สำนัก Forrester ประกาศ Esri ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำด้าน Location intelligence

  บริษัทวิจัย Forrester ประกาศว่า Esri ไ...