Education

Education

Education

ArcGIS for Education

 

ຮາກຖານທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ຄືການສືກສາ ອັນເປັນຕົວແປສຳຄັນໃນການນຳພາອານາຄົດຂອງປະເທດໃຫ້ຂັບເຄື່ອນໄປສູ່ທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ Esri ຈື່ງພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງ ArcGIS ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳມາໃຊ້ໃນການສືກສາໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ເພື່ອການສ້າງໂອກາດພັດທະຖນາຄວາມຮູ້ແລະເສີມສ້າງທັກສະດ້ານGIS ໃຫ້ນັກຮຽນ ນັກສືກສາ ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການສືກສາໃນຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ

ສຳລັບປະຖົມແລະມັດທະຍົມສືກສາ

ນັກຮຽນໃນໄວປະຖົມແລະມັດທະຍົມສືກສາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍວິທີ ແຕ່ການຮຽນຮູ້ທີ່ໃຊ້ຮູບນັ້ນຈະມີປະສິດທິພາບເປັນພິເສດ ການໃຊ້ແຜນທີ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ສະແດງບໍລິບົດຕ່າງໆ ທາງພູມມິສາດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຊື່ອມໂຍງບົດຮຽນກັບສະຖານທີ່ຈິງໄດ້

ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລ

ອົງກອນລະດັບອຸດົມສືກສາ ສາມາດນຳ ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ການໃຊ້ໂປແກມເພື່ອການຮຽນການສອນ ການເຮັດວຽກວິໄຈ ວຽກດ້ານການບໍລິຫານວິຊາການ ແລະການບໍລິຫານງານດ້ານການສືກສາ GIS ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນມາຫາວິທະຍາໄລໃຊ້ໃນການຈັດການຊັບສິນ ວາງແຜນ ໄປຈົນເຖີງບໍລິຫານງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຈັດການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ສຳລັບນັກສືກສາຜູ້ສຳເລັດການສືກສາ

ໃນປະຈຸບັນມີອົງກອນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ທີ່ມີທັກສະດ້ານ GIS ບໍ່ວ່າຈະເປັນການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ ການປະຍຸກໃຊ້ແຜນທີ່ກັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ການຮຽນຮູ້ດ້ານ GIS ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຈື່ງມີສ່ວນຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສຳເລັດການສືກສາສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍສາຂາ

ສຳລັບການເຮັດວິໄຈເຊີງເລິກ

ສຳລັບງານວິໄຈດ້ານວິຊາການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສການວິເຄາະເຊີງເລິກ ArcGIS ກໍ່ມີເຄື່ີອງມືວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ຂັ້ນສູງ ເຄື່ອງມືເຊີງສະຖິຕິ ໄປຈົນເຖີງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນທຸຕິພູມຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ArcGIS

ArcGIS ຈື່ງເປັນເທັກໂນໂລຍີພິມມິສາລະສົນເທດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກເລືອກໃຊ້ ເພາະເປັນ Platform ດຽວທີ່ສະໜັບສະໜຸນການປະຍຸກໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງພູມມິສາລະສົນເທດສຳລັບການພັດທະນາແລະການຮຽນຮູ້ ໃນທຸກອຸປະກອນ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ArcGIS Online: Gateway of Web Mapping

• ສ້າງ ວິເຄາະ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
• ມີແອບພິເຄຊັ່ນພ້ອມໃຊ້ງານ (Ready-To-Use Application)

ArcGIS Enterprise: Next Generation GIS Server

• ໃຫ້ບໍລິການແຜນທີ່ໃນຮູບແບບ GIS Web Services
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ດ້ວຍໂປແກມເສີມ(Extensions)
• ຮອງຮັບການພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃນເວັບ ແລະໃນສະມ໊າດໂຟນ

ArcGIS Pro: The Future of Desktop GIS

• ສະແດງ ແກ້ໄຂ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ໄດ້ທັງ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ
• ມີເຄື່ອງມືວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ຂັ້ນສູງ
• ມາພ້ອມໂປແກມເສີມ (Extensions) ຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ 3D Analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, Geostatistical Analyst

ສຳລັບການສິດສອນ

BUNDLE

 

Academic – Small Department (5 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນແລະ data science

BUNDLE

 

Academic – Medium Department (10 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນແລະ data science

BUNDLE

 

Academic – Large Department (100 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນແລະ data science

ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາໄລ

BUNDLE

 

Administrative – Small Department (5 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

BUNDLE

 

Administrative – Medium Department (50 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

BUNDLE

 

Administrative – Large Department (100 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

ArcGIS for Education

 

ຮາກຖານທີ່ສຳຄັນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ກໍ່ຄືການສືກສາ ອັນເປັນຕົວແປສຳຄັນໃນການນຳພາອານາຄົດຂອງປະເທດໃຫ້ຂັບເຄື່ອນໄປສູ່ທິດທາງທີ່ດີຂື້ນ Esri ຈື່ງພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງ ArcGIS ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳມາໃຊ້ໃນການສືກສາໃນຂະແໜງຕ່າງໆ ເພື່ອການສ້າງໂອກາດພັດທະຖນາຄວາມຮູ້ແລະເສີມສ້າງທັກສະດ້ານGIS ໃຫ້ນັກຮຽນ ນັກສືກສາ ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການສືກສາໃນຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນ

ສຳລັບປະຖົມແລະມັດທະຍົມສືກສາ

ນັກຮຽນໃນໄວປະຖົມແລະມັດທະຍົມສືກສາສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຫຼາຍວິທີ ແຕ່ການຮຽນຮູ້ທີ່ໃຊ້ຮູບນັ້ນຈະມີປະສິດທິພາບເປັນພິເສດ ການໃຊ້ແຜນທີ່ໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ສະແດງບໍລິບົດຕ່າງໆ ທາງພູມມິສາດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນເຊື່ອມໂຍງບົດຮຽນກັບສະຖານທີ່ຈິງໄດ້

ສຳລັບມະຫາວິທະຍາໄລ

ອົງກອນລະດັບອຸດົມສືກສາ ສາມາດນຳ ໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຕັ້ງແຕ່ ການໃຊ້ໂປແກມເພື່ອການຮຽນການສອນ ການເຮັດວຽກວິໄຈ ວຽກດ້ານການບໍລິຫານວິຊາການ ແລະການບໍລິຫານງານດ້ານການສືກສາ GIS ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃນມາຫາວິທະຍາໄລໃຊ້ໃນການຈັດການຊັບສິນ ວາງແຜນ ໄປຈົນເຖີງບໍລິຫານງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຈັດການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ

ສຳລັບນັກສືກສາຜູ້ສຳເລັດການສືກສາ

ໃນປະຈຸບັນມີອົງກອນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນແລະຄຸນຄ່າຂອງຜູ້ທີ່ມີທັກສະດ້ານ GIS ບໍ່ວ່າຈະເປັນການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ ການປະຍຸກໃຊ້ແຜນທີ່ກັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ການຮຽນຮູ້ດ້ານ GIS ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລຈື່ງມີສ່ວນຊ່ວຍເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສຳເລັດການສືກສາສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດງານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍສາຂາ

ສຳລັບການເຮັດວິໄຈເຊີງເລິກ

ສຳລັບງານວິໄຈດ້ານວິຊາການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາໄສການວິເຄາະເຊີງເລິກ ArcGIS ກໍ່ມີເຄື່ີອງມືວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ຂັ້ນສູງ ເຄື່ອງມືເຊີງສະຖິຕິ ໄປຈົນເຖີງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຂໍ້ມູນທຸຕິພູມຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ArcGIS

ArcGIS ຈື່ງເປັນເທັກໂນໂລຍີພິມມິສາລະສົນເທດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊັ້ນນຳທົ່ວໂລກເລືອກໃຊ້ ເພາະເປັນ Platform ດຽວທີ່ສະໜັບສະໜຸນການປະຍຸກໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງພູມມິສາລະສົນເທດສຳລັບການພັດທະນາແລະການຮຽນຮູ້ ໃນທຸກອຸປະກອນ ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ

ArcGIS Online: Gateway of Web Mapping

• ສ້າງ ວິເຄາະ ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ
• ມີແອບພິເຄຊັ່ນພ້ອມໃຊ້ງານ (Ready-To-Use Application)

ArcGIS Enterprise: Next Generation GIS Server

• ໃຫ້ບໍລິການແຜນທີ່ໃນຮູບແບບ GIS Web Services
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ດ້ວຍໂປແກມເສີມ(Extensions)
• ຮອງຮັບການພັດທະນາຕໍ່ຍອດໃນເວັບ ແລະໃນສະມ໊າດໂຟນ

ArcGIS Pro: The Future of Desktop GIS

• ສະແດງ ແກ້ໄຂ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນແຜນທີ່ໄດ້ທັງ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ
• ມີເຄື່ອງມືວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ຂັ້ນສູງ
• ມາພ້ອມໂປແກມເສີມ (Extensions) ຫຼວງຫຼາຍ ເຊັ່ນ 3D Analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, Geostatistical Analyst

ສຳລັບການສິດສອນ

BUNDLE

 

Academic – Small Department (5 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນແລະ data science

BUNDLE

 

Academic – Medium Department (10 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນແລະ data science

BUNDLE

 

Academic – Large Department (100 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານຄົ້ນຄວ້າເກັບ ກຳ ຂໍ້ມູນ. ການວິເຄາະທາງກວ້າງຂອງພື້ນແລະ data science

ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາໄລ

BUNDLE

 

Administrative – Small Department (5 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

BUNDLE

 

Administrative – Medium Department (50 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

BUNDLE

 

Administrative – Large Department (100 users)

 

ຊຸດ Application ທີ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການວາງແຜນແລະການຄຸ້ມຄອງໃນມະຫາວິທະຍາໄລ