AI ผนึก Location สู่มิติใหม่แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ทั่วโลกกำลังพยายามเพิ่มศักยภาพแห่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยการผสานเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์และคาดการณ์ พร้อมเร่งนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาให้เร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Case Study หนึ่งคือ สินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ มากถึง 40% ที่ใช้การขนส่งทางน้ำ แต่การจะทำให้สินค้าเคลื่อนที่ได้นั้นจำเป็นต้องมีน้ำที่ลึกมากพอ องค์กรวิศวกรกองทัพสหรัฐฯ (US Army Corps of Engineers) ซึ่งเป็นองค์กรวิศวกรรมที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดของโลก จึงทำการติดตามเส้นทางน้ำความยาว 25,000 ไมล์ และท่าเรือ 400 แห่ง โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับ AI หรือที่เรียกว่า GeoAI เพื่อเพิ่มความสามารถในการคาดการณ์ความลึกของน้ำที่ลดลง ทำให้สามารถใช้เครื่องมือขุดเจาะลำน้ำได้แม่นยำมากขึ้น จึงลำเลียงสินค้าให้เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เป็นการนำเทคโนโลยี GIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเทคโนโลยี GIS ทำให้เรามองเห็นภาพรวมการดำเนินงานของธรุกิจและเมืองต่าง ๆ ในมุมมองใหม่ ในขณะที่ GeoAI นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยี GIS ทั้งหมดมาใช้ พร้อมยกระดับการวิเคราะห์ไปอีกขั้น ด้วยการเสริมความสามารถด้านการคาดการณ์ ระบบอัตโนมัติ และความแม่นยำที่เหนือชั้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งการผสานการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับ AI ทำให้องค์กรสามารถถามและตอบปัญหาที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ที่มากเกินกว่ามนุษย์จะทำได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์แต่อย่างใด แต่มันคือระบบอัตโนมัติที่เข้ามาช่วยมนุษย์ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะในเวลาทันด่วน หรือในระยะยาวก็ตาม

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ร่วมกับ AI สร้างศักยภาพที่เหนือชั้น 3 ประการ โดยแต่ละส่วนต่างเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนี้

O ทำงานแบบอัตโนมัติและทำซ้ำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก GeoAI สามารถปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ครอบคลุมการดำเนินการ การบริหารสินทรัพย์ และการติดตามระบบห่วงโซ่อุปทาน

O วิเคราะห์แพทเทิร์นในอดีตเพื่อทำนายอนาคต GeoAI สามารถวิเคราะห์แพทเทิร์น เช่น แสดงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น พร้อมคำแนะนำ หรือการตัดสินใจโดยอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเป้าหมายที่ต้องการ

O ค้นหาแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาล GeoAI สามารถค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลมหาศาลเพื่อค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สัมพันธ์กับข้อมูลประชากรของลูกค้า เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์

 

AI ย่างก้าวตามเทคโนโลยีล้ำหน้ารุ่นพี่

ยิ่ง AI ก้าวหน้าและซับซ้อนมากเท่าไหร่ มันก็จะถูกทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเท่านั้น และกลายเป็นเครื่องมือที่ในชีวิตประจำวันในที่สุด การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบภูมิศาสตร์ แต่ยังเปลี่ยนระบบการทำงานขององค์กรและบุคลากรในองค์กรอีกด้วย ปัจจุบันผู้บริหารได้นำการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มาใช้ร่วมกับ AI มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งมักเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มนุษย์วิเคราะห์ได้ยากลำบาก เช่น บริษัทและเมืองต่าง ๆ นำมาใช้วิเคราะห์แพทเทิร์นการใช้พลังงานในอาคาร และหาโอกาสลดการใช้พลังงาน ทำให้ประหยัดต้นทุนมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายแห่งความยั่งยืนได้ง่ายขึ้น

GeoAI มีความสามารถในการจดจำรูปภาพ (Image recognition) เพื่อนำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหายาก ๆ ได้ ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ที่ข้อมูลจากภาพถ่ายหาได้มากมายมหาศาล ทั้งจากดาวเทียม โดรน และเครื่องบิน ประกอบกับความเร่งด่วนในการหาคำตอบของการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก GeoAI จะทำการวิเคราะห์ทุกพิกเซลอย่างรวดเร็วเพื่อเห็นภาพที่ใหญ่ยิ่งกว่า และตอบคำถามสำคัญต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแค่ตอบได้ว่า “เกิดขึ้นที่ไหน” แต่ไปไกลถึงขั้นตอบได้ว่า “การเปลี่ยนแปลงที่นั่นเกิดขึ้นได้อย่างไร”

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกับ AI ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจและองค์กรต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาที่สำคัญเร่งด่วน และได้รับคำตอบที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่า เช่น

-ลูกค้าที่ดีที่สุด และโลเคชันที่ดีที่สุดของเราอยู่ไหน และมีแนวโน้มอยู่ที่ไหนในอนาคต

-บริษัทต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรที่ไหนบ้าง และเราจะจัดการกับพื้นที่เหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

-สินทรัพย์ของบริษัทหรือสถานที่ปฏิบัติงานที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล ความร้อนสุดขั้ว หรือความเสี่ยงด้านสภาพอากาศอื่น ๆ

 

GeoAI เป็นเครื่องมือสำคัญที่รวบรวมข้อมูลด้าน Location intelligence เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรควรเกิดขึ้นที่ไหน ตัวอย่าง Case Study ในด้านต่าง ๆ

-องค์กรคมนาคมแห่งหนึ่งในยุโรปใช้ GeoAI ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดสภาพถนนบนทางหลวงสายสำคัญ และผู้มีอำนาจตัดสินใจจะนำข้อมูลและผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อประเมินเวลาที่ควรซ่อมบำรุงถนน ซึ่งเดิมทีนักวิเคราะห์ต้องใช้เวลาหลายร้อยชั่วโมงเพื่อคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาล แต่ปัจจุบันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัติ และกลายเป็นกระบวนการหนึ่งในการทำงานทั่วไป

-ผู้บริหารของบริษัทโลจิสติกส์ชื่อดังระดับโลกต้องการค้นหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่มีหน้าที่ดูแลเที่ยวบินจึงตั้งคำถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะรู้ล่วงหน้าว่าเครื่องบินต้องได้รับการซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อไหร่ และแน่นอนว่า GeoAI สามารถตอบได้ ประสิทธิภาพของ AI ทำให้รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสายการบินของบริษัทกล่าวชื่นชมว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเปลี่ยนงานการบำรุงรักษาได้อย่างเหลือเชื่อ

-บริษัทสาธารณูปโภคชั้นนำของสหรัฐฯ ได้นำ GeoAI มาใช้ประเมินสภาพระบบท่อประปาที่ต้องได้รับการซ่อมบำรุงมากที่สุด ทั้งยังสามารถจัดลำดับตามความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ข้อมูลของท่อ อากาศ ประเภทของดิน การเกิดแผ่นดินไหว และการจราจร ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยระบุสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่อความเสียหายมากที่สุด GeoAI ยังช่วยระบุสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการซ่อมสินทรัพย์ที่ยังใช้การได้ดีก่อนเวลาอันควร และเมื่อบริษัทฯ เข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จึงสามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณในการดูแลรักษาสินทรัพย์ได้อย่างดีที่สุด

 

GeoAI เพิ่มขีดความคล่องตัวให้กับธุรกิจไปอีกขั้น

และเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์แทบจะเรียลไทม์ และหากเปลี่ยนคำถามและสมมติฐานใหม่ ก็สามารถทำการวิเคราะห์อีกครั้งได้อย่างรวดเร็วเช่นเดิม GeoAI คือเครื่องมือที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และมีประโยชน์หลากหลายในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบห่วงโซ่อุปทาน ไปจนกระทั่งการตัดสินใจใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับนโยบายและแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยียุคใหม่ช่วยให้รัฐบาลและธุรกิจมองเห็นสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยรายละเอียดที่ลึกเหลือเชื่อ โดยเฉพาะ GeoAI คือเทคโนโลยีที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมองการณ์ไกลเพื่อคาดการณ์อนาคต และตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตที่ดีและเร็วยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถตั้งคำถามในมิติใหม่ ๆ ทั้งยังได้คำตอบที่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

ในยุคที่ปัญหาต่าง ๆ รอบตัวเรามีแนวโน้มที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น GeoAI เป็นเครื่องมือที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องตัดทอนหรือลดความซับซ้อนของปัญหาใด ๆ แต่ GeoAI ทำให้เราเข้าใจความซับซ้อนเหล่านั้นและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดเพื่อพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

 

 


ค้นหาศักยภาพของเทคโนโลยี GIS กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม

Tags: