ArcGIS Boot Camp #2 : GIS for a Sustainable Future

กลับมาอีกครั้งกับ ArcGIS Boot Camp ค่ายที่จะพาน้องๆ มาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี GIS เรียนรู้การใช้งาน ArcGIS ในรูปแบบต่างๆ และทดลองใช้งาน Software จริง เพื่อที่จะสามารถนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และนำไปต่อยอดสู่การทำงานในอนาคต

ArcGIS Boot Camp ครั้งที่ 2 นี้ จะมาในหัวข้อ GIS for a Sustainable Future ซึ่งจะชวนน้องๆ มาเรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS ไปช่วยพัฒนาโลกของเราได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เราจะช่วยป้องกันภัยธรรมชาติและหลีกเลี่ยงมันได้อย่างไร?
เราจะปกป้องธรรมชาติ และสัตว์ป่าในพื้นที่ของเราอย่างไร?
เราจะทำอย่างไรที่จะช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ และดียิ่งขึ้นได้อย่างไร?

น้องๆ จะสามารถค้นพบคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดขึ้นมาดังนี้
– แนะนำ Sustainability Development แพลตฟอร์ม ArcGIS สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
– การเก็บข้อมูลภาคสนาม การค้นหาข้อมูล และสร้างเว็บแผนที่
– การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงลึกด้วยเครื่องมือต่างๆ ของ ArcGIS
– การนำเสนอผลลัพธ์ความยั่งยืนเชิงพื้นที่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
– การทำ Project เพื่อสร้าง Sustainable Future

โปรแกรม ArcGIS ที่น้องๆ จะได้เรียนและใช้งานในกิจกรรมนี้ เช่น
ArcGIS Online – แพลตฟอร์มที่สามารถสร้าง ค้นหา วิเคราะห์และเผยแพร่แผนที่แบบ Interactive ได้บนเว็บไซต์ช่วยให้สามารถทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย
ArcGIS Living Atlas – คลังข้อมูลฟรี ที่เก็บรวบรวมข้อมูล GIS ที่น่าสนใจไว้มากมาย
ArcGIS Field Maps – แอปพลิเคชันภาคสนามแบบครบวงจร ที่สามารถเก็บบันทึกแก้ไขข้อมูล แสดงผลบนแผนที่ได้แบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และสามารถค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจได้
ArcGIS Story Map – แอปพลิเคชันที่จะช่วยนำเสนอ และเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบใหม่ผ่านแผนที่พร้อมใช้งาน ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอ

รูปแบบของกิจกรรม: กิจกรรม Online Workshop ผ่าน Zoom Meeting
วันที่จัดกิจกรรม: 6-7 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 16.30 น.
วันที่รับสมัคร: 1 – 30 มิถุนายน 2566
วันที่ประกาศผลรับสมัคร: 3 กรกฎาคม 2566
คุณสมบัติของผู้สมัคร: นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่จำกัดคณะ และมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดค่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากทาง Esri Thailand เมื่อจบค่าย