Business Webinar Series#2: Leverage Land & Property Management with GIS Technologies

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม Business Webinar Series#2: Leverage Land & Property Management with GIS Technologies – เพิ่มขีดความสามารถ Land & Property Management ด้วยเทคโนโลยี GIS

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 11:30 น. ผ่าน Zoom

เรียนรู้ Total Solution ที่ช่วยยกระดับการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัยพ์ ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนเลือกทำเล การประเมินและสร้างแบบจำลองของอาคารตามข้อกำหนดต่างๆ ทางกฎหมาย การบริหารโครงการก่อสร้าง ไปจนถึงขั้นตอนเพื่อการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถ Integrate ข้อมูลต่างๆ เพื่อสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Webinar นี้เหมาะกับใคร: บริษัทอสังหาริมทรัพย์, บริษัทก่อสร้าง, เจ้าของโครงการ/กิจการ, ผู้พัฒนาโครงการ, วิศวกร, สถาปนิก และผู้ดูแลโครงการส่วนงานขาย

Tags: