สหรัฐอเมริกาใช้ Location intelligence เดินหน้าสร้างสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศ

 

รัฐบาลสหรัฐฯ ทุ่มงบประมาณมหาศาลมุ่งเป้าสร้างสถานีชาร์จรถ EV 500,000 แห่งภายในปี 2030 นักวางแผนและบริษัทก่อสร้างเริ่มใช้เทคโนโลยี Location intelligence เพื่อเดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐาน EV แห่งอนาคต

รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศอัดฉีดทุนเพื่อเร่งสร้างสถานีชาร์จรถ EV จำนวน 500,000 แห่งทั่วประเทศให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 2030 โดยงบประมาณรอบนี้สูงถึง 623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอยู่ภายใต้กฎหมายโครงสร้างพื้นฐานฉบับใหม่ (Bipartisan Infrastructure Law) ที่มุ่งสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน EV จำนวน 47 โครงการ ครอบคลุม 22 รัฐ และเปอร์โตริโก้ โดยทุนจำนวนมากถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างในการเข้าถึงสถานีชาร์จรถ EV ทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และพื้นที่ชนบท ซึ่งสถานที่ที่คาดว่าจะได้รับเงินทุนสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้านอกเหนือจากเส้นทางสัญจรและสถานีขนส่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Historically Black พื้นที่ชนเผ่า และห้องสมุดต่าง ๆ

ในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นำท้องถิ่นและบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน EV นั้น จำเป็นต้องมีระบบเพื่อใช้ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลของสถานีชาร์จไฟฟ้า และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน รวมทั้งดูแลการจัดการและซ่อมบำรุง และระบบที่จะพาเป้าหมายดังกล่าวสู่ความสำเร็จได้ดีที่สุด นั่นก็คือ เทคโนโลยี GIS

เทคโนโลยี GIS มีบทบาทมากมายตั้งแต่กระบวนการการเลือกที่ตั้ง โดยเครื่องมืออย่าง Smart map สามารถช่วยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลประชากรและแพทเทิร์นการจราจรเพื่อชี้จุดที่มีแนวโน้มการใช้รถ EV สูงสุดได้ หรืออย่างการใช้ GIS dashboard ที่สามารถแชร์ข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชุมชน บริษัทวิศวกรรม และเจ้าหน้าภาครัฐ ก็ช่วยทำให้กระบวนการขออนุญาตรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากความล่าช้าที่ไม่จำเป็นได้ และเมื่อสถานีชาร์จไฟฟ้าเริ่มใช้งาน ผู้ใช้รถ EV ยังสามารถใช้ Smart map เพื่อดูสถานีชาร์จไฟใกล้เคียง ทั้งยังดูแนวโน้มการใช้งาน และรู้กิจกรรมการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ได้

 

โครงสร้างพื้นฐาน EV แบบใหม่ ชาร์จไป อ่านไป

หนึ่งในโครงการที่ได้รับทุนในครั้งนี้มุ่งให้การสนับสนุนห้องสมุด 15 แห่งทั่วเขตคอนทรา คอสตา ในรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยงบประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากห้องสมุดเป็นศูนย์กลางของชุมชมจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้า ถึงกระนั้น การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน EV ในห้องสมุด ไม่ใช่เรื่องง่ายและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา แต่การใช้เทคโนโลยี GIS ก็ช่วยให้การตัดสินใจทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

เพราะแม้ว่าที่ตั้งของห้องสมุดจะถูกกำหนดไว้แล้ว แต่นักวางแผนจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เพื่อช่วยในการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้า เช่น เพื่อวิเคราะห์ว่าระยะทางที่ไกลขึ้นระหว่างแหล่งผลิตพลังงานกับที่จอดรถยนต์ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขุดร่องสายไฟเพิ่มขึ้นหรือไม่ และส่งผลต่อขนาดสายไฟที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จหรือไม่ หรือแม้กระทั่งก่อนลงมือขุดเจาะ ผู้รับเหมาก็สามารถใช้เทคโนโลยี GIS ในการประเมินต้นทุน และปัจจัยด้านการออกแบบต่าง ๆ ตามสถานที่ที่ต่างกันได้

เมื่อโครงการเริ่มคืบหน้า Dashboard ยังสามารถช่วยในการหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าโครงการและบริษัทสาธารณูปโภคในท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าท้องถิ่นสามารถรองรับกำลังไฟในการชาร์จรถ EV ได้ ซึ่งข้อมูลนี้อาจส่งผลต่อการเลือกประเภทของเครื่องชาร์จที่ควรติดตั้งต่อไป นอกจากนั้น Smart map ยังช่วยให้กระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดการก่อสร้าง เช่น กฎด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายของชนเผ่าพื้นเมือง และมาตรฐานค่าจ้างที่เป็นธรรม เป็นต้น

ท้ายที่สุด เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น เจ้าของโครงการสามารถติดตามและดูแลรักษาจุดชาร์จ EV ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทดูแลทรัพย์สินสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ระบบไฟ และระบบก๊าซ นอกจากนั้น การวิเคราะห์ GIS ยังแสดงให้เห็นแนวโน้มความต้องการใช้งาน ซึ่งนำไปใช้เป็นเหตุผลประกอบการติดตั้งจุดชาร์จไฟฟ้าเพิ่มเติมได้

 

โลเคชัน เรื่องสำคัญในทุกช่วงของโครงการ EV

อีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงความสามารถของเทคโนโลยีด้าน Location intelligence อย่างชัดเจน นั่นก็คือ โครงการสถานีชาร์จรถบรรทุกไฟฟ้าที่ท่าเรือของซีแอตเทิล และทาโคมา ซึ่งเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน EV ที่ได้รับทุนด้วยเช่นกัน ในโครงการนี้นำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในทุกช่วงวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน โดยถูกนำมาใช้เพื่อระบุตำแหน่งและจำนวนเครื่องชาร์จที่จำเป็นต้องมีโดยอ้างอิงจากข้อมูลการเคลื่อนที่ของรถบรรทุก หรืออย่าง Smart map ถูกนำมาใช้เป็นจุดศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน EV และผู้ดูแลท่าเรือ ทั้งการมีศูนย์ควบคุมหนึ่งเดียวก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบำรุงรักษาและจัดการเครื่องชาร์จ โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์คลื่นความร้อนที่สร้างผลกระทบกับระบบไฟฟ้าท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

ท้ายที่สุดนี้ การจัดหาและกระจายเงินทุนถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโครงข่ายพื้นฐานสถานีชาร์จ EV ของสหรัฐ ในขณะที่ผู้รับทุนเริ่มเปลี่ยนกฎหมายให้กลายเป็นรูปธรรม เทคโนโลยี GIS จะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

 

 


ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม