການເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລະດັບບຸກຄົນຫຼືລະດັບອົງກອນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກ້າວສູ່ການເປັນຜູ້ນຳໃນທຸລະກິດ

ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຊັບພະຍາກອນ

ເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍແລະການດຳເນີນງານ ດ້ວຍການລວມລະບົບ OSS / BSS ເຂົ້າກັບຄວາມສາມາດຂອງການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ພາກສະໜາມເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວຫຼາຍຂື້ນ

ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລາຍໄດ້

ຊ່ວຍໃຫ້ໝັ້ນໃຈຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຸນ (ROI) ແລະການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລາຍໄດ້ທີີ່ສູງຂື້ນ ຄົ້ນຫາໂອກາດໃໝ່ໆແລະເພີ່ມສັກຂະຍະພາບໃຫ້ກັບການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່

ເພີ່ມປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

ປັບປຸງປະສົບການແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງລູກຄ້າ ດືງດູດລູກຄ້າດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີການເຮັດແຜນທີ່ແລະການນຳສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ

ຮອງຮັບການເປີດຕົວ5G, ໄຟເບີ້ແລະຊອຟແວຣ໌ທີ່ກຳນົດເຄືອຂ່າຍ(SDN) ສະໜັບສະໜຸນວິສະວະກຳໄລຍະໄກດ້ວຍເຄື່ອງມືແລະຂໍ້ມູນທາງພູມມິສາດ ນັບວ່າເປັນລະບົບທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄອບຄຸມການເຮັດວຽກຕັ້ງແຕ່ການຈັດການການວາງແຜນເຄືອຂ່າຍ ການປະຕິບັດການ ແລະການຮັບປະກັນ

ການບໍລິການໃນຮູບແບບດິຈິທັດ

GIS ຖືວ່າເປັນນະວັດຕະກຳຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການ ແຜນທີ່ແລະການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຍີ loT ເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜື່ງໃນຊີວິດປະຈຳວັນ

GIS ເຮັດໃຫ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ


Location Intelligence ເປັນພື້ນຖານສຳຄັນຂອງບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມທຸກປະເພດບໍ່ວ່າຈະເປັນ Cable, Wireless, ແລະ Wireline. ArcGIS ຂອງ Esri ເປັນລະບົບສາລະສົນເທດພູມມິສາດທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບງານດ້ານສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບອົງກອນດ້ວຍການວາງໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ GIS ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດວາງແຜນເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ ແລະເຫັນຂໍ້ມູນເຊີງເລິກທີ່ມາຈາກເຄື່ອງມືວິເຄາະທີ່ຊົງພະລັງ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍຍົກລະດັບການປ່ຽນແປງເຄືອຂ່າຍ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼຸດຕົ້ນທຸນ ແລະເພີ່ມປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ກັບລູກຄ້າ

ການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ

Network ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນສິ່ງທີ່ພະນັກງານພາກສະໜາມຕ້ອງເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການສ້າງ ແກ້ໄຂ ແລະກວດສອບ ຄວາມສາມາດຂອງເທັກໂນໂລຍີ GIS ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການອັບເດດຂໍ້ມູນແບບ Real-Time ລະຫວ່າງພະນັກງານພາກສະໜາມແລະຫ້ອງການ

ການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສື່ສານລວບລວມຂໍ້ມູນຈຳນວນມະຫາສານ ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ ການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍ Network ຈຸດ Wi-fi ແລະອີກຫຼວງຫຼາຍ ການວິເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບນັ້ນຕ້ອງອາໄສ ArcGIS ໃນການສະແດງຮູບຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂື້ນ ແລະລວມຕົວແປຕ່າງໆເຊັ່ນ ຕຳແໜ່ງ/ເວລາ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນເຊີງເລິກຍິ່ງຂື້ນ

ການລວບລວມແລະການຈັດການຂໍ້ມູນ

ດ້ວຍຄວາມອັດສະລິຍະຂອງເທັກໂນໂລຍີ GIS ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການລວບລວມຂໍ້ມູນ ເຂົ້າເຖີງແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພ ອອກແບບແລະຈັດການເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ຊັບຊ້ອນເຊີ່ງຈະຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງສາຍໄຟເບີ້ ລະບົບ 5G ແລະຊອຟແວຣ໌ກຳນົດເຄືອຂ່າຍ(SDN)

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນອົງກອນໄດ້

GIS ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງພູມມິສາດທີ່ເປີດກວ້າງ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນພາຍໃນອົງກອນໄດ້ ອີກທັງຍັງສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນ ດ້ວຍຊຸດ API ແລະ SDK