Esri Case Study : เรื่องจริงจาก TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา หลังจากนำเอาโซลูชั่นจาก Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลตลาด