Points of Interest Search เครื่องมือค้นหาข้อมูลสถานที่ ช่วยเพิ่มโอกาสการแข่งขันในธุรกิจ

 

การวิเคราะห์พื้นที่ธุรกิจในปัจจุบัน ล้วนให้ความสำคัญกับข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยเปิดมุมมองในทำเลที่ตั้งต่าง ๆ โดยหนึ่งในข้อมูลนั้นคือข้อมูลตำแหน่งและรายละเอียดสถานที่ธุรกิจ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้า และคู่แข่งในตลาด

ArcGIS Business Analyst เป็นซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ มาพร้อมเครื่องมือที่ชื่อว่า “Points of Interest Search” มีความสามารถในการเรียกดึงข้อมูลสถานที่ตั้ง กว่า 2,000,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ และสามารถลงลึกได้ถึงระดับชื่อแบรนด์ โดยมีพาร์ทเนอร์ให้บริการข้อมูลตำแหน่งสถานที่อย่าง NOSTRA ด้วยเครื่องมือค้นหาสถานที่ตั้งธุรกิจ (Points of Interest Search) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งคู่แข่งหรือตำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกับการดำเนินธุรกิจในพื้นที่ที่สนใจ เพื่อต่อยอดผลลัพธ์มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง เปิด – ปิดขยายสาขา และการเจาะลึกกลุ่มลูกค้า

เครื่องมือค้นหาสถานที่ตั้งธุรกิจ (Points of Interest Search) ให้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญกว่า 2,000,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ และแหล่งข้อมูลสถานที่อื่น ๆ ทั่วโลก โดยข้อมูลในประเทศไทยมีพาร์ทเนอร์ให้บริการข้อมูลตำแหน่งสถานที่ อย่าง NOSTRA ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดพื้นที่ในการค้นหาข้อมูลตำแหน่งสถานที่ตั้งธุรกิจได้ โดยพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็น ขอบเขตการค้า (Trade Area) หรือขอบเขตการให้บริการทางธุรกิจ (Service Area) จากนั้นเลือกค้นหาสถานที่ได้ทั้งแบบการกรอกชื่อธุรกิจ (Business Name) หรือดึงสถานที่ตามหมวดหมู่ที่มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งรองรับการค้นหาจากเลขรหัสสถานที่ ซึ่งลงลึกได้ถึงระดับชื่อแบรนด์ ซึ่งข้อมูลสถานที่ตั้งธุรกิจได้ถูกจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาตามความต้องการ โดยมีให้เลือกมากกว่า 138 หมวด เช่น บริการทางการเงิน ที่อยู่อาศัย สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน และสถานที่ราชการ เป็นต้น 

ความสามารถเพิ่มเติมของเครื่องมือค้นหาสถานที่ตั้งธุรกิจ (Points of interest search) คือ การกรองผลลัพธ์การค้นหา โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดคุณลักษณะสถานที่ได้ เช่น กรองตามขอบเขตการปกครอง หรือกรองตามชื่อแบรนด์ธุรกิจ เป็นต้น โดยตำแหน่งสถานที่จะแสดงบนแผนที่ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญลักษณ์การแสดงผลให้เหมาะสมตามความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดสีของสถานที่ต่างกันตามชนิดแบรนด์ธุรกิจ หรือ การกำหนดการแสดงผลในรูปแบบ Heat Map นอกจากผลลัพธ์ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่แล้ว ยังมีข้อมูลอรรถาธิบายประกอบ เช่น ชื่อสาขาธุรกิจ ชื่อถนนที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถบันทึกและส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์ .xlsx, .csv, Shapefile และ GeoJSON โดยหากมีการส่งออกผลลัพธ์ไปใช้งานต่อจะมีการคิดเครดิตขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูล

ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ตั้งทางธุรกิจสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ บน ArcGIS Business Analyst ได้หลากหลาย อาทิเช่น การทำ Site Selection เพื่อวางแผนขยายเปิดสาขาใหม่ทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมืออย่าง Suitability Analysis ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ Site Selection ได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยการกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ และเกณฑ์ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Criteria) ทำให้เราสามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งสาขาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจก็คือ ตำแหน่งสถานที่ต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งคู่แข่ง

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลตำแหน่งคู่แข่งที่ได้จากเครื่องมือค้นหาสถานที่ตั้งธุรกิจ (Points of interest search) มากำหนดเลือกวิธีในการวิเคราะห์ Suitability Analysis ไม่ว่าจะเป็นนับจำนวนคู่แข่งที่ตกอยู่ในพื้นที่ให้บริการทางธุรกิจที่สนใจ หรือการคำนวณด้านระยะทาง ระยะเวลาในการขับขี่ ระหว่างสาขาทางธุรกิจกับคู่แข่งที่อยู่ใกล้ที่สุด จากนั้นกำหนดเกณฑ์ให้กับปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อสาขา เพียงเท่านี้เราก็สามารถจัดอันดับพื้นที่ศักยภาพสูงสุด เพื่อวางแผนการขยาย เปิด – ปิด สาขาต่อไป

.

ดู VDO การใช้งานเครื่องมือ Points of Interest Search” 

 

ศึกษาข้อมูล ArcGIS Business Analyst เพิ่มเติมได้ที่ : https://www.esrith.com/products/arcgisbusinessanalyst/