ArcGIS An Open Platform for Innovation: Open Data

ข้อมูลเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ หรือแก้ปัญหาสาธารณภัย เช่น ไฟป่า น้ำท่วม หรือฝุ่น PM แต่กลับพบว่าการหาข้อมูลที่ต้องการนั้นมีความยาก ไม่รู้ว่าต้องหาจากแหล่งไหนที่อัปเดตตามช่วงเวลาที่ต้องการ และข้อมูลนั้นจะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อีกทั้งปัญหาที่สำคัญคือข้อมูลหลาย ๆ ที่ไม่ได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล หรือไม่ได้รวบรวมเป็นแหล่งเดียวกัน กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมด คงจะดีไม่น้อยหากเราจะมีคลังข้อมูลที่เก็บไว้รวมแหล่งเดียวกัน ที่สะดวกทั้งผู้ใช้งานและเจ้าของข้อมูล เพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการและสามารถใช้งานข้อมูลที่ต้องจากแหล่งเดียวกัน โดยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงร่วมกันได้

ก่อนหน้าเราได้แนะนำ คลังข้อมูล GIS ฟรี บน ArcGIS Living Atlas ไปแล้ว วันนี้แอดมินจะมาอัปเดต Tips เล็ก ๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลหรือไอเดียใหม่สำหรับใครหลาย ๆ คนที่อยากนำข้อมูลไปสร้างแอปพลิเคชัน และที่สำคัญไปกว่านั้นคือการสร้างพื้นที่ที่แบ่งปันข้อมูล GIS ร่วมกันด้วย ArcGIS Hub

ArcGIS Living Atlas ที่นอกจากจะเป็นแหล่งรวมข้อมูล GIS ที่น่าสนใจแล้ว ยังมีในส่วนของ App ที่สร้างจากผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ ArcGIS ง่ายต่อการเข้าใจสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถนำมาสร้างเป็นแอปแสดงผลหรือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปเยี่ยมชม เป็นไอเดียหรือนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

 

ตัวอย่าง Highlight App ที่น่าสนใจ มีทั้ง Landsat Explorer App, Sentinel-2 Land Cover Explorer และอื่นๆ อีกมากมาย

 

ตัวอย่าง Landsat Explorer

เป็นแอปแสดงภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat ตั้งแต่ปี 1976 ถึง ปัจจุบัน สามารถดาวน์โหลดภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อนำไปใช้งานในการวิเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งยังมีความสามารถในการแสดงเปรียบเทียบสองช่วงเวลาได้อีกด้วย เหมาะสำหรับการวิเคราะห์หาผลกระทบจากภัยพิบัติ เช่น ไฟป่า น้ำท่วม

Landsat Explorer (arcgis.com)

 

ตัวอย่าง แอป  Sentinel-2 Land Cover Explorer แสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ปี 2017 – 2022 คลอบคลุมทั่วโลก โดยเป็นการนำภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 มาจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning และ GeoAI

 

สามารถดูได้ทั้งชั้นขอมูลการแสดงประโยชน์ที่ดินและภาพถ่ายดาวเทียมปี 2017-2022 และสามารถปรับเป็นค่าดัชนีต่าง ๆ เช่น ค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เป็นต้น และสามารถเปรียบสองปี ในแต่ะช่วงเดือน รวมไปดูแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ประเภทได้อีกด้วย

Esri | Sentinel-2 Land Cover Explorer (arcgis.com)

 

นอกจากการเรียกใช้ข้อมูลจาก ArcGIS Living Atlas ถ้าหน่วยงาน องค์กร หรือภาครัฐที่ต้องการสร้างคลังข้อมูลเพื่อแชร์ร่วมกัน ที่ทั้งเป็นพื้นที่ให้ทุกคนเข้าดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้ และอัปโหลดแบ่งปันข้อมูลกันร่วมในองค์กร ซึ่ง ArcGIS Hub คือคำตอบที่น่าสนใจ  โดย ArcGIS Hub ที่เป็นเหมือนคลังข้อมูลภายในองค์กร หรือสามารถเป็นรูปแบบ Open Data & Self-Service ที่เผยแพร่แบบสาธารณะ หรือภายในองค์กรได้อีกเช่นกัน ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำ ตัวอย่าง ArcGIS Hub ที่เป็น Open data ให้ทุกคนเข้าไปเยี่ยมชม หรือทดลองใช้งานกันได้ที่ Gallery | ArcGIS Hub

Gallery | ArcGIS Hub

 

ตัวอย่าง Philippine Statistics Authority เป็น Open Data ที่ทางฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นเป็นคลังข้อมูลไว้ให้ผู้คนสามารถเข้ามาใช้งาน โดยแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  ข้อมูล SDG ข้อมูลการเกษตร ข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และ อื่นๆอีกมากมาย

Philippine Statistics Authority (arcgis.com)

 

เมื่อเราเลือกแต่ละหมวดหมู่ ก็จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่นั้นๆ

 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้สร้าง Map สร้าง Story หรือนำไปใช้วิเคราะห์เพิ่มเติมบน ArcGIS Online ได้อีกเช่นกัน

 

จากที่กล่าวมา ArcGIS Hub ช่วยตอบโจทย์สำหรับการเป็นพื้นที่ที่แชร์ข้อมูลเพื่อใช้งานภายในองค์กร ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพราะสามารถจัดเก็บและเรียกใช้จากแหล่งเดียวกัน สามารถเข้ามาอัปเดตในช่องทางเดียวกัน ทำให้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลดีขึ้น ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลให้ทั้งคนในองค์กรและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

ทดลองใช้งาน ArcGIS Living Atlas และ ArcGIS Hub ได้ที่ :

https://livingatlas.arcgis.com

https://www.arcgis.com/

 

 


 

ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม