Esri Thailand ร่วมกับ NIDA นำเทคโนโลยี GIS เดินหน้าสร้าง Smart Campus

 

NIDA จับมือ Esri Thailand ผู้นำด้านเทคโนโลยี GIS ร่วมสร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบแห่งอนาคต เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร โดยใช้เทคโนโลยี GIS ในการสร้าง Smart Campus เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีประสิทธิภาพ ประหยัดการใช้พลังงานในอนาคต ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10 %

ด้วยการใช้เทคโนโลยีพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในสถาบันให้ตอบโจทย์กับการใช้สอยพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี GIS ของ Esri Thailand จะเข้ามาช่วยสร้าง Living Digital Twin ที่เป็นแบบจำลอง 3 มิติที่เสมือนมีชีวิต เพื่อวางแผนบริหารจัดการพื้นที่รวมถึง Facility ต่างๆ ทำให้เราได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบริเวณโดยรอบสถาบัน

โดยได้เริ่มต้นเก็บข้อมูลการใช้งานที่ตึกอาคารนวมินทราธิราช ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมาทำให้ NIDA สามารถจัดสรรการใช้งานของอาคารได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลของผู้ใช้งานตึกในแต่ละชั้น ที่ช่วยให้เห็นความหนาแน่นของการใช้งานในแต่ละชั้นว่ามีคนใช้งานมากหรือน้อย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการใช้งานพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ และช่วยในการวางแผนประหยัดการใช้พลังงานในอนาคตคได้

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.esrith.com/news/nida-esri-thailand-smart-campus/